Hoàn thiện hạch toán dự phòng phải thu theo chế độ hiện hành


Lời mở đầu
Ngày nay, các thông tin về tài chính doanh nghiệp đang ngày càng trở nên cần thiết và hữu ích cho các đối tượng không chỉ bên trong doanh nghiệp mà cũn cả bên ngoài doanh nghiệp để ra các quyết định tối ưu. Trong một nền kinh tế mà nguồn vốn chủ yếu huy động qua thị trường vốn thỡ vai trũ của các nhà đầu tư được đặc biệt quan tâm. Việc cung cấp các thông tin tài chính minh bạch cho các nhà đầu tư góp phần giảm thiểu rủi ro do “ thông tin không cân xứng” và công cụ truyền đạt của doanh nghiệp đến các nhà đầu tư về tỡnh hỡnh tài chính của mỡnh là các báo cáo tài chính. Việc lập báo cáo theo đúng chuẩn mực và các quy định mới chỉ đảm bảo được tính tuân thủ nhưng chưa phát huy được vai trũ của kế toán như là một “ngôn ngữ của thế giới kinh doanh”. Để đáp ứng được các yêu cầu này người làm kế toán phải nắm các quy định hiện hành về kế toán tài chính để không chỉ tuân thủ đúng mà cũn phải biết vận dụng các quy định này một cách linh hoạt nhằm bảo đảm báo cáo tài chính cung cấp những thông tin hữu ích nhất cho các nhà đầu tư. Trong quỏ trỡnh lập bỏo cỏo tài chớnh, cỏc cụng ty thường sử dụng rất nhiều các ước tính kế toán có ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả kinh doanh trong kỳ.
Ước tính kế toán là một quá trỡnh xột đoán dựa trên những thông tin tin cậy nhất và mới nhất tại thời điểm đó. “Việc sử dụng các ước tính là một phần quan trọng của việc lập báo cáo tài chính và không làm mất đi độ tin cậy của báo cáo tài chính”_ Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 18. Việc trích lập dự phũng phải thu để đảm bảo nguyên tắc thận trọng trong kế toán vẫn cũn nhiều mới mẻ đối với các doanh nghiệp và việc áp dụng chế độ kế toán trích dự phũng này vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Nhận thức được tầm quan trọng của việc trích lập dự phũng phải thu em chọn đề tài “Bàn về chế độ hạch toỏn dự phũng phải thu khó đũi” để hiểu rừ hơn vấn đề cũng là để đề xuất một số kiến nghị góp phần hoàn thiện các quy định về trích lập dự phũng.
Đề án được chia làm 3 phần:
Phần I: Hạch toán dự phũng phải thu theo chế độ kế toán Việt Nam hiện hành
Trước ngày 27/2/2006 việc lập dự phũng theo thông tư 33 và thông tư 107, hiện nay chúng ta đó có chuẩn mực số 18 và thông tư 13. Theo đó:
1. Khái niệm dự phũng phải thu
1.1. Khái niệm và ý nghĩa của việc lập dự phũng phải thu khó đũi
1.2. í nghĩa
2. Quy định về trích lập dự phũng phải thu
3. Nội dung hạch toán dự phũng phải thu
3.1. Tài khoản sử dụng
3.2. Phương pháp hạch toán
Phần II: Hạch toán dự phũng phải thu theo Kế toán Mỹ
1. Phương pháp ước tính nợ khó đũi dựa vào bảng cõn đối kế toán
2. Phương pháp ước tính nợ khó đũi dựa vào bỏo cỏo thu nhập
Phần III: Kiến nghị hoàn thiện hạch toán dự phũng phải thu theo chế độ hiện hành
1. Sự cần thiết phải hoàn thiện
- Phân tích ưu nhược điểm
- So sánh với Kế toán Mỹ
2. Một số kiến nghị
- Hướng dẫn doanh nghiệp lập theo phương pháp ước tính;
- Khi thu được các khoản nợ phải thu đó xoá sổ;
- Tầm quan trọng và hướng dẫn các đơn vị trích lập dự phũng;
- Thống nhất giữa thông tư và chế độ kế toán .


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán dự phòng phải thu theo chế độ hiện hành
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán dự phòng phải thu theo chế độ hiện hành sẽ giúp ích cho bạn.