đối tượng tính giá thành và phương pháp tính giá thành


LỜI MỞ ĐẦU

Thực hiện sự nghiệp đổi mới kinh tế, nước ta chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường và hạch toán kinh tế độc lập có sự quản lý của Nhà nước. Vì vậy, mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp là thực hiện bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh. Để nắm bắt đầy đủ tình hình thực của doanh nghiệp và có biện pháp ứng phó kịp thời các biến động của thị trường, các nhà quản lý doanh nghiệp phải sử dụng nhiều công cụ quan trọng trong hệ thống các công cụ quản lý để quản lý vốn, tài sản và các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán, đồng thời là nguồn cung cấp thông tin kinh tế đáng tin cậy giúp Nhà nước điều hành vĩ mô nền kinh tế, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các ngành, các lĩnh vực trong nền kinh tế quốc dân. Nhận thức được tầm quan trọng đó, công tác tổ chức kế toán nói cung và tổ chức giá thành nói riêng luôn được các doanh nghiệp quan tâm, về: quản lý giá thành sản phẩm, phương pháp tính giá thành biện pháp tính giá thành.
Giá thành là một chỉ tiêu chất lượng quan trọng cho phép tổng hợp, đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nên đòi hỏi phải có phương pháp tính giá khoa học, hợp lý nhằm phát huy vai trò của giá thành.
Giá thành sản phẩm cao hay thấp, tăng hay giảm đồng nghĩa với việc lãng phí hay tiết kiệm lao động xã hội, bao gồm cả lao động sống và lao động vật hoá trong quá trình sản xuất ra sản phẩm. Hay giá thành sản phẩm cao hay thấp phản ánh kết quả của việc quản lý, sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn của xí nghiệp. Việc quản lý, sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn của xí nghiệp. Việc quản lý, sử dụng hợp lý tiết kiệm các nguồn trên sẽ cho phép việc hạ giá thành sản phẩm và ngược lại. Đó cũng là đòi hỏi khách quan với các xí nghiệp hạch toán kinh doanh XHCN.
Tuy vậy, với nước ta giao quyền tự chủ sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp thì các doanh nghiệp phải tự quyết định lấy việc lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm và phải hạch toán kinh tế một cách độc lập, lấy thu bù chi.
Trong sản xuất kinh doanh, khi quyết định chọn phương án sản xuất, kinh doanh loại sản phẩm nào đó, doanh nghiệp phải tính đến chi phí bỏ ra để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tức là các doanh nghiệp cần xác định tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm một cách chính xác. Vấn đề là khi doanh nghiệp đã tính chính xác giá thành sản phẩm thì cũng có thể xác định được kết quả sản xuất, kinh doanh thực tế và hiệu quả tổ chức kỹ thuật đến sản xuất . Mặt khác, giá thành là cơ sở để xác định giá bán sản phẩm trên thị trường, là nhân tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phạm vi phát triển của sản phẩm trên thị trường.
Do đó, việc tính toán giá thành sản phẩm chính xác là yêu cầu rất cần thiết đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, các doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh dẫn đến sự phá sản của nhiều đơn vị sản xuất yếu thế. Trong cạnh tranh, giá thành là cốt lõi quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Song, để tính chính xác giá thành sản phẩm thì buộc doanh nghiệp phải thực hiện một cách đầy đủ và chính xác các khâu và các bước công việc cần thiết sau:
1 - Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
2 - Nhiệm vụ kế toán tính giá thành sản phẩm.
3 - Vị trí, vai trò của công tác quản lý giá thành và ý nghĩa của việc hạ thấp giá thành sản phẩm.
4 - Đối tượng tính giá thành, các phương pháp tính giá thành.
Với kiến thức trong thời gian học tập qua, nhờ sự giảng dạy tận tình của các giáo viên công với cố gắng của bản thân, em xin phép đi sâu vào phương pháp tính giá thành sản phẩm. Em rất mong được sự góp ý của thày giáo để hoàn thiện hơn chuyên đề của em.
Em xin chân thành cảm ơn.MỤC LỤC

Lời mở đầu
CHƯƠNG I - GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 3
1 - Khái niệm giá thành sản phẩm 3
2 - Bản chất, chức năng của giá thành sản phẩm. 3
3 - Kết cấu giá thành sản phẩm. 4
4 - Các loại giá thành sản phẩm. 5
5 - Sự khác nhau giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 5
CHƯƠNG II - VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁ THÀNH, Ý NGHĨA
VIỆC HẠ THẤP GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 7
CHƯƠNG III - ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ
THÀNH 9

1 - Đối tượng tính giá thành 9
2 - Kỳ tính giá thành 10
3 - Các phương pháp tính giá thành sản phẩm. 11
CHƯƠNG IV - TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH Ở CÔNG TY CẮT VÀ ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ. 16
1 - Tình hình đặc điểm chung của công ty 16
2. Công tác tổ chức tính giá thành ở công ty. 16
Kết luận 23


Xem Thêm: đối tượng tính giá thành và phương pháp tính giá thành
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu đối tượng tính giá thành và phương pháp tính giá thành sẽ giúp ích cho bạn.