Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Gạch ốp lát Hà Nội
LỜI NÓI ĐẦU

Đất nước ta hiện nay đã xoá bỏ nền kinh tế bao cấp và chuyển sang nền kinh tế thị trường. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay với nhiều thành phần kinh tế đã tạo ra một sức cạnh tranh mạnh mẽ vì thế các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì điều đầu tiên các doanh nghiệp quan tâm đó chính là lợi nhuận. Lợi nhuận chính là khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra. Việc tăng lợi nhuận cũng đồng nghĩa với việc tăng giá bán của sản phẩm hàng hoá và giảm chi phí, nhưng trong nền kinh tế thị trường hiện nay việc tăng giá bán của các sản phẩm hàng hoá là rất khó bởi khi chúng ta tăng giá bán nó sẽ làm giảm mức cầu của sản phẩm trên thị trường và tạo cơ hội cho các sản phẩm hàng hoá của ta. Do đó các doanh nghiệp muốn pt kinh doanh bền vững, lâu dài ổn định thì các doanh nghiệp phải có chính sách linh hoạt về giá, hiểu rõ chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất để mang lại lợi nhuận cao nhất, muốn vậy phải có một đội ngũ kế toán lành nghề để hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách chính xác, đầy đủ các yếu tố giá trị đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh để cung cấp đầy đủ các thông tin kinh tế, tài chính cho quá trình sản xuất và quản lý của doanh nghiệp. Vì vậy hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một công tác trọng tâm không thể thiếu trong các doanh nghiệp sản xuất nói riêng cũng như toàn xã hội nói chung. Mục đích chính của vấn đề này là vận dụng lý luận về hoạch toán chi phí và tính giá thành của công tác kế toán tại Công ty "Gạch ốp lát HN" Trên cơ sở đó phân tích những tồn tại nhằm góp phần nhỏ vào công tác việc hoàn thiện công tác kế toán trong công ty.
Với ý nghĩa trên em đã chọn đề tài thực tập của mình là: "Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Gạch ốp lát Hà Nội".
Nội dung của chuyên đề được chia làm 3 phần:
Phần I: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
Phần II: Thực tế công tác khoán và hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty gạch ốp lát Hà Nội .
Phần III: Nhận xét và ý kiến đề xuất hoàn thiện công tác hạch toán, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty Gạch ốp lát Hà Nội.
Do đề tài còn mới và trình độ nhận thức cùng với thời gian thực tập có hạn, mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng bài viết chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, ban lãnh đạo công ty và các bạn sinh viên quan tâm tới đề tài này. Tôi xin chân thành cảm ơn.
MỤC LỤC

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN. TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

I. BẢN CHẤT NỘI DUNG KINH TẾ VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3
1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất. 3
2. Giá thành sản phẩm. 6
3. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm. 9
II. PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT. TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1. Tập hợp và phâ bổ chi phí sản xuất. 18
2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm hoàn thành. 18
PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI 22
I. KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI. 22
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty ốp lát Hà Nội. 22
2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh. 24
II. CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI 27
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 27
2. Chứng từ và sổ sách kế toán: 29
3. Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành của Công ty. 32
3.1. Đối tượng tập hợp chi phí và phân loại chi phí sản xuất tại Công ty. 32
3.2. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành. 34
4. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Gạch ốp lát Hà Nội 34
4.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 34
4.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 38
4.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 43
5. Kế toán tính giá thành 48
5.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 48
5.2. Phương pháp tính giá thành 48
PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI 59
1. Xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí 61
2. Việc trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ. 62
3.Việc lập phiếu tính giá thành công việc. 62
4. Ý kiến của bản thân em để hoàn thiện công tác kế toán của công ty. 63
KẾT LUẬN 64
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP 65
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 66


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Gạch ốp lát Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Gạch ốp lát Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.