Tổ chức kế toán nguyên Vật liệu tại công ty Dệt Kim Đông Xuân - Tổng công ty dệt may Việt Nam
​LỜI NÓI ĐẦU

Một trong những nhân tố có tính chất quyết định tới giá bán và chất lượng sản phẩm là tiết kiệm chi phí sản xuất. Tiết kiệm chi phí sản xuất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm, đó là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp có thể giảm giá bán, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, tăng lợi nhuận thu được. Để đạt được mục đích này, các đơn vị phải quan tâm đến các khâu của quá trình sản xuất kể từ khi bỏ vốn ra đến khi thu vốn về.
Nguyên vật liệu là một trong những yếu tố không thể thiếu được của quá trình sản xuất, đó là tư liệu lao động chủ yếu cấu thành nên thực thể sản phẩm. Chi phí về nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất. Chỉ cần sự biến động nhỏ về chi phí cũng làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm và đến lợi nhuận thu được. Do đó nếu tiết kiệm được chi phí nguyên vật liệu thì đây là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để doanh nghiệp có thể đạt được mục đích của mình. Muốn vậy có một chế độ quản lý và sử dụng nguyên vật liệu hợp lý, khoa học, có công tác hạch toán vật liệu phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp là rất cần thiết.
Trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của rất nhiều doanh nghiệp dệt may trong và ngoài nước công ty dệt kim Đông Xuân cũng đang phải đứng trước một vấn đề bức xúc trong công tác quản lý và sử dụng nguyên vật liệu.
Trong những năm qua được tiếp thu về mặt lý luận của các thầy, các cô giáo
trong Học Viện Tài Chính và qua quá trình thực tập tại công ty Dệt kim Đông
Xuân, em nhận thấy vai trò quan trọng của kế toán, đặc biệt là kế toán vật liệu
đối với công tác quản lý của công ty. Sau thời gian đi sâu tìm hiểu công tác kế
toán tại công ty Dệt Kim Đông Xuân, em đã nhận thấy những ưu nhược điểm và những mặt còn hạn chế.
Chính vì vậy em đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Tổ chức kế toán nguyên
Vật liệu tại công ty Dệt Kim ĐôngXuân-Tổng công ty dệt may Việt Nam”
làm chuyên đề thực tập của em.
Chuyên đề được chia làm 3 chương :
Chương I: Những vấn đề lý lụân cơ bản về tổ chức công tác kế toán vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất.
Chương II: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty dệt kim Đông Xuân.
Chưong III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Dệt kim Đông Xuân.


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.
1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất.
1.1.1. Đặc điểm vị trí của vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất.
1.1.2. Ý nghĩa và yêu cầu quản lý vật liệu đối với doanh nghiệp sản xuất.
1.1.3. Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu:
1.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán vật liệu:
1.2.1. Phân loại vật liệu.
1.2.2. Đánh giá vật liệu.
1.2.2.1. Đánh giá vật liệu theo giá thực tế.
1.2.2.2. Đánh giá vật liệu theo giá hạch toán.
1.2.3. Kế toán chi tiết vật liệu.
1.2.3.1. Chứng từ sử dụng.
1.2.3.2. Sổ chi tiết vật liệu.
1.2.3.3. Nội dung các phương pháp kế toán chi tiết vật liệu.
1.2.4. Kế toán tổng hợp vật liệu:
1.2.4.1. Kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên.
1.2.4.2. Kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
Chương II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT KIM ĐÔNG XUÂN.
2.1. Đặc điểm chung của công ty Dệt Kim Đông Xuân.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.
2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất của công ty.
2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý.
2.1.2.2. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty dệt kim Đông Xuân.
2.1.2.3. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất và quy trình công nghệ của công ty dệt kim Đông Xuân.
2.2. Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại công ty dệt kim Đông Xuân.
2.2.1. Đặc điểm vật liệu tại công ty.
2.2.2. Tình hình quản lý vật liệu tại công ty dệt kim Đông Xuân.
2.2.3. Tình hình sử dụng nguyên vật liệu tại công ty.
2.3. Tổ chức kế toán vật liệu tại công ty.
2.3.1. Đánh giá vật liệu:
2.3.2. Kế toán chi tiết vật liệu.
2.3.3. Kế toán tổng hợp vật liệu.
Chương III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY DỆT KIM ĐÔNG XUÂN.
1. Nhận xét chung.
2. Những hạn chế và những mặt cần hoàn thiện.
2.1. Công tác quản lý vật liệu.
2.1.1. Công tác kiểm nghiệm vật liệu.
2.1.2. Công tác bảo quản.
2.1.3. Công tác sử dụng vật liệu.
2.1.4. Công tác kiểm kê vật tư.
2.2. Công tác kế toán nguyên vật liệu.
3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý và hạch toán nguyên vật liệu ở công ty dệt kim Đông Xuân.
3.1. ý kiến về công tác quản lý vật liệu.
3.2. ý kiến về công tác kế toán nguyên vật liệu.
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Tổ chức kế toán nguyên Vật liệu tại công ty Dệt Kim Đông Xuân - Tổng công ty dệt may Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán nguyên Vật liệu tại công ty Dệt Kim Đông Xuân - Tổng công ty dệt may Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.