Tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW


Lời mở đầu
Từ sản xuất đến tiêu dùng đó là một con đường gian truân, một bài toán hóc búa cho các doanh nghiệp. Đặc biệt hiện nay, khi mà nước ta đã chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt vấn đề sống còn của một doanh nghiệp sản xuất vật chất gắn liền với việc trả lời câu hỏi sản phẩm sản xuất ra bán cho ai và bán như thế nào? Bởi vậy, bên cạnh việc sản xuất sản phẩm đa dạng về chủng loại đảm bảo về chất lượng thì thị trường để bán sản phẩm có ý nghĩa vô cùng to lớn. Điều này chứng tỏ mọi hoạt động của doanh nghiệp đều gắn liền với thị trường. Đi đôi với sự đổi mới trong cơ chế quản lý kinh tế, sự đổi mới về hệ thống kế toán doanh nghiệp đã tạo cho kế toán một bộ mặt mới, khẳng định được vị trí của kế toán trong các công cụ quản lý. Đối với các doanh nghiệp sản xuất hiện nay việc tổ chức quản lý thành phẩm tiêu thụ thành phẩm là khâu quan trọng của quá trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo quản lý các loại thành phẩm, hàng hoá và xác định các chỉ tiêu khác của khâu bán hàng, làm cơ sở xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm, em đã lựa chọn đề tài “Tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW” để hoàn thành đề tài của mình.

Kết luận
Toàn bộ những nội dung trình bày ở trên cho chúng ta thấy vai trò đặc biệt quan trọng của kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm đối với công tác quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Việc hạch toán kế toán phải đầy đủ kịp thời chính xác là một trong những biện pháp tích cực và có hiệu quả nhất góp phần thúc đẩy quá trình tuần hoàn vốn và xác định kết quả kinh doanh.
Do điều kiện về thời gian cũng như trình độ lý luận và kiến thức còn hạn chế nên đề tài không tránh khỏi những khiếm khuyết và sai sót. Em rất mong được sự chỉ bảo của cô giáo để bài viết của em đạt chất lượng cao hơn.
Em xin chân thành cảm ơn cô và các cán bộ nhân viên phòng kế toán Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ư5ơng đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành đề tài này.
Hà Nội ngày 22 tháng 4 năm 2005


Xem Thêm: Tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW sẽ giúp ích cho bạn.