Bàn về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ


LỜI MỞ ĐẦU

Trong điều kiện kinh tế thị trường như nước ta hiện nay kinh doanh dịch vụ chiếm một vị trí chủ đạo và rất lớn trong nền kinh tế quốc doanh. Xã hội càng phat triển nhu cầu về dịch vụ của con người càng được nâng cao để nhằm thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng trong xã hội. Do đó các doanh nghiệp phải tìm cho mình một hướng đi đúng đắn và vươn lên để khẳng định vị trí của mình đó là sản phẩm sản xuất ra phải có chất lượng và tính cạnh tranh cao.
Bên cạnh những thành tựu đạt được các doanh nghiệp còn gặp không ít khó khăn dẫn tới tình trạng trì trệ và lâm vào tình trạng phá sản. Trong tình trạng đó buộc các doanh nghiệp phải tính toán xem làm thế nào để duy trì sự tồn tại của doanh nghiệp mình và đẩy mạnh kinh doanh sao cho có lãi.
Một phương án được đưa ra đó là hợp lý hoá chi phí sản xuất và hạ giá thành dịch vụ, điều này hoàn toàn phù hợp với thực tiễn khi các mặt hàng đưa ra không đơn thuần là chất lượng, độ tin cậy mà còn cả về giá cả nữa. Doanh nghiệp không dễ tự nhiên tăng giá các dịch vụ để tất yếu tăng lợi nhuận mà cần phảI tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm. Việc tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm có ý nghĩa rất to lớn với việc tích luỹ của doanh nghiệp, nâng cao đời sống người lao động, củng cố sức mạnh và đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.
Hiểu hết ý nghĩa của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong Doanh nghiệp kinh doanh dich vụ, càng thấy rõ việc hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm không chỉ cần thiết và có ý nghĩa quan trọng mà đó là cơ sở giúp cho việc đánh giá và phân tich tình hình kế hoạch sản xuất kinh doanh giúp cho các doanh nghiệp có thể hạ giá thành sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Nhận thức được sự quan trọng của vấn đề trên vi vậy em đã chon đề tài: “Bàn về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ” để nghiên cứu.
Trong bài viết mặc dù đã có nhiều cố gắng song khó tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em mong được sự giúp đỡ của thầy cô giáo trong khoa để bài viết được hoàn thiện hơn
Vai trò đặc điểm của kinh doanh dịch vụ ảnh hưởng tới hachi toán kế toán
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
I. Vai trò, đặc điểm và nhiệm vụ của kinh doanh dịch vụ 2
1.Vai trò của kinh doanh dịch vụ 2
2.Đặc điểm của kinh doanh dịch vụ 2
3. Nhiêm vụ công tác hạch toán và tính giá thành. 3
II.Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ 5
1.Tài khoản và sổ sách kế toán 5
2.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 6
3.Chi phí nhân công trực tiếp 9
4. Kế toán chi phí sản xuất chung 10
5. Kế toán tổng hợp chi phí, kiểm kê và đánh giá dịch vụ dở dang 12
5.Phương pháp tính giá thành 17
III.Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 17
1. Đánh giá chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ 17
2. Một số ý kiến đề xuất 18
KẾT LUẬN 20


Xem Thêm: Bàn về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bàn về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sẽ giúp ích cho bạn.