Định giá cổ phiếu – Thực trạng định giá cổ phiếu ở việt nam hiện nay

Lời nói đầu

Thị trường chứng khoán là yếu tố cơ bản của nền kinh tế thị trường hiện đại. Người ta nói rằng: Thị trường chứng khoán chính là cái “hàn thử biểu” của nền kinh tế. Thật vậy, mọi biến động về kinh tế, chính trị, xã hội sẽ tác động tức thời ngay lên Thị trường chứng khoán và cứ nhìn vào chỉ số giá chứng khoán người ta có thể thấy rõ mức ảnh hưởng ấy tác động như thế nào?
ở Việt Nam, thị trường chứng khoán là một vấn đề rất mới mẻ đối với sinh viên ở bậc đại học và xa lạ đối với dân chúng. Trong những năm gần đây, đặc biệt kể từ khi nhà nước ta có chủ trương tạo lập thị trường chứng khoán ở Việt Nam, thị trường chứng khoán trở thành vấn đề thời sự nóng bỏng ngày càng được nhiều người quan tâm đến. ở các trường đại học khối kinh tế, thị trường chính khoán trở thành môn học mới giảng dạy cho sinh viên thuộc nhiều chuyên ngành đào tạo.
Vị trí của TTCK trong nền KTTT ngày càng quan trong, ngày càng có nhiều người quan tâm đến chứng khoán , và ngày càng có nhiều nhà đầu tư đã chuyển lĩnh vực đầu tư của mình sang đầu tư chứng khoán. Đầu tư chứng khoán cũng giống như các đầu tư khác, nó luôn tiềm ẩn những biến cố rủi ro. Do đó nhà đầu tư chứng khoán cần phải có sự say mê và phán đoán thông minh. Để thành công họ phải có tư duy độc lập, biết vận dụng các phương pháp đầu tư, có sáng kiến, nhân định chuẩn xác và quyết đoán trong đó vấn đề biết định giá chứng khoán đầu tư mang lại một ý nghĩa quan trọng cho sự thành công cho hoạt động đầu tư của họ.
Đề tài đưa ra nhằm giới thiệu về các phương pháp định giá cổ phiếu cũng như vai trò của việc định giá cổ phiếu trên góc độ lý thuyết và đồng thời cũng đưa ra các giải pháp nhằm phát triển hoạt động định giá cổ phiếu nhằm hoàn thiện hơn công tác định giá cổ phiếu ở Việt Nam hiện nay.
" ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU – THỰC TRẠNG ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU Ở VIỆT NAM HIỆN NAY"​

Mục lục

Lời nói đầu

Phần I: Những vấn đề cơ bản về định giá cổ phiếu

1. Lý luận chung về định gía tài sẩn
1.1. Các khái niệm
1.2. Quy trình định giá tài sản
1.3. Các phương pháp định giá
2. Lý luận chung về định giá cổ phiếu
2.1. Khái niệm
2.2. Vai trò của định giá cổ phiếu
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới giá trị cổ phiếu
2.4. Các phương pháp định giá cổ phiếu

Phần II: Thực trạng về cổ phiếu ở Việt Nam
1. Tình hình định giá cổ phiếu ở Việt Nam hiện nay
2. Những khó khăn trong công tác định giá cổ phiếu ở Việt Nam hiện nay

Phần III: Giải pháp định giá cổ phiếu ở Vịêt Nam
1. Về phía nhà nước
2. Về phía công chúng đầu tư
3. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý

Kết luận


Xem Thêm: Định giá cổ phiếu – Thực trạng định giá cổ phiếu ở việt nam hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Định giá cổ phiếu – Thực trạng định giá cổ phiếu ở việt nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.