Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng số 4


LỜI NÓI ĐẦU

Tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện nay đòi hỏi người quản lý doanh nghiệp phải biết vận dụng những khả năng sẵn có của mình và vận dụng cơ chế đàn hồi của thị trường để hách toán kinh doanh. Hạch toán kế toán là một trong những công cụ quản lý sắc bén không thể thiếu được trong quản lý kinh tế tổ chức của các đơn vị cũng như trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
Nhận thức được vai trò quan trọng đó của kế toán, qua thời gian thực tập tại công ty xây dựng số 4, 243 Đê la thành – Quận đống Đa – Hà Nội. Em đã tìm hiểu, học hỏi về công tác kế toán của đơn vị mà trọng tâm là khâu hạch toán kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương.
Trong nền kinh tế thị trường thì tiền lương được sử dụng như một đòn bẩy kinh tế quan trọng, kích thích động viên người lao động gắn bó với công việc, phát huy sáng tạo trong lao động, thúc đẩy sản xuất phát triển. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để biết được công tác tổ chức quản lý sản xuất, hách toán kế toán lao động tiền lương, định mức lao động trong doanh nghiệp, từ đó để biết tình hình sử dụng lao động, tính hiệu quả đúng đắn các giải pháp tiền lương mà doanh nghiệp đã đề ra và thực hiện, phải đảm bảo đúng nguyên tắc chế độ hách toán, quản lý phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.
Trong quá trình tìm hiểu về lý luận và thực tiễn để hoàn thành chuyên đề này em đã nhận được sự chỉ bảo, giúp đỡ của Ban lãnh đạo, các cô, các chú ở phòng kế toán và các phòng ban khác tại công ty xây dựng số 4, được sự hướng dẫn của cô giáo bộ môn kế toán, em đã hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp với mong muốn là được mạnh dạn đóng góp một số ý kiến nhằm hoàn thiện nữa khâu Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng số 4.

Chuyên đề bao gồm 3 phần.
Phần I: Những lý luận chung về hạch toán kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương.
Phần II: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tạI công ty xây dựng số 4.
Phần III: Một số nhận xét về tình hình thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty.
Do khả năng nhận thức và trình độ chuyên môn còn nhiều hạn chế, vì thế chuyên đề này sẽ không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, Ban lãnh đạo và phòng kế toán tại công ty, để em có đIều kiện bổ sung kiến thức phục vụ tốt trong công tác thực tế sau này.
Em xin chân thành cảm ơn.
Học sinh
Phạm thị Mai Thanh


KẾT LUẬN
Để ngày càng thích nghi hơn với cơ chế thị trường, tự chủ trong SXKD các doanh nghiệp không thể hoàn thiện quy chế trả lương tại doanh nghiệp mình. Bởi vì nó chính là 1 nội dung của tự chủ sản xuất, nó có tác dụng tích cực trong quyết trình tổ chức sản xuất và đẩy mạnh quá trình tự chủ. Đồng thời với quy chế trả lương hợp lý có thể tiết kiệm được chi phí sản xuất mà vẫn thu được lợi nhuận cao.
Cùng với sự đổi mới đó CTXD số 4 đã nhanh chóng thích nghi với cơ chế mới hoạt động SXKD có hiệu quả đóng góp cho quá trình đi nên của công ty. Quy chế trả lương cũng góp phần không nhỏ. Để phát huy năng lực của mình công ty cần phát huy tác dụng của quy chế trả lương trên cơ sở lý luận khoa học về các chế độ tiến hành theo quy định của nhà nước. Trong những năm qua để phù hợp với thực tế SX-KD và chế độ tiền lương hiện hành theo quy định của nhà nước. Công ty XD số 4 đã thực hiện tốt việc sửa đổi và xât dựng mới quy chế trả lương phù hợp với thực tế hơn.
Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo cùng toàn thể các cô chác chú phòng kế toán tại công ty XD số 4 đã giúp em hoàn thành bài viết này.
Với thời gian, trình độ có hạn nên chuyên đề này không tránh khỏi những sai xót và hạn chế nhất định em rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô cùng toàn thể các bạn để em hiểu sâu thêm vấn đề mà mình nghiên cứu.
Hà nội ngày 22 tháng 06 năm 200


Xem Thêm: Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng số 4
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng số 4 sẽ giúp ích cho bạn.