Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán Hà Nội (CPA HANOI)


LỜI MỞ ĐẦUTrong xu thế phát triển của nền kinh tế toàn cầu hiện nay, việc mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao chất lượng mô hình quản lý doanh nghiệp và tính cạnh tranh của thương hiệu công ty, hội nhập tốt và thích nghi nhanh chóng với những biến động của tình hình kinh tế trong nước và quốc tế là những mục tiêu sống còn của mỗi doanh nghiệp. Bên cạnh đó, trong tình hình của nước ta hiện nay, quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp trong nước, việc tăng trưởng về số lượng và quy mô của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, việc phát hành cổ phiếu và tiến hành giao dịch trên thị trường chứng khoán của các công ty đòi hỏi các báo cáo tài chính phải được kiểm toán. Trong điều kiện ấy, lĩnh vực Kiểm toán có cơ hội phát triển mạnh mẽ vì có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu của các doanh nghiệp trong công tác kiểm tra, tư vấn quy trình sản xuất, quản lý tài chính và quản lý nguồn nhân lực.
Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán Hà Nội hay còn gọi là CPA HANOI là một trong những công ty kiểm toán đầu tiên của Việt Nam. Hiện nay, Công ty đã là một tên tuổi lớn trên thị trường và góp phần không nhỏ tạo nên khung cảnh sáng lạn của Kiểm toán Việt Nam.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI. 2
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán Hà Nội 2
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 2
1.1.2.Định hướng phát triển và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây. 3
1.2. Lĩnh vực hoạt động chính. 6
1.2.1. Dịch vụ kiểm toán. 7
1.2.2. Dịch vụ tư vấn. 8
1.2.3. Thẩm định giá trị tài sản. 9
1.2.4. Chuyển đổi Báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế. 10
1.2.5. Dịch vụ đào tạo. 10
1.3. Đặc điểm kinh doanh. 11
1.3.1. Thị trường chủ yếu. 11
1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của CPA HANOI 13
PHẦN 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY CPA HANOI. 16
2.1. Quy trình kiểm toán được thực hiện tại Công ty TNHH Kiểm toán CPA HANOI 16
2.1.1. Lập kế hoạch và thiết kế phương pháp kiểm toán. 16
2.1.2. Thực hiện kế hoạch kiểm toán. 32
2.1.3. Hoàn thành kiểm toán và công bố Báo cáo kiểm toán. 32
2.2. Hệ thống kế toán tại công ty CPA HANOI 32
2.3. Hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán tại CPA HANOI 33
2.3.1.Kiểm soát nhân sự. 34
2.3.2.Kiểm soát quy trình thực hiện kiểm toán: 35
2.3.3.Kiểm soát hồ sơ kiểm toán. 36
Phần III: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY CPA HANOI. 39
3.1. Những ưu điểm 39
3.2.Những hạn chế. 41
3.3 Ý kiến đề xuất: 43
KẾT LUẬN 46


Xem Thêm: Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán Hà Nội (CPA HANOI)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán Hà Nội (CPA HANOI) sẽ giúp ích cho bạn.