Công tác kế toán tại Công ty Xe máy – xe đạp Thống Nhất


Lời mở đầu
Tài sản cố định (TSCĐ) là một bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật của hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Nó giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm, góp phần tạo nên cơ sở vật chất, trang thiết bị kinh tế.
Đối với một doanh nghiệp thì TSCĐ thể hiện năng lực, trình độ công nghệ, cơ sở vật chất kỹ thuật cũng như thế mạnh của doanh nghiệp trong việc phát triển sản xuất, nó là điều kiện cần thiết để tiết kiệm sức lao động của doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế đất nước nói chung. Đứng trên góc độ kế toán thì việc phản ánh đầy đủ, tính khấu hao và quản lý chặt chẽ TSCĐ là một tiền đề quan trọng để các doanh nghiệp tiền hành SXKD có hiệu quả, nó khẳng định vai trò vị trí của doanh nghiệp trước nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay.
Sau một thời gian thực tập, nắm bắt tình hình thực tế tại Công ty xe máy - xe đạp Thống Nhất, em xin trình bày báo cáo thực tập với các nội dung sau.
Ngoài “Lời nói đầu” và “Kết luận” nội dung của báo cáo gồm 4 phần chính:
Phần I: Đặc điểm chung về công ty xe máy - xe đạp thống nhất.
Phần II: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Xe máy- xe đạp Thống nhất.
Phần III: Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Xe máy – xe đạp Thống Nhất.
Phần IV: Công tác kế toán TSCĐ của Công ty.

Kết luận:

Cùng với sự phát triển của sản xuất và sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. TSCĐ trong nền kinh tế quốc dân và trong các doanh nghiệp không ngừng đổi mới hiện đại hoá và tăng lên nhanh chóng. Điều đó đặt ra yêu cầu đối với công tác kế toán và quản lý TSCĐ ngày càng cao.
Thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty xe máy - xe đạp Thống Nhất đã giúp em rất nhiều trong việc củng cố lại kiến thức lý thuyết của mình và vận dụng vào thực tế như thế nào.
Em đã thấy một kế toán giỏi không chỉ cần co trình độ về lý thuyết mà còn phải biết vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học ở trường vào thực tiễn.
Bản báo cáo thực tập của em mới chỉ là tổng quát và đang trong quá trình nghiên cứu, rất mong được sự giúp đỡ đóng góp ý kiến của các thầy cô.
Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo cán bộ công nhân viên nghành kế toán Công ty xe máy - xe đạp Thống Nhất, cảm ơn cô giáo Trần Thị Kim Oanh đã giúp em hoàn thành bản báo cáo này


Xem Thêm: Công tác kế toán tại Công ty Xe máy – xe đạp Thống Nhất
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán tại Công ty Xe máy – xe đạp Thống Nhất sẽ giúp ích cho bạn.