Kiểm toán các khoản mục dự phòng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán và kiểm toán thực hiệnLỜI MỞ ĐẦU

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới và xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng, kiểm toán ngày càng chứng tỏ vai trò không thể thay thế của mình. Với tư cách là hoạt động xác minh và bày tỏ ý kiến, kiểm toán không chỉ mang lại những lợi ích kinh tế đơn thuần mà còn góp phần tạo lập một trường kinh doanh ổn định, lành mạnh vì sự phát triển chung của cộng đồng.
AASC là một trong những công ty xuất hiện đầu tiên ở Việt Nam. Với bề dày lịch sử và uy tín của một công ty hàng đầu trong lĩnh vực kiểm toán - tư vấn, AASC đã và đang là sự lựa chọn tin cậy cho tất cả các khách hàng mong muốn sử dụng chất lượng dịch vụ toàn cầu với một chi phí hợp lý. Đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp là mục tiêu đồng thời là cam kết mạnh mẽ của ngay từ những ngày đầu bước vào hoạt động.
Thị trường tài chính Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ , thông tin tài chính trung thực và hợp lý là yếu tố quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư hiện nay. Đối với các doanh nghiệp, việc trích lập các khoản mục dự phòng luôn gặp phải nhiều vấn đề khó khăn do chịu sự tác động của nhiều nhân tố chủ quan và khách quan khác nhau, vì vậy các khoản mục này thường chứa đựng nhiều sai sót.
Nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện kiểm toán các khoản mục dự phòng, sau thời gian thực tập tại Công ty AASC, qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu lý luận và thực tiễn, em đã chọn đề tài “Kiểm toán các khoản mục dự phòng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty Dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán và kiểm toán thực hiện” cho chuyên đề thực tập của mình.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo còn có các nội dung chính sau:
Chương 1: Giới thiệu về Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán
Chương 2: Thực hiện kiểm toán các khoản mục dự phòng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán.
Chương 3: Bài học kinh nghiệm và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán các khoản mục dự phòng do AASC thực hiện.

Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện, do có những hạn chế về hiểu biết nhất định nên báo cáo không thể tránh khỏi những sai sót, em mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy cô giáo, và các bạn để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
Em xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Công ty và các anh, chị phòng Kiểm toán 3, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán đã nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập tại Công ty. Đồng thời, em cũng xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Ngô Trí Tuệ đã nhiệt tình chỉ bảo, hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành báo cáo thực tập này.

LỜI MỞ ĐẦU . 1
CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN . 3
1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN : 3
1.1.1. Giới thiệu tổng quan về công ty : 3
1.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty: 4
1.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA AASC : 7
1.2.1. Lĩnh vực hoạt động và các dịch vụ của AASC : 7
1.2.1.1. Dịch vụ kiểm toán : 7
1.2.1.2. Dịch vụ tư vấn tài chính, thuế: 8
1.2.1.3. Dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hoá : 9
1.2.2. Khách hàng của AASC : 10
1.3. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN: 11
1.3.1. Quy trình kiểm toán tại Công ty: 11
1.3.1.1. Giai đoạn khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán : 11
1.3.1.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán : 13
1.3.1.3. Kết thúc kiểm toán và lập Báo cáo kiểm toán : 14
1.3.2. Kiểm soát chất lượng kiểm toán tại AASC: 14
1.3.3. Tổ chức hồ sơ kiểm toán tại AASC: 15
1.3.3.1. Hồ sơ kiểm toán chung : 15
1.3.3.2. Hồ sơ kiểm toán năm : 16
CHƯƠNG 2: KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN THỰC HIỆN . 17
2.1. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TẠI CÔNG . 17
TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN: 17
2.1.1. Khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán: 17
2.1.2. Thực hiện kiểm toán: 21
2.1.3. Kết thúc kiểm toán: 21
2.2. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG DO AASC THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY X VÀ CÔNG TY Y: 22
2.2.1. Lập kế hoạch kiểm toán: 22
2.2.2. Thực hiện kiểm toán khoản mục dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 26
2.2.2.1. Thủ tục phân tích: 28
2.2.2.2. Thủ tục kiểm tra chi tiết: 29
2.2.2.3. Một sô nhận xét: 35
2.2.3. Thực hiện kiểm toán khoản mục dự phòng nợ phải thu khó đòi: 36
2.2.3.1. Thủ tục phân tích: 37
2.2.3.2. Thủ tục kiểm tra chi tiết: 38
2.2.4. Thực hiện kiểm toán khoản mục dự phòng giảm giá đầu tư tài chính: 48
2.2.5. Kết thúc kiểm toán: 48
CHƯƠNG 3 : BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 51
NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN MỤC . 51
DỰ PHÒNG DO AASC THỰC HIỆN . 51
3.1. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN KIỂM TÓAN TẠI AASC: 51
3.1.1. Nhận xét chung về AASC: 51
3.1.2. Bài học kinh nghiệm từ nghiên cứu kiểm toán các khoản mục dự phòng do AASC thực hiện: 51
3.2.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN MỤC DỰ PHÒNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO AASC THỰC HIỆN: 54
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện: 54
3.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán các khoản mục dự phòng trong kiểm toán báo cáo tài chính do AASC thực hiện: 54
KẾT LUẬN . 57
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 58


Xem Thêm: Kiểm toán các khoản mục dự phòng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ tư vấn tài chí
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kiểm toán các khoản mục dự phòng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ tư vấn tài chí sẽ giúp ích cho bạn.