Phân tích tình hình tổ chức công tác hạch toán tại doanh nghiệp nhựa Đại Kim


Lời nói đầu
Trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước, mọi thành phần kinh tế đều có quyền bình đẳng như nhau, được tự do cạnh tranh với nhau. Do vậy, để có thể tồn tại và phát triển doanh nghiệp phải phát huy được những điểm mạnh, hạn chế và khắc phục được những điểm yếu của mình để nâng cao khả năng cạnh tranh, tạo lập, củng cố và nâng cao vai trò và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.
Để đạt được mục đích trên, đòi hỏi doanh nghiệp và các cán bộ quản lý doanh nghiệp phải nhận thức và áp dụng các phương pháp quản lý kinh tế hữu hiệu, trong đó có việc tổ chức công tác hạch toán tại doanh nghiệp.
Tổ chức công tác hạch toán tại doanh nghiệp là một công cụ hữu hiệu giúp cho doanh nghiệp có thể nhận thức một cách chính xác và toàn diện về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quản lý và sử dụng lao động, vật tư, tài sản .của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh làm cơ sở để đưa ra các quyết định thích hợp nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động của doanh nghiệp.
Qua một thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế công tác tài chính kế toán tại Công ty cổ phần Đại Kim, em đã lựa chọn đề tài “Phân tích tình hình tổ chức công tác hạch toán tại doanh nghiệp nhựa Đại Kim” với mong muốn áp dụng những kiến thức được đào tạo trên ghế nhà trường vào thực tế công tác.Nội dung của đề tài bao gồm :
Phần thứ nhất : Tổng quan về công tác quản trị doanh nghiệp.
Phần thứ hai : Tổ chức công tác hạch toán tại doanh nghiệp.
A. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành.
B. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp.
C. Kế toán nguồn vốn.
D. Báo cáo kế toán
Phần thứ ba: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán
Kết Luận

Lý luận và thực tiễn cho thấy tổ chức công tác kế toán nhất là kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành và kế toán thành phẩm để xác định kết quả tiêu thụ có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý. Các thông tin mà phòng kế toán cung cấp giúp cho các nhà quản lý nắm bắt được tình hình chi phí sản xuất, giá thành và tiêu thụ thành phẩm của doanh nghiệp. Từ đó đề ra được các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xác định các kế hoạch sản xuất và tiêu thụ trong kỳ tiếp theo đảm bảo cho doanh nghiệp có lãi, không ngừng nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên.
Qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần Đại Kim, em đã đi sâu tìm hiểu tình hình tổ chức công tác kế toán ở một số mặt từ đó vận dụng lý luận vào thực tiễn và từ thực tiễn làm rõ lý luận.
Tuy nhiên trong thực tế các doanh nghiệp tổ chức công tác kế toán có một số đặc điểm chưa thật đúng với chế độ kế toán mới. Đối với công ty cổ phần Đại Kim, công tác hạch toán kế toán cũng còn một số vấn đề tòn tại cần được cải tiến kịp thời nhằm hoàn thiện hơn nữa trong công ty. Với những tồn tại nêu trên, nếu khắc phục được kịp thời thì công tác kế toán sẽ được tiến hành tốt hơn, đáp ứng được yêu cầu quản lý của công ty và đảm bảo chức năng kế toán sẽ phát huy, có kết quả tốt nhất, giúp cho bộ phận kế toán hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Mặc dù rất cố gắng nhưng do thời gian và trình độ có hạn nên Báo cáo thực tập tốt nghiệp không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp chỉ bảo của thầy giáo hướng dẫn và các cán bộ kế toán ở công ty cổ phần Đại Kim để báo cáo thực tập tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy Hoàng Văn Tưởng và cán bộ trong phòng kế toán của công ty cổ phần Đại Kim để em hoàn thành tốt báo cáo thực tập tốt nghiệp này


Xem Thêm: Phân tích tình hình tổ chức công tác hạch toán tại doanh nghiệp nhựa Đại Kim
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tổ chức công tác hạch toán tại doanh nghiệp nhựa Đại Kim sẽ giúp ích cho bạn.