Kế toán vốn bằng tiền ở Công ty Tư Vấn Xây Dựng và Phát Triển Nông ThônĐề cương đề tài mã số: 23442

​Lời nói đầu. 1
Chương 1. 2
Tổng quát về tình hình sản xuất kinh doanh và. 2
công tác kế toán của công ty tư vấn xây dựng. 2
và phát triển nông thôn. 2
i. Một số nét kháI quát về công ty tư vấn xây dựng và phát triển nông thôn. 2
1. Quá trình hình thành và phát triển: 2
3. Quy mô của Công ty: 2
4. Đặc điểm của việc tổ chức sản xuất kinh doanh: 3
4.1. Bộ phận lao động trực tiếp: 3
4.2. Bộ phận lao động gián tiếp: 4
5. Đặc điểm của quy trình công nghệ sản xuất: 6
II. Tổ chức công tác kế toán: 8
1. Tổ chức bộ máy tác kế toán: 8
3. Các Chính sách kế toán áp dụng tại công ty: 11
3.1. Niên độ kế toán: 11
3.2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: 11
3.3. Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ. 12
4. Các nghiệp vụ chuyên môn: 14
4.1. Kế toán tiền lương: 14
4.2 Kế toán vốn bằng tiền: 19
a. Giới thiệu chung về phần hành: 19
b. Các chứng từ và sổ sử dụng trong kế toán vốn bằng tiền: 20
4.3. Kế toán tài sàn cố định Giới thiệu (TSCĐ): 22
Chương 2. 27
Chuyên đề kế toán vốn bằng tiền. 27
Lý luận chung về công tác kế toán vốn bằng tiền. 27
1.Nhiệm vụ kế toán: 27
2.Kế toán tiền mặt: 28
3.Hạch toán ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá hối đoái: 31
Kế toán tiền gửi ngân hàng: 34
B. Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty Tư Vấn Xây Dựng và phát triển nông thôn. 37
I. Giới thiệu chung: 37
1. Tầm quan trọng và nhiệm vụ của phần hành kế toán vốn bằng tiền: 37
iI. Kế toán tiền mặt: 38
1. Khái niệm : 38
2. Những quy định của kế toán tiền mặt và công tác quản lý tiền mặt trong công ty: 38
Tài khoản và các chứng từ sổ sách sử dụng: 39
5. Tình hình thực tế về kế toán tiền mặt tại công ty Tư Vấn Xây Dựng Và Phát Triển Nông Thôn. 40

Lời nói đầu“Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với sản xuất” đó là phương châm giáo dục và đào tạo của Đảng ta, của nhà trường Xã hội chủ nghĩa chúng ta.
Từ những yêu cầu cơ bản đó, sau khi được học xong phần lý thuyết về chuyên ngành kế toán, lãnh đạo nhà trường đã cho sinh viên thâm nhập thực tế nhằm củng cố vận dụng những lý luận đã học được vào sản xuất, vừa nâng cao năng lực tay nghề chuyên môn, vừa làm chủ được công việc sau này khi tốt nghiệp ra trường về công tác tại cơ quan, xí nghiệp có thể nhanh chóng hoà nhập và đảm đương các nhiệm vụ được phân công.
Là một sinh viên chuyên nghành kế toán, trong thời gian thực tập tại công ty , được sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn Lê Thị Ánh Tuyết và của Quý công ty , em đã quan tâm tìm hiểu về hoạt động của công ty đặc biệt là về công tác kế toán tại công ty và mạnh dạn chọn đề tài : Kế Toán Vốn Bằng Tiền
Với đề tài này em đã tìm hiểu nghiên cứu và rút ra những kinh nghiệm hiểu biết cho bản thân đồng thời mạnh dạn bày tỏ một vài ý kiến hy vọng có thể giúp ích cho hoạt động kế toán của công ty trong thời gian tới.
Nội dung của báo cáo này ngoài Lời mở đầu và Kết luận, chuyên đề gồm 3 chương chính :
Chương 1: Tổng quát về tình hình sản xuất kinh doanh và công tác kế toán của Công ty Tư Vấn Xây Dựng và Phát Triển Nông Thôn
Chương 2: Chuyên đề kế toán vốn bằng tiền.
Chương 3: Một số ý kiến nhận xét về công tác kế toán Vốn bằng tiền ở Công ty Tư Vấn Xây Dựng và Phát Triển Nông Thôn.
Vì thời gian thực tập ở công ty có hạn và do còn thiếu kinh nghiệm nên có thể báo cáo này của em còn chưa được tốt. Rất mong được các thầy cô giáo và Quý công ty Tư Vấn Xây Dựng Và Phát Triển Nông Thôn góp ý kiến để báo cáo được hoàn thiện hơn.


Xem Thêm: Kế toán vốn bằng tiền ở Công ty Tư Vấn Xây Dựng và Phát Triển Nông Thôn - chương 1, 2
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán vốn bằng tiền ở Công ty Tư Vấn Xây Dựng và Phát Triển Nông Thôn - chương 1, 2 sẽ giúp ích cho bạn.