Nghiên cứu về tỷ giá hối đoái và vấn đề áp dụng tỷ giá ở Việt Nam
LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay, xu hướng quốc tế hoá và toàn cầu hoá đang diễn ra hết sức sâu sắc trên phạm vi toàn Thế Giới. Đối với Việt Nam,việc tham gia vào nền kinh tế trong khu vực và Thế Giới sẽ mở ra nhiều cơ hội, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức không nhỏ, đòi hỏi chúng ta phải có những chính sách phù hợp. Một hoạt động có tính chất quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế là ngoại thương. Sự thành công hay thất bại của một quốc gia về chính sách đối ngoại được quyết định bởi chế độ tỷ giá hối đoái. Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối là những vấn đề hết sức phức tạp. Chúng ta không thể quên được sự can thiệp bất thành của 15 ngân hàng Trung Ương trước sự sụp đổ của hệ thống tỷ giá hối đoái ở Châu Âu những năm 90; Sự phá giá bất ngờ của đồng bảng Anh (9/1992) trước sự tấn công của những kẻ đầu cơ, mặc dù đã có sự can thiệp tích cực của ngân hàng TW Đức và Anh với khối lưọng 15 tỷ Bảng Anh; Hay hai sự kiện làm rung chuyển thế giới chỉ trong một thời gian ngắn. Đó là sự khủng hoảng của đồng Pê-sô(Mexico – 12/1994) và sự mất giá kỷ lục trong năm 1995, rồi lại lên giá một cách đột biến của đồng USD năm 1996.
Việt Nam đang bước những bước đi đầu tiên trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn. Vì vậy, việc nghiên cứu tỷ giá hối đoái là vấn đề hết sức cấp bách đối với chúng ta.Xuất phát từ thực tế khách quan đó, bài viết sẽ đi sâu nghiên cứu về tỷ giá hối đoái và vấn đề áp dụng tỷ giá ở Việt Nam.

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Phần I: Tổng quan về tỷ giá 2

1. Khái niệm về tỷ giá và thị trường ngoại hối 2
2. Vai trò của tỷ giá 2
3. Những nhân tố tác động tới tỷ giá 2
4. Sự can thiệp điều hành tỷ giá 3
5. Các chế độ tỷ giá trong lịch sử 5

Phần II: Lịch sử áp dụng tỷ giá ở Việt Nam 6
1. Bối cảnh áp dụng chế độ tỷ giá 6
2. Chế độ tỷ giá hối đoái ở Việt Nam hiện nay 9

Các giải pháp xúc tiến và đưa chế độ tỷ giá ở Việt Nam hoạt độngcó hiệu quả 10
1. Tăng lượng dự trữ ngoại tệ cho ngân hàng Nhà nước 10
2. Xử lý tốt mối quan hệ giữa lãi xuất và tỷ giá 11
3. Cơ chế quản lý ngoại hối cần được hoàn chỉnh 11

Kết luận


Xem Thêm: Nghiên cứu về tỷ giá hối đoái và vấn đề áp dụng tỷ giá ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu về tỷ giá hối đoái và vấn đề áp dụng tỷ giá ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.