Thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội


LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm qua, theo đường lối đổi mới của Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Nền kinh tế của nước ta có tốc độ tăng trưởng khá nhanh và bắt đầu có tích luỹ, đồng thời chúng ta cũng thu hút được nguồn vốn đầu tư lớn từ nước ngoài. Nền kinh tế nước ta đang dần tăng tốc để đạt đến một nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều đó đồng nghĩa với các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xây lắp nói riêng đang phải cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong cơ chế thị trường hiện nay, nhằm khẳng định vị trí của mình trên thương trường .
Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp thể hiện ở việc không ngừng đưa ra những sản phẩm mới cải tiến chất lượng mẫu mã phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, hay áp dụng công nghệ mới ,vật liệu mới . Nhất là một nghành đòi hỏi thời gian thi công kéo dài, vốn đầu tư lớn, nơi thi công thường là ngoài trời, tiến độ thi công chịu ảnh hưởng của thời tiết như nghành xây dựng thì việc sử dụng vốn một cách có hiệu quả lại càng khó khăn. Chính vì vậy để tồn tại và cạnh tranh trên thương trường, các doanh nghiệp của nghành xây dựng không những phải nắm vững định hướng của đảng sử dụng vốn hiệu quả mà còn phải khắc phục tình trạng thất thoát lãng phí trong quá trình sản xuất để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm nhằm tăng tính cạnh tranh và sức sống lâu dài cho sản phẩm.
Để đạt được hiệu quả cao trong công việc thì đòi hỏi công ty cần thực hiện hàng loạt các biện pháp về tổ chức và quản lýý. Trong đó việc tổ chức và hoạt động của phòng kế toán là rất quan trọng cần phải nắm rõ tình hình tiêu thụ , tồn kho sản phẩm và việc sử dụng các NVL vào công trình như thế nào cho hợp lý. Do vậy ta phải quản lý một cách tổng hợp tất cả các quy trình làm sao có hiệu quả mà lại mang lại được nhiều thuận lợi cho công ty. Qua đó ta sẽ nắm bắt được những phương pháp kinh doanh phù hợp có hiệu quả và có biện pháp điều chỉnh thích hợp hơn cho công ty .
Qua tìm hiểu lý luận và nhận thức được tầm quan trong của vấn đề. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo: Dương Văn Huyên và các bác, các chú . trong công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội đã giúp em hiểu rõ tầm quan trọng và sự cần thiết của kế toán tổng hợp.


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.
PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ .
I. Quá trình hình thành và phát triển.
II. Đặc điểm về tổ chức quản lý và tổ chức SXKD.
III. Tình hình chung và công tác kế toán ở doanh nghiệp.
PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG MỘT KỲ CỦA DOANH NGHIỆP.
I. Các chứng từ sổ sách thuộc phần hành kế toán VL-CCDC.
II. Các chứng từ sổ sách thuộc phần hành kế toán TSCĐ.
III. Các chứng từ sổ sách thuộc phần hành kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
IV. Các chứng từ sổ sách thuộc phần hành kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
V. Các chứng từ sổ sách thuộc phần hành kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm.
VI. Các chứng từ sổ sách thuộc phần hành kế toáncác khâu : vốn bằng tiền, các nghiệp vụ thanh toán về: phải thu, phải trả , các nguồn vốn, xác nhận kết quả kinh doanh.

1. Tổ chức công tác vốn bằng tiền
2. Kế toán các khoản phải thu .
3. kế toán các khoản nợ phải trả.
4. Kế toán các nguồn vốn.
5. Xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận.
VII. Báo cáo tài chính.
PHẦN III; MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP

I. Nhận xét chung
1. Những thuận lợi của công ty XDCN.
2. Những khó khăn của công ty XDCN.
II. Một số giải pgáp nhằm hoàn thiện bộ máý kế toán
KẾT LUẬNXem Thêm: Thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.