Công tác quản lý vốn cố định tại Công ty cơ giới và xây lắp số 13


LỜI MỞ ĐẦU

Trong bất kỳ một hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng cần phải có một lượng vốn kinh doanh nhất định. Vốn kinh doanh sẽ quyết định đến quy mô cũng như mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Trong đó vốn cố định lại đóng vai trò quan trọng trong vốn kinh doanh. Vì vậy, cùng với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân và sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, công nghệ, vốn cố định trong các doanh nghiệp không ngừng tăng lên và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong vốn kinh doanh. Quy mô vốn cố định nhiều hay ít sẽ ảnh hưởng đến trình độ trang bị kỹ thuật, công nghệ cũng như năng lực sản xuấtkinh doanh của một doanh nghiệp và quyết định tới năng xuất loa động, chất lượng sản phẩm.
Việc khai thác sử dụng vốn cố định hợp lý sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, tăng khả năng cạnh tranh và lợi nhuận của doanh nghiệp, làm thế nào để vốn cố định được sử dụng có hiệu quả là một khâu trọng tâm trong công tác quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Trong thời gian qua, xung quanh vấn đề này có nhiều ý kiến đóng góp và thu được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc đòi hỏi cần phải tiếp tục tìm kiếm phương hướng hoàn thiện.
Xuất phát từ yêu cầu trên, trong quá trình thực tập tại Công ty cơ giới và xây lắp số 13, trên cơ sở những kiến trức và thực tế tích luỹđược em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Công tác quản lý vốn cố định tại Công ty cơ giới và xây lắp số 13” làm đề tài báo cáo quản lý của mình.
Báo cáo thực tập gồm ba phần :
Phần I : Những vấn đề cơ bản về vốn và vai trò của vốn trong SXKD
Phần II : Thực trạng công tác quản lý vốn cố định doanh nghiệp
Phần III :Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của DN
KẾT LUẬN

Với bất kỳ công ty nào cũng vậy nguồn vốn là một vấn đề rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Mà vốn cố định có vai trò quan trọng trong nguồn vốn kinh doanh. Vì vậy nó tạo ra tiền đề cho công ty phát triển một cách hoàn thiện và lâu dài. Cho nên vấn đề sử dụng, quản lý tài sản cố định và vốn cố định phải được thực hiện một cách nghiêm túc, thường xuyên, chặt chẽ để duy trì tốt quá trình hoạt động sản xuất.
Nhận thức được tầm quan trọng của vốn cố định Công ty cơ giới và xây lắp số 13 đã chú ý thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ngay từ khâu lập kế hoạch mua sắm tài sản cố định, xem xét cơ cấu đầu tư tài sản cố định cho đến khâu sử dụng. Quản lý tài sản cố định và vốn cố định nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Thời gian thực tập tại Công ty cơ giới và xây lắp số 13 đã giúp em vận dụng những kiến thức được trang bị ở trường vào ngiên cứu, tiếp cận thực tế. Các đề xuất được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích thực tế số liệu của công ty trong một số năm gần đây.
Song giữa lý luận và thực tế có một khoảng cách đáng kể nên bản báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo và các cô chú trong phòng Tài chính – Kế toán Công ty cơ giới và xây lắp số 13 để bản báo cáo được hoàn thiên hơn.
Cuối cùng, em xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của thầy giáo Đoàn Trần Nguyên, các cô chú trong phòng Tài chính – Kế toán đã giúp đỡ em hoàn thành bản báo cáo này.


Xem Thêm: Công tác quản lý vốn cố định tại Công ty cơ giới và xây lắp số 13
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác quản lý vốn cố định tại Công ty cơ giới và xây lắp số 13 sẽ giúp ích cho bạn.