Hạch toán kế toán NVL và một số ý kiến hoàn thiện kế toán NVL


LỜI NÓI ĐẦU
Sự chuyển mình từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước là một điều kiện tốt cho sự phát triển của Doanh nghiệp, mở ra hướng phát triển đa dạng cho các DNVN. Thế nhưng, sự phát triển đa dạng này cũng đồng nghĩa với quá trình cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp là làm thế nào để đứng vững trên thị trường, đáp ứng được yêu cầu của những người tiêu dùng vơi sản phẩm chất lượng cao, giá thành hạ, đồng thời cải thiện đời sống người lao động, mang lại lợi ích cho DN.
Muốn đạt được mục tiêu này DN phải thực hiện đồng bộ các biên pháp quản lý các yếu tố liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh. Trong các yếu tố này thì hạch toán kế toán, cụ thể hạch toán nguyên vất liệu giữ vai trò rất quan trọng. Kế toán NVL là một phần của công tác kế toán nhằm thông tin, phản ánh tình hình mua sắm yếu tố đầu vào - đó là NVL của quá trình sản xuất, cũng như quá trình xuất kho sử dụng NVL cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở đó giúp doanh nghiệp xác định được giá thành sản phẩm – dịch vụ là một điều qua trọng của DN. Do vậy, kế toán NVL có đảm bảo tốt thì mới đảm bảo cho việc cung cấp NVL, ngăn chặn hoạt động lãng phí vật liệu và góp phần giảm bớt chi phí, hạ thấp giá thành.
Nhận thức được vai trò rất quan trọng của kế toán NVL nên em đã mạnh dạn nghiên cứa đề tài: “ Hạch toán kế toán NVL và một số ý kiến hoàn thiện kế toán NVL “ để từ đó thấy được những mặt còn tồn tại, đề xuất ý kiến với hy vọng nhằm đóng góp một phần cho việc hoàn thiện kế toán NVL dựa trên cơ sở phân tích về lý luận, kiểm soát thực trạng.
Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề án có các phần sau:
Phần 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán NVL
Phần 2: Thực trạng kế toán NVL ở các DN sản xuất kinh doanh và một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán.

MỤC LỤC
Lời nói đầu 1
Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán NVL 2
I. Sự cần thiết của việc hoàn thiện 2
II. Một vài nét chung về NVL trong các DN sản xuất. 2
1.Đặc điểm, vai trò của NVL trong quá trình sản xuất. 2
2. Phân loại NVL: 2
3.Tíng giá NVL: 2
III. Kế toán tổng hợp NVL . 2
1. Đối với các DN áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX). 2
2. Đối với DN áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ ( KKĐK). 2
Phần II. thực trạng công tác kế toán NVL ở các DN sản xuất và một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán. 2
I. Thực trạng công tác kế toán NVL ở các DN sản xuất 2
II. Một số ý kiến đề xuất 2
2. Về phía các DN. 2
3. Như phần trên đã trình bày, có các phương pháp tính giá NVL xuất kho sau: 2
Kết luận: 2
Tài liệu tham khảo 2


Xem Thêm: Hạch toán kế toán nguyên vật liệu và một số ý kiến hoàn thiện kế toán NVL
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán kế toán nguyên vật liệu và một số ý kiến hoàn thiện kế toán NVL sẽ giúp ích cho bạn.