Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty Cổ phần vật tư vận tải xi măngĐề cương đề tài mã số: 22341

MỤC LỤC

Lời mở đầu
Phần 1: Đặc điểm chung của công ty Cổ phần vật tư vận tải xi măng
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Cổ phần vật tư vận tải xi măng
1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
1.3 Tổ chức bộ máy quản lý tổ chức công ty
1.4 Thực tế tổ chức kế toán
1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán
1.4.2 Thực tế vận dụng chế độ kế toán tại công ty
Phần 2 : Thực tế công tác kế toán nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán tại công ty Cổ phần vật tư vận tải xi măng
2.1 Đặc điểm công tác thanh toán tại công ty Cổ phần vật tư vận tải xi măng
2.1.1 Đặc điểm và phân loại các nghiệp vụ thanh toán tại công ty
2.1.2 Các phương thức thanh toán tại công ty
2.2 Kế toán thanh toán với người mua và người bán tại công ty Cổ phần vật tư vận tải xi măng
2.2.1 Kế toán thanh toán với nhà cung cấp
2.2.2 Kế toán thanh toán với khách hàng
Phần 3 : Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán thanh toán với người mua và người bán tại công ty Cổ phần vật tư vận tải xi măng
3.1 Đánh giá chung về công tác kế toán thanh toán ở công ty Cổ phần vật tư vận tải xi măng
3.1.1 Những ưu điểm về công tác kế toán thanh toán tại công ty
3.1.2 Những hạn chế còn tồn tại trong công tác kế toán thanh toán tại công ty
3.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán thanh toán tại công ty Cổ phần vật tư vận tải xi măng
3.3 Yêu cầu , nguyên tắc hoàn thiện kế toán thanh toán tại công ty Cổ phần vật tư vận tải xi măng
3.3.1 Về phía nhà nước
3.3.2 Về phía công ty
3.4 Các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại công ty Cổ phần vật tư vận tải xi măng
Kết luận


DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

Biểu số 1 : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần vật tư vận tải xi măng năm 2007 và 2008
Biểu số 2 : Các chỉ tiêu phân tích khả năng thanh toán và hiệu quả kinh doanh của công ty
Biểu số 3 : Mô hình tổ chức bộ máy quản lý công ty Cổ phần vật tư vận tải xi măng
Biểu số 4 : Bộ máy kế toán công ty
Biểu số 5 : Quy trình luân chuyển chứng từ với người bán
Biểu số 6 : Quy trình luân chuyển chứng từ với người muaLỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh Việt Nam đang hòa mình với nền kinh tế thế giới, đang đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức thì các doanh nghiệp trong nước nói chung và Công ty Cổ phần vật tư vận tải xi măng nói riêng cần phải có những biện pháp củng cố địa vị của mình mở rộng thị trường và nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh. Để có được vị thế như hiện nay thì Công ty Cổ phần vật tư vận tải xi măng đã đặc biệt quan tâm đến quan hệ thanh toán với người bán, người mua đây chính là quan hệ thanh toán chủ yếu có vị trí quan trọng công tác quản trị doanh nghiệp. Không phải doanh nghiệp nào cũng nhận thức được tầm quan trọng của quan hệ thanh toán này, có những doanh nghiệp do mải mê theo đuổi lợi nhuận tìm mọi cách nâng cao doanh thu với những chính sách tín dụng hấp dẫn cho khách hàng nên đã rơi vào tình trạng không có khả năng thanh toán nợ mặc dù kinh doanh rất có lãi.
Doanh nghiệp muốn quản lý tốt quan hệ thanh toán với người bán, người mua thì điều kiện tiên quyết là phải có hệ thống kế toán nói chung và hệ thống kế toán công nợ nói riêng hoàn chỉnh và phù hợp với đặc điểm của mình. Có như vậy thì các thông tin kế toán cung cấp về tình hình thanh toán với nhà cung cấp và khách hàng mới đảm bảo chính xác, kịp thời phục vụ công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp.
Trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần vật tư vận tải xi măng em nhận thấy kế toán thanh toán với người mua người bán đóng vai trò hết sức quan trọng và được ban lãnh đạo hết sức quan tâm. Do vậy với sự giúp đỡ của nhân viên phòng kế toán cùng với giáo viên hướng dẫn G.S T.S Đặng Thị Loan, em đã chọn đề tài : “Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty Cổ phần vật tư vận tải xi măng ”.

Chuyên đề của em gồm 3 phần :
Phần 1 : Đặc điểm chung của công ty Cổ phần vật tư vận tải xi măng
Phần 2 : Thực tế công tác kế toán thanh toán với người mua và người bán tại công ty Cổ phần vật tư vận tải xi măng
Phần 3 : Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán thanh toán với người mua và người bán tại công ty Cổ phần vật tư vận tải xi măng


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty cổ phần vật tư vận tải
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua và người bán tại Công ty cổ phần vật tư vận tải sẽ giúp ích cho bạn.