Tổ chức bộ máy và bộ sổ kế toán tại công ty TNHH Minh Trí

LỜI MỞ ĐẦU
Bất cứ doanh nghiệp sản xuất nào khi tham gia vào nền kinh tế thị trường đều hiểu rừ để tồn tại và phát triển thỡ sản phẩm sản xuất ra phải đáp ứng được ba mục tiêu: phù hợp với thị hiếu của khách hàng, chất lượng tốt và giá thành hạ. Có như vậy mới giúp doanh nghiệp tiêu thụ nhanh, thu hồi vốn kịp thời và đảm bảo được mục tiêu lợi nhuận.
Chính điều đó đó đũi hỏi cỏc doanh nghiệp luụn phải tỡm tũi, phỏt hiện và lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh tối ưu cho mỡnh. Muốn thế, doanh nghiệp cần phải coi trọng cụng tỏc quản lý, thường xuyên có sự đổi mới phù hợp với từng giai đoạn cụ thể. Vỡ đó là thông tin cần thiết cho các nhà quản lý hoạch định chính sách về giá cả, hiệu quả huy động và sử dụng các nguồn lực, đồng thời tỡm ra nguyờn nhõn gõy thua lỗ hoặc mang lại lợi nhuận từ các bộ phận sản xuất và toàn công ty.
Để thực hiện được điều này không thể không nói đến vai trũ quan trọng của bộ máy kế toán trong doanh nghiệp. Công tác kế toán trong một doanh nghiệp bao gồm việc thiết kế và tổ chức các hệ thống thông tin kinh tế tài chính, lập các BCTC, nghiên cứu chi phí, phân tích các dự báo, áp dụng công nghệ thông tin vào xử lý kế toán, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của các thông tin kế toán đến việc ra quyết định trong kinh doanh.
Các chính sách tài chính nói chung cũng như hệ thống kế toán nói riêng của nước ta cũng có những thay đổi, dần hoàn thiện để phù hợp với quá trỡnh mở cửa và hội nhập kinh tế. Nó giúp Nhà nước có thể quản lý vĩ mô nền kinh tế một cách có hiệu quả hơn và giúp doanh nghiệp có hướng đi đúng đắn, tăng sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong khu vực cũng như trên thế giới.
Để nâng cao hiểu biết về công tác kế toán trong các doanh nghiệp, em đó tỡm hiểu về công ty THHH Minh Trí, đặc biệt là công tác hạch toán kế toán của công ty. Công ty may Minh Trí là một doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm may mặc đó có thị trường ở nhiều nước trên thế giới, thu nhập những năm gần đây tăng lên nhanh chóng. Để có được vị thế ngày hôm nay, ban lónh đạo và các cán bộ CNV trong công ty đó đổi mới công nghệ, nâng cao tay nghề làm cho công ty luôn vững mạnh. Trong 12 năm hỡnh thành và phát triển, tỡnh hỡnh quản lý của công ty nói chung cũng như bộ máy kế toán nói riêng đó ngày càng hoàn thiện, góp phần xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
Trong 9 tuần kiến tập vừa qua, sau khi tỡm hiểu về thực tiễn công tác kế toán tại công ty, được sự hướng dẫn của thầy giáo Đinh Thế Hùng cùng sự giúp đỡ của các cán bộ CNV trong công ty, đặc biệt là cán bộ phũng kế toán và phũng tổ chức em đó hoàn thành báo cáo kiến tập này.
Báo cáo kiến tập của em gồm 3 phần chính sau:
- Phần I: Tổng quan về công ty TNHH Minh Trí
- Phần II: Tổ chức bộ máy và bộ sổ kế toán tại công ty TNHH Minh Trí
- Phần III: Nhận xét và đánh giá về công ty TNHH Minh Trí
Do trỡnh độ và thời gian có hạn nên báo cáo của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận được sự chỉ bảo và đóng góp ý kiến của các thầy cô cùng các cán bộ trong công ty để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MINH TRÍ 3
1.1. QUÁ TRèNH HèNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 3
1.1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành 3
1.1.2. Về chức năng, nhiệm vụ của công ty 5
1.1.3. Tỡnh hỡnh sản xuất 3 năm gần đây 6
1.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MINH TRÍ 9
1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 9
1.2.2. Đặc điểm tổ chức quy trỡnh cụng nghệ 10
1.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 11
1.3. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 15
1.3.1. Môi trường kiểm soát 15
1.3.2. Hệ thống kế toán 17
1.3.3. Các thủ tục kiểm soát 17
PHẦN II: TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MINH TRÍ 19
2.1. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN 19
2.1.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 19
2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của phũng kế toỏn. 19
2.1.3. Cách thức tổ chức bộ máy kế toán 20
2.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ SỔ KẾ TOÁN 22
2.2.1. Quy định chung 22
2.2.2. Vận dụng hệ thống chứng từ kế toán tại công ty 23
2.2.3. Vận dụng hệ thống tài khoản tại công ty. 25
2.2.4. Vận dụng hệ thống sổ sách kế toán tại công ty 26
2.2.5. Vận dụng hệ thống báo cáo kế toán tại công ty 28
2.3. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÊN CÁC PHẦN HÀNH 29
2.3.1. Khái quát chung về cách chia các phần hành kế toán trong công ty 29
2.3.2. Phần hành TSCĐ 29
2.3.3. Phần hành NLVL,CCDC 31
2.3.4. Phần hành lương, các khoản trích theo lương và thanh toán với người lao động 34
2.3.5. Hạch toán vốn bằng tiền 35
2.3.6. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 38
2.4. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN PHẦN HÀNH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 41
2.4.1. Khái quát chung 41
2.4.2. Trỡnh tự hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành tại Cụng ty 41
PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 54
3.1. VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 54
3.2. VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN 55
3.3. VỀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 56
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Tổ chức bộ máy và bộ sổ kế toán tại công ty TNHH Minh Trí
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức bộ máy và bộ sổ kế toán tại công ty TNHH Minh Trí sẽ giúp ích cho bạn.