Hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Lê Hảo
LỜI MỞ ĐẦU

Trong các lĩnh vực hoạt động xã hội của đất nước hiện nay, vấn đề về tiền lương và đời sống người lao động đang là một trong những vấn đề mà mọi người quan tâm. Đặc biệt trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần đang vận động theo cơ chế thị trường ở nước ta hiện nay, các chính sách và chế độ tiền lương ngày càng được hoàn thiện và tác động sâu tới hoạt động kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời tác động đến tất cả các tầng lớp dân cư trong xã hội .
Một trong những nội dung đổi mới cơ chế của nhà nước là không bao cấp về tiền lương cho các xí nghiệp quốc doanh. Điều này đặt ra cho các xí nghiệp phải có chính sách tiền lương hợp lý để tạo động lực kích thích người lao động hăng say làm việc và quan tâm đến sự phát triển của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường có sự điều tiết và quản lý của nhà nước.
Tiền lương là một bộ phận của sản phẩm xã hội là nguồn khởi đầu của quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm của hàng hoá, được trả bằng tiền cho người lao động theo số lượng và chất lượng của mỗi người. Do vậy người lao động luôn quan tâm đến tiền lương của các doanh nghiệp có đảm bảo công bằng với giá trị sức lao động mà họ bỏ ra hay không. Có tính đúng, tính đủ tiền lương với chế độ lương hợp lý thì mới tạo ra động lực thúc đẩy người lao động tham gia công tác .
Gắn với tiền lương là các khoản bảo hiểm trích theo lương. Đây là một quỹ xã hội hình thành từ nguồn đóng góp của người sử dụng lao động và người lao động nhằm trợ cấp cho các đối tượng lao động và các đối tượng gặp rủi ro. Chính sách bảo hiểm thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đến từng thành viên trong xã hội và giữa mọi người.
Tuy nhiên có thể nói chính sách tiền lương được vận dụng linh hoạt trong mỗi doanh nghiệp, phụ thuộc vào đặc điểm tổ chức sản xuất và tính chất công việc.
Trong nền kinh tế mở cửa của nước ta hiện nay đã có rất nhiều các công ty tư nhân ra đời nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của xã hội, năm trong số đó có công ty TNHH Lê Hảo cũng không nằm ngoài mục tiêu trên. Ban đầu công ty cũng gặp nhiều khó khăn vì số vốn của công ty hạn hẹp nhưng sau một thời gian phát triển thì giờ đây công ty đã đứng vững được trên thị trường và góp phần nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên với sự giúp đỡ tận tình của các cô chú làm việc tại phòng kế toán của công ty TNHH Lê Hảo và đặc biệt với sự hướng dẫn chu đáo của thầy Hậu, em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Lê Hảo “ làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Mục tiêu của chuyên đề là vận dụng lý thuyết về hạch toán tiền lương và thanh toán với cán bộ công nhân viên mà em đã học được ở trường vào nghiên cứu thực tiễn công việc ở công ty TNHH Lê Hảo, từ đó phân tích những điểm còn tồn tại nhằm góp phần vào việc hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại công ty. Ngoài phần mở đầu và kết luận. Chuyên đề được chia thành 3 phần sau :
+ PHẦN I: Cơ sở lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp.
+ PHẦN II: Thực trạng công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Lê Hảo.
+ PHẦN III: Hoàn thiện công tác công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Lê HảoXem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Lê Hảo
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Lê Hảo sẽ giúp ích cho bạn.