Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán tại Công ty Vân Hương


MỤC LỤC
Mục lục 1
Danh mục bảng biểu, sơ đồ . 3
Lời mở đầu . 4
Chương 1. Tổng quát về công ty Vân Hương .
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Vân Hương
1.2. Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty Vân Hương
1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
1.2.2. Nhiệm vụ các phòng ban
1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Vân Hương . 2
1.3.1. Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình kinh doanh của Công ty .
1.3.2. Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu của Công ty.
1.3.3. Đối tượng khách hàng của Công ty
1.4. Tổ chức công tác kế toán của Công ty Vân Hương .
1.4.1. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán hiện hành tại Công ty .
1.4.2. Hệ thống chứng từ kế toán .
1.4.3. Hệ thống tài khoản sử dụng.
1.4.4. Hệ thống sổ sách kế toán .
Chương 2: Thực trạng kế toán nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán tại công ty Vân Hương
2.1. Kế toán thanh toán với người mua .
2.1.1. Chứng từ thanh toán
2.1.2. Kế toán chi tiết với người mua .
2.1.3. Kế toán tổng hợp với người mua
2.2. Kế toán thanh toán với người bán
2.1.1 Chứng từ thanh toán
2.1.2. Kế toán chi tiết với người bán .
2.1.3. Kế toán tổng hợp với người bán.
Chương 3: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán tại công ty Vân Hương
3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán với tại công ty Vân Hương.
3.1.1. Những ưu điểm
3.1.2. Những tồn tại
3.2. Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán tại công ty Vân Hương
3.2.1. Kiến nghị về chứng từ kế toán .
3.2.2. Kiến nghị về tài khoản
3.2.3. Kiến nghị về sổ kế toán
3.2.4. Kiến nghị về báo cáo kế toán dưới góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị.
3.2.5. Các kiến nghị khác
Kết luận
Tài liệu tham khảo .

Lời mở đầu

Kế toán là một trong những công cụ quản lý kinh tế chủ yếu của Nhà nước đối với các doanh nghiệp. Cùng với quá trình đổi mới, mở cửa của nền kinh tế, Nhà nước ta đang từng bước hoàn thiện công tác kế toán: Ban hành luật kế toán, sửa đổi bổ xung chế độ kế toán cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doan hiện nay, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện công tác kế toán đúng với các quy định của Nhà nước nói chung và của Bộ tài chính nói riêng. Song song với sự nỗ lực của Nhà nước, các doanh nghiệp cũng tự tổ chức và hoàn thiện bộ máy kế toán của doanh nghiệp mình. Bộ máy kế toán tốt không những góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp mà còn góp phần rất lớn vào Ngân sách Nhà nước.
Đối với một doanh nghiệp thương mại, việc thực hiện lưu thông hàng hoá là một trong những vấn đề cốt lõi quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. Các hoạt động mua, bán hàng hoá thường xuyên diễn ra, đi kèm với nó là các nghiệp vụ thanh toán giữa người mua và người bán không ngừng phát sinh. Vì vậy người quản lý không chỉ quan tâm tới doanh thu, chi phí, lợi nhuận mà luôn luôn phải chú trọng và giải quyết các vấn đề nảy sinh đến hoạt động thanh toán. Hoạt động thanh toán phản ánh mối quan hệ giữa doanh nghiệp với bên mua và bên bán. Nếu giải quyết tốt mối quan hệ này sẽ tạo thuận lợi cho quá tình thu mua và tiêu thụ hàng hoá, và hơn thế nữa nó sẽ tạo được niềm tin rất lớn cho các bên trong kinh doanh. Tình hình thanh toán không chỉ là mối quan tâm của các bên tham gia mà nó còn là chỉ tiêu để các nhà đầu tư, ngân hàng và các cá nhân tổ chức khác quan tâm .Thông qua tình hình thanh toán, các nhà quan tâm có thể nắm bắt được tình hình tài chính của doanh nghiệp, phân tích xem có đảm bảo vốn lưu động cho hoạt động
kinh doanh hay không hoặc có đủ khả năng tài chính để ký kết các hợp đồng kinh tế hay không để từ đó tìm ra các biện pháp tạo vốn.
Như vậy, có thể nói các nghiệp vụ thanh toán có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, nó góp phần duy trì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Sau quá trình học tập và nghiên cứu ở trường, được trang bị những kiến thức cơ bản, cùng với thời gian thực tập tại phòng kế toán của Công ty, em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán tại Công ty Vân Hương”. Em mong muốn thông qua đề tài này có thể tìm hiểu sâu hơn về các nghiệp vụ thanh toán, so sánh thực tế hạch toán tại Công ty với lý thuyết được học và có cái nhìn tổng quan nhất về công tác kế toán tại Công ty và ý nghĩa quan trọng của các nghịêp vụ thanh toán. Ngoài phần Lời mở đầu và Kết luận, đề tài của em gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về Công ty Vân Hương.
Chương 2: Thực trạng kế toán nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán tại Công ty Vân Hương.
Chương 3: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán tại Công ty Vân Hương.
Trong quá trình thực tập tại Công ty, em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các anh, chị trong phòng kế toán, đặc biệt là sự chỉ bảo của thầy giáo hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang. Do hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn nên bài viết của em cồn rất nhiều thiếu sót. Em mong sự góp ý của của thầy Nguyễn Ngọc Quang cùng các thầy cô trong khoa để chuyên đề của em được hoàn thiện.
Em xin trân thành cảm ơn!


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán tại Công ty Vân Hương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán tại Công ty Vân Hương sẽ giúp ích cho bạn.