Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Xây dựng Hợp Nhất – thực trạng và giải pháp
MỤC LỤC

PHẦN I 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1

I. Cở sở hạch toán nguyên vật liệu (NVL), công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp 1
1. Khái niệm NVL 1
2. Đặc điểm và vai trò của NVL trong quá trình sản xuất 1
3. Các phương pháp phân loại NVL 2
II. Các phương pháp đánh giá NVL và nghiệp vụ kế toán NVL 3
1. Đánh giá NVL 3
1.1. Đánh giá vật liệu theo giá thực tế 4
1.1.1. Giá vật liệu thực tế nhấp kho 4
1.1.2. Giá thực tế xuất kho 5
1.2. Đánh giá vật liệu theo giá hạch toán 8
2. Nhiệm vụ của kế toán NVL 8
2.1. Yêu cầu quản lý NVL 8
2.2. Nhiệm vụ của kế toán NVL 10
III. Kế toán chi tiết vật liệu 10
1. Chứng từ sử dụng 10
2. Sổ kế toán chi tiết vật liệu 11
3. Các phương pháp kế toán chi tiết vật liệu 11
3.1. Phương pháp thẻ song song 12
3.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 14
3.3. Phương pháp sổ số dư 15
IV. Kế toán tổng hợp vật liệu 17
1. Kế toán NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên 17
1.1. Hạch toán tăng NVL đối với các Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 19
1.2. Hạch toán NVL, công cụ , dụng cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ 22
PHẦN 2 24
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 24
TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG HỢP NHẤT 24

I. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và công tác kế toán tại Công ty xây dựng Hợp Nhất 24
1. Giới thiệu về công ty xây dựng Hợp Nhất 24
1.1. Lịch sử hình thành 24
1.2. Nhiệm vụ hoạt động 24
2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất và qui trình công nghệ của công ty 25
II. Tổ chức công tác kế toán vật liệu ở Công ty Xây dựng Hợp Nhất 28
1. Đặc điểm vật liệu ở Công ty xây dựng Hợp Nhất 28
2. Tổ chức chứng từ 29
II. Thực trạng hạch toán NVL tại Công ty Xây dựng Hợp Nhất 31
1. Kế toán tổng hợp vật liệu 31
1.1. Đối với vật liệu chính sử dụng thi công 32
1.2. Đối với câc loại vật tư khác 38
2. Khi xuất kho vật liệu 40
II. Kế toán chi tiết quá trình nhập – xuất – tồn kho vật liệu tại Công ty Xây dựng Hợp Nhất 42
1. Kế toán tổng hợp quá trình nhập vật liệu 52
2. Kế toán tổng hợp quá trình xuất vật liệu 57
III. Tổ chức ghi sổ kế toán tổng hợp NVL 60
IV. Kiểm kê, đánh giá vật tư tồn kho 65
PHẦN 3 67
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 67
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY XÂY DỰNG HỢP NHẤT 67

I. Những nhận xét và đánh giá về công tác NVL ở Công ty Xây dựng Hợp Nhất 67
1. Ưu điểm 68
2. Hạn chế 69
II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL ở Công ty xây dựng Hợp Nhất 70
1. Về quản lý NVL 71
2. Về việc hạch toán chi tiết NVL 72
3. Về việc lập báo cáo vật tư cuối kỳ 73
4. Về việc áp dụng kế toán máy vào hạch toán nói chung và hạch toán vật liệu nói riêng 73
KẾT LUẬN 76

KẾT LUẬN

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh vô cùng gay gắt, yêu cầu đặt ra với Doanh nghiệp là làm thế nào với một lượng tiền vốn nhất định có thể tạo ra được sản phẩm có chất lượng cao nhất, hiệu quả nhất.
Có thể nói, Công ty xây dựng Hợp Nhất là một Doanh nghiệp tư nhân hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Công ty đã từng bước khẳng định uy tín của mình bằng chất lượng, trình độ kỹ thuật, mỹ thuật của các công trình và cung cách làm ăn đúng đắn, có hiệu quả.
Trong thời gian thực tập tại Công ty, được sự giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo và cán bộ nhân viên trong Công ty, em đã nhận thức được các vấn đề cơ bản trong quá trình kinh doanh của Công ty. Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức còn hạn chế nên không thể đi sâu vào các vấn đề liên quan đến cả hệ thống kế toán của Công ty mà chỉ giới hạn một số vấn đề chủ yếu bổ sung thực tiễn cho phần lý thuyết đã học.
Kính mong các thầy cô giáo góp ý, bổ xung thêm, giúp em nắm vững hơn nữa lý thuyết cũng như thực tiễn để phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý tài chính trong cơ chế thị trường hiện nay.
Em xin chân thành cảm ơn!


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Xây dựng Hợp Nhất – thực trạng và giải pháp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Xây dựng Hợp Nhất – thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.