Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Quảng cáo và thương mại P&G
LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay nền kinh tế nước ta đang dần phát triển theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và thế giới, tình trạng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng và phong phú sôi động đòi hỏi luật pháp và các biện pháp kinh tế của nhà nước phải đổi mới, để đáp ứng nhu cầu nền kinh tế đang phát triển.
Kế toán là một trong các công việc quản lý kinh tế quan trọng phục vụ cho công tác quản lý kinh tế ngày càng hoàn thiện. Để phục vụ cho công tác kế toán thì kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là đối tượng không thể thiếu được trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải cạnh tranh nhau một cách khốc liệt vì mục đích cuối cùng là lơị nhuận. Do vậy các doanh nghiệp phải cố gắng phấn đấu sao cho sản xuất đủ số lượng, đảm bảo chất lượng sản phẩm hạ giá thành. Để có thể thu được lợi nhuận cao cần phải có nhiều nhân tố, song nhân tố quan trọng nhất vẫn là giá thành sản phẩm, theo chế độ kế toán hiện hành thì giá thành sản phẩm bao gồm 3 khoản mục chi phí chủ yếu là chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. Vì vậy nếu giảm được NVL trực tiếp thì sẽ hạ giá thành.
Trước tình hình đó em chọn chuyên đề thực tập là"Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Quảng cáo và thương mại P &G". Để có thể làm tốt công việc này em nhận thấy Công ty TNHH Quảng cáo và thương mại P & G là một đơn vị đang được tín nhiệm trong giới kinh doanh hay thực tế là những sản phẩm đảm bảo chất lượng đang dần được hoàn thiện trước thời hạn.
Do điều kiện cũng như thời gian thực tập có hạn vì vậy mà bài báo cáo của em chắc chắn còn thiếu sót em rất mong nhận được ý kiến đóng góp bổ sung của thầy cô giáo của thầy cô giáo và bộ phận kế toán tại công ty TNHH quảng cáo và thương mại P & G.
Qua đây em xin chân thành cảm ơn sự chỉ đạo hướng dẫn tận tình của thầy cô giáo trường Trung học Bán công Kỹ thuật - Kinh tế Bắc Thăng Long và các phòng ban tại Công ty TNHH quảng cáo và thương mại P&G đặc biệt là phòng kế toán, phòng tổ chức lao động đã giúp em hoàn thiện bài báo cáo này.

MỤC LỤC

PHẦN I. PHẦN CHUNG 3

I. ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
A1. Đặc điểm chung của đơn vị thực tập 3
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH quảng cáo và thương mại P &G 3
2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH quảng cáo và thương mại P&G 5
3. Công tác tổ chức quản lý tổ chức bộ máy kế toán của công ty 6
4. Tổ chức sản xuất 9
A2. Những thuận lợi khó khăn chủ yếu ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh hạch toán của công ty hiện nay 9
1. Thuận lợi 9
2. Khó khăn 9
II. NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN 10
B1. Kế toán vốn bằng tiền 10
B2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 15
B3. Kế toán tài sản cố định 20
1. Tìm hiểu thủ tục, phương pháp lập chứng từ ban đầu về tăng giảm TSCĐ 20
2. Thủ tục đưa TSCĐ vào sản xuất, thanh lý, nhượng, bán 21
3. Phương pháp và cơ sở lập thẻ TSCĐ, số tăng giảm TSCĐ 22
4. Phương pháp ghi sổ chi tiết TSCĐ 22
5. Kế toán tăng giảm TSCĐ 23
6. Kế toán khấu hao TSCĐ 24
7. Phương pháp kiểm kê đánh giá lại TSCĐ 24
8. Kế toán sửa chữa 24
B4. Kế toán vật liệu công cụ dụng cụ 25
4.1. Nguồn nhập 25
4.2. Quy trình luân chuyển chứng từ 25
4.3. Phân loại đánh giá NVL, CCDC 25
4.4. Phương pháp tính giá thực tế vật liệu, dụng cụ xuất kho 27
4.5. Trình tự ghi sổ kế toán chi tiết tổng hợp 28
4.6. Kế toán chi tiết 28
4.7. Kế toán tổng hợp nhập xuất VL.DC 29
4.8. Phương pháp kiểm kê và đánh giá lại vật liệu, CCDC 30
4.9. Những biện pháp kiểm tra, giám sát, quản lý tình hình sử dụng VL, CCDC. 30
B5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 31
5.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành 31
5.2. Trình tự tập hợp CFSX 31
5.3. Phương pháp và cơ sở lập sổ sách kế toán chi tiết và sổ tổng hợp tương ứng 34
5.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 34
5.5. Phương pháp tính giá thành 34
5.6. Các biện pháp kiểm tra giám sát của kế toán để tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm 35
B6. Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 35
6.1. Kế toán thành phẩm 35
6.2. Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng 37
6.3. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý công ty 38
6.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 40
PHẦN II: NỘI DUNG 42
I. LÝ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 42
II. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THEO CHUYÊN ĐỀ 43
2.1. Thuận lợi 43
2.2. Khó khăn 44
III. NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY 45
1. Thực tế công tác kế toán tại công ty 45
2. Phương pháp tính lương trả lương, tính BHXH thay lương và phương pháp trích lập BHXH, BHYT, KPCĐ. 47
3. Kế toán tiền lương và BHXH trả thay lương ở công ty 50
4. Các nghiệp vụ liên quan đến tiền lương và BHXH ở công ty 60
5. Kế toán tổng hợp tiền lưong và BHXH của Công ty 62
6. Kiến nghị về cải tiến chương trình giảng dạy của nhà trường cho phù hợp với thực tế 65
PHẦN III. KẾT LUẬN 66
1. Vai trò lao động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 66
2. Vai trò của tiền lương đối với hoạt động của công ty 66
3. Vai trò các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KFCĐ) của công ty
LỜI CẢM ƠN 68


Xem Thêm: Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Quảng cáo và thương mại P&G
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Quảng cáo và thương mại P&G sẽ giúp ích cho bạn.