Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH vận tải và thương mại Hùng TưởngĐề cương đề tài mã số:23575

​LỜI NÓI ĐẦU

Trong mỗi chúng ta ai sinh ra và lớn lên đều mong muốn cho mình có được cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhưng để đạt được điều đó đòi hỏi mỗi chúng ta không ngừng cố gắng rèn luyện và học tập. Hiện nay với việc đổi mới của nền kinh tế thị trường thì việc cố gắng học hỏi và nâng cao trình độ thì lại càng quan trọng. Vì sao, bởi lẽ muốn thực hiện được đổi mới cơ chế quản lý kinh tế thì đòi hỏi phải đổi mới đồng bộ hệ thống các công cụ quản lý mà trong đó ta không thể không nói đến sự đổi mới của hạch toán kế toán.
Có thể nói, hạch toán kế toán là một hệ thống điều tra quan sát, tính toán, đo lường và ghi chép các quá trình kinh tế, nhằm quản lý các quá trình đó ngày một chặt chẽ hơn.
Hệ thống thông tin hạch toán là dòng thông tin thực hiện bao gồm ba loại hạch toán : hạch toán nghiệp vụ , hạch toán thống kê và hạch toán kế toán. Trong đó, hạch toán kế toán là phân hệ cung cấp thông tin chủ yếu cho quản lý.
Công ty TNHH vận tải và thương mại Hùng Tưởng thuộc nhóm các doanh nghiệp thương mại. Cũng như bao công ty khác, công ty TNHH vận tải và thương mại Hùng Tưởng mong muốn cho công ty của mình ngày càng lớn mạnh, hoạt động tốt, tạo được uy tín trên thị trường và đạt được doanh thu cao. Muốn vậy, công tác hạch toán kế toán lại càng phải được chú trọng hơn. Vì: công tác hạch toán kế toán trong công ty làm nhiệm vụ quản lý và kiểm soát toàn bộ tình hình hoạt động của công ty, các thông tin của hạch toán kế toán cung cấp đóng một vai trò quan trọng và không thể thiếu được .


LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 2
I - Quá trình hình thành công ty TNHH Vận tải & thương mại Hùng Tưởng. 2
1) Quá trình hình thành: 2
2) Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của công ty TNHH Vận tải và thương mại Hùng Tưởng. 2
3) Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Vận tải và thương mại Hùng Tưởng. 3
3.1 Chức năng và nhiệm vụ các phong ban. 4
4) Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Vận tải và thương mại Hùng Tưởng. 4
4.1 Chức nămg và nhiệm vụ. 4
5) Hình thức kế toán áp dụng tại công ty TNHH Vận tải và thương mại Hùng Tưởng. 5
PHẦN II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG TƯỞNG 7
A. HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU. 7
I. Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu. 7
1) Khái niệm: 7
2) Đặc điểm nguyên vật liệu: 7
3) Phân loại nguyên vật liệu trong công ty. 7
4) Tình hình nhập kho nguyên vật liệu, nhiên liệu trong công ty: 7
4.1 Ngày 6 tháng 4 năm 2005 doanh nghiệp mua một số phụ tùng ôtô, khi mua có một số chứng từ sau: 7
4.2 Ngày 7 tháng 4 năm 2005. 10
5) Tính giá xuất kho nguyên vật liệu. 14
B. HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH. 17
1) Khái niệm và đặc điểm. 17
2) Tình hình tài sản cố định trong công ty TNHH vận tải và thương mại Hùng Tưởng. 17
2.1) Phân loại tài sản cố định trong công ty. 17
3) Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ hữu hình. 18
3.1) Thủ tục kế toán. 18
3.2) Ví dụ: 18
3.3) Phương pháp tính khấu hao. 19
4) Hạch toán sửa chữa TSCĐ. 21
4.1) Phân loại sửa chữa TSCĐ trong công ty. 21
4.1.1) Trường hợp sửa chữa nhỏ mang tính bảo dưỡng. 21
4.1.2) Trường hợp sửa chữa lớn mang tính phục hồi. 23
5) Hạch toán kế toán TSCĐ thuế hoạt động. 24
D. HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 34
1)Tiền lương: 34
2) Phương pháp tính lương. 34
PHẦN III PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG TƯỞNG 49
1) Những ưu điểm của công ty vận tải và thương mại Hùng Tưởng. 49
2) Những điểm cần hoàn thiện. 49
3) Ý kiến đóng góp về công tác kế toán của công ty. 49
3.1) Tiền lương và bảo hiểm xã hội 50
3.2) Về nguyên vật liệu. 50
3.3) Về tài sản cố định. 50
3.4) Về tập hợp chi phí. 50
KẾT LUẬN 51


Xem Thêm: Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH vận tải và thương mại Hùng Tưởng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH vận tải và thương mại Hùng Tưởng sẽ giúp ích cho bạn.