Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính Z sản phẩm tại Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Kim Trung - Hưng Hà - Thái Bình


LỜI MỞ ĐẦU

Trong điều kiện kinh tế thị trường phát triển như vũ bão, đất nước đang trên đà phát triển theo con đường công nghiệp hoá - hiện đại hoá thì càng cần nhiều các doanh nghiệp, các Công ty. Để quản lý được phải nhờ sự điều hành của Nhà nước và kế toán với tư cách là công cụ quản lý ngày càng được khai thác tối đa sức mạnh và sự uyển chuyển quản lý càng được khai thác tối đa sức mạnh và sự uyển chuyển của nó nhằm điều chỉnh vĩ mô và kiểm soát sự vận hành của nền kinh tế trong hiện thực phong phú và đa chiều. Mặt khác, kế toán còn là công cụ không thể thiếu được trong hệ thống các công cụ quản lý vốn, tài sản và mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời nó là nguồn cung cấp thông tin đáng tin cậy để Nhà nước điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế.
Giá thành sản phẩm cũng như phạm trù kinh tế khác của sản xuất có vai trò to lớn trong quản lý và sản xuất. Nó là nhân tố tác động trực tiếp đến giá cả hàng hoá, để tiến hành hoạt động kinh doanh có hiệu quả thì không thể không kế hoạch hoá hạch toán mọi chi phí sao cho đạt lợi nhuận cao nhất với chi phí thấp nhất. Vì vậy, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành đúng đủ, chính xác kịp thời là nhân tố quan trọng trong quyết định doanh lợi cho Công ty.
Bước sang một thế kỷ - thế kỷ của nhân loại phát triển của khoa học kỹ thuật đất nước lại càng phải đổi mới và các công trình kiến trúc hạ tầng ngày lại xây dựng nhiều. Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Kim Trung qua nhiều giai đoạn phát triển đã đứng vững được trong nền kinh tế thị trường đầy tính cạnh tranh này. Để Công ty lớn mạnh và phát triển như hiện nay là nhờ có sự thay đổi cơ chế quản lý. Để thâm nhập sản phẩm của mình ra ngoài thị trường với chất lượng tốt, giá thành hạ và đem lại hiệu quả kinh tế cao thì tập hợp chi phí sản xuất và tính chất sản phẩm đã thực sự trở thành khâu trung tâm và quan trọng cho toàn bộ công tác kinh tế của Công ty.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc tập hợp chi phí và tính giá thành cũng như hiểu được mục đích kinh doanh của Công ty là gì và thực tế ở Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Kim Trung em đã mạnh dạn đi tìm hiểu vấn đề này. Đây là yêu cầu khách quan và có tính thời sự cấp bách và đặc biẹt có ý nghĩa khi sản xuất của các doanh nghiệp đã gắn chặt với cơ chế thị trường.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
Chương I: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD KIM TRUNG – HƯNG HÀ - THÁI BÌNH
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD KIM TRUNG

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
1.1. Đặc điểm cơ bản của công ty
1.2. Quá trình hình thành và phát triển cảu công ty
2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý
2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2. Đặc điểm tổ chức công tác quản lý
3. Thực tế công tác kế toán tại công ty
3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
3.2. Tổ chức sổ kê toán
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD KIM TRUNG – HƯNG HÀ - THÁI BÌNH
1. Một số vấn đề chung về công tác quản lý và kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty CPVLXD Kim Trung
1.1. Đặc điểm chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
1.2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CPVLXD Kim Trung
1.3. Đối tượng tính giá thành
2. Thực tế công tác kê toán chi phí sản xuất tại Công ty
2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang
2.4.1. Tổng hợp chi phí sản xuất
2.4.2. Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang
3. Tổ chức tính giá thành sản phẩm tại Công ty
3.1. Kỳ tính giá thành
3.2. Phương pháp tính giá thành
CHƯƠNG II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD KIM TRUNG - HƯNG HÀ - THÁI BÌNH
I.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1. Kết quả
1.1. Về công tác quản lý
1.2. Về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng
2. Những tồn tại cần tiếp tục hoàn thiện
II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VLXD
III. YÊU CẦU NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VLXD

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM CẢI TIẾN VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1. Về bộ máy kế toán
2. Về kế toán khấu hao TSCĐ
3. Về trích lập dự phòng
4. Về trích trước tiền lương nghỉ phép
5. Về chi phí sửa chữa TSCĐ
6. Về kê toán vật tư
7. Về kỳ hạn ghi chứng từ ghi sổ
8. Về kỳ hạn tính giá thành
V. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
Kết luận
Danh mục tài liệu tham khảoXem Thêm: Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính Z sản phẩm tại Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng K
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính Z sản phẩm tại Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng K sẽ giúp ích cho bạn.