Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đường Quảng Phú - công ty đường Quảng Ngãi
Mở đầu

Với sự phát triển nền kinh tế thị trường và sự đổi mới sâu sắc của cơ chế quản lý. Để doanh nghiệp có thể đứng vững trước quy luật cạnh tranh khốc liệt và có hướng đi đúng. Thì doanh nghiệp phải tìm tòi hướng đi phù hợp cho mình nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất,lợi nhuận lớn nhất .Do đó đòi hỏi các nhà quản lý phải sử dụng nhiều công cụ quản lý và cung cấp thông tin cần thiết khác nhau .Trong đó ,kế toán là một công cụ rất quan trọng không thể thiếu ,giúp Ban giám đốc điều hành ,quản lý doanh nghiệp một cách hiêu quả hơn, phù hợp với xu thế hiện nay.
Muốn đạt đươc Lợi nhuân tối đa, thì doanh nghiệp luôn luôn tìm mọi cách giảm chi phí sản xuất, trong đó có chi phí nhân công trực tiếp được đặt ra hàng đầu. Vì Vậy việc phản ánh đầy đủ,chính xác, trung thực và khách quan chi phí nhân công trực tiếp có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ phản ánh chính xác chi phí sản xuất, mà còn được coi như một đòn bẩy khuyến khích người lao động làm việc nhiệt tình hăng hái và có trách nhiệm hơn, để tăng năng suất lao động. Mà còn nhận thức được vai trò hết sức quan trọng đó. Công tác tổ chức kế toán nói chung và tổ chức kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp nói riêng của doanh nghiệp luôn luôn được quan tâm nhất, thích đáng nhất.
Hiện nay, ở nước ta có nhiều loại hình doanh nghiệp mới ra đời cùng với các hiện tượng kinh tế mới phát sinh đòi hỏi công tác hạch toán kế toán chi phí nhân công trực tiếp phải có những sự đổi mới và hoàn thiện hơn nữa để đáp ứng với những thay đổi hàng ngày hàng giờ.
Do đó, sau một thời gian học tập tại trung tâm, nghiên cứu tài liệu và được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn viết chuyên đề nay. Em đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu và chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đường Quảng Phú - công ty đường Quảng Ngãi” làm để tài cho chuyên đề của mình.

Kết cấu chuyên đề gồm:
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về hạch toán chi phí nhân công trực tiếp.
Chương 2: Thực trạng của công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đường Quảng Phú - công ty đường Quảng Ngãi
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đường Quảng Phú - công ty đường Quảng Ngãi.
Mục lục
Mở đầu 1
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 3
I. Khái niệm chi phí nhân công trực tiếp 3
1. Khái niệm 3
2. Nguyên tắc của hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 3
II. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 4
1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 4
2. Phương pháp hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 5
Chương 2: Tình hình thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đường Quảng Phú - công ty đường Quảng Ngãi. 8
I. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý sản xuất tại nhà máy đường Quảng Phú - công ty đường Quảng Ngãi. 8
1. Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy 8
2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 9
2.1. Cơ cấu tổ chức sản xuất 9
2.2. Quy trình công nghệ sản xuất 10
3. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh 11
4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán. 12
4.1. Tổ chức bộ máy kế toán. 12
4.2. Hình thức kế toán - Hệ thống sổ kế toán: 13
4.2.1. Hình thức kế toán. 13
4.2.2. Hệ thống sổ kế toán. 15
II. Tình hình thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đường Quảng Phú - công ty đường Quảng Ngãi. 16
1. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 16
2. Thực trạng về công tác kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 17
Chương 3: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đường Quảng Phú - công ty đường Quảng Ngãi. 21
I. Nhận xét chung về công tác kế toán 21
II. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 22
Kết luận 25
Tài liệu tham khảo 26Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đường Quảng Phú - công ty đườn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại nhà máy đường Quảng Phú - công ty đườn sẽ giúp ích cho bạn.