Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty cơ khí Quang Trung
LỜI MỞ ĐẦU
Để hoà nhập với xu thế thời đại, với nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam đã và đang từng bước phát triển vững chắc theo cơ chế thị trường, theo định hướng XHCN. Mô hình nền kinh tế thị trường đã tạo cho mỗi doanh nhiệp sự năng động, linh hoạt, sáng tạo và cạnh tranh là vấn đề tất yếu xảy ra. Các doanh nghiệp sản xuất ngoài việc sản xuất ra sản phẩm thì phải chủ động tìm biện pháp cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, tăng sản lượng giảm thiểu chi phí, giá thành, mở rộng thị trường, chọn kênh phân phối với mục đích tiên thụ sản phẩm và thu được lợi nhuận tối đa.
Vì vậy, sản xuất ra sản phẩm và tiêu thụ được sản phẩm là vấn đề vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp sản xuất. Chúng phải luôn gắn liền với nhau một cách chặt chẽ, thúc đẩy nhau cùng phát triển. Qua đó đánh giá được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Dựa vào đó chủ doanh nghiệp có thể tìm ra các biện pháp tối ưu đảm bảo duy trì sự cân đối thường xuyên, nhịp nhàng các yếu tố đầu vào và đầu ra của quá trình sản xuất.
Qua thời gian tìm hiểu thực tế của công ty với sự giúp đỡ của ban lãnh đạo công ty, các CBCNV phòng TCKT, sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo Nguyễn Minh Phương với sự cố gắng của bản thân, em đã lựa chọn đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp là:“ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG”
Trong phạm vi của bản chuyên đề tốt nghiệp này, em xin trình bày những vấn đề cơ bản nhất của công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty, và xin được nêu lên một số ý kiến nhằm hoàn thiện thêm một bước công tác kế tóan thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm góp phần vào sự quản lý ngày càng tốt hơn.
Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty, CBCNV phòng TCKT, thầy giáo Nguyễn Minh Phương đã giúp em hoàn thành bản chuyên đề tốt nghiệp này.
Nội dung chuyên đề gồm 3 chương:
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG.
Chương 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG.
Chương 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG.
Với kiến thức và thời gian còn hạn chế, mặc dù rất cố gắng nhưng cuốn chuyên đề tốt nghiệp vẫn không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ bảo của các thầy cô giáo, các cô các chú trong phòng TCKT để cuốn chuyên đề được hoàn thiện hơn.

KẾT LUẬN

Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm là vấn đề vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tế cao. Với chức năng cung cấp thông tin và kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm thực sự là một công cụ đắc lực trong việc phản ánh và giám sát tình hình biến động thành phẩm và quá trình tiêu thụ thành phẩm của doanh nghiệp. Do đó hoàn thiện công tác kế toán nói chung, kế toán thành phẩm và tiêu thu thành phẩm nói riêng là một tất yếu. Nhất là trong môi trường kinh tế đang có sự chuyển đổi, tiêu thụ thành phẩm trở thành một vấn đề quan tâm hàng đầu thì việc tổ chức hạch toán kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm đòi hỏi ngày càng hoàn thiện hơn.
Trong thời gian thực tập, thông qua việc nghiên cứu tình hình thực tế về kế toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty Cơ khí Quang Trung, em xin đưa ra một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty. Mong rằng các ý kiến đó sẽ có tác dụng tích cực đối với công ty.
Em rất mong nhận được sự đóng góp chỉ bảo tận tình của thầy, cô giáo và của các bạn đọc để cuốn chuyên đề tốt nghiệp của em được đầy đủ và hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty cơ khí Quang Trung
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty cơ khí Quang Trung sẽ giúp ích cho bạn.