Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán vốn bằng tiền và thanh toán nợ tại công ty Cổ phần xây dựng Tân Tiến

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán vốn bằng tiền và thanh toán nợ tại công ty Cổ phần xây dựng Tân Tiến


  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa . i
  Lời cam đoan ii
  Lời cám ơn iii
  Nhận xét cơ quan thực tập . iv
  PHẦN I:MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài 5
  . 2. Mục tiêu nghiên cứu 6
  2.1. Mục tiêu chung 6
  2.2. Mục tiêu cụ thể 6
  3. Phạm vi nghiên cứu 6
  3.1. Phạm vi về thời gian . 6
  3.2. Phạm vi không gian 6
  4. Phương pháp nghiên cứu . 6
  4.1. Phương pháp thu thập số liệu 6
  4.2. Phương pháp phân tích số liệu 6
  PHẦN II: NỘI DUNG.
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ THANH TOÁN NỢ
  1.1.Kế toán vốn bằng tiền . 7
  1.1.Khái niệm vốn bằng tiền, phân loại và vai trò của chúng 7
  1.1.1.Khái niệm vốn bằng tiền 7
  1.1.2.Phân loại vốn bằng tiền theo hình thức tồn tại . 7
  1.1.3.Phân loại vốn bằng tiền theo trạng thái tồn tại . 8
  1.1.4.Đặc điểm và nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền . 8
  1.1.5.Quy định của kế toán vốn bằng tiền và của từng loại tiền . 9
  1.1.6.Thủ tục quản lý và kế toán chi têu của từng loại tiền . 11
  1.1.7.Kế toán tổng hợp các khoản tiền 13
  1.2.Kế toán thanh toán nợ . 20
  1.2.1.Nội dung các khoản nợ phải thu trong doanh nghiệp bao gồm . 20
  1.2.2.Nội dung các khoản vay nợ và nợ phải trả . 32
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ THANH TOÁN NỢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TÂN TIẾN.
  2.1.Giới thiệu tổng quát về công ty cổ phần xây dựng Tân Tiến . 42
  2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển công ty cổ phần xây dựng Tân Tiến 42
  2.1.2.Đặc điểm sản xuất và tổ chức sản xuất kinh doanh 43
  2.1.3.Tổ chức bộ máy quản lý công ty 45
  2.1.4.Đặc điểm tổ chức kế toán trong công ty 48
  2.2.Phân tích thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và thanh toán nợ tại công ty cổ phần xây dựng Tân Tiến.
  2.2.1.Kế toán tiền mặt 55
  2.2.2.Kế toán tiền gửi ngân hàng 59
  2.2.3.Kế toán nợ phải thu khách hàng . 62
  2.2.4.Kế toán tạm ứng 65
  2.2.5.Kế toán nợ phải trả người bán . 68
  2.2.6.Kế toán nợ phải trả cho người lao động 71
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ THANH TOÁN NỢ.
  3.1.Nguyên nhân . 74
  3.1.1.Tồn tại 74
  3.1.2.Nguyên nhân . 74
  3.2.Giải pháp . 74
  PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  4.1.Nhận xét 75
  4.2Kiến nghị 77
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 79


  PHẦN I: MỞ ĐẦU
  1.Lý do chọn đề tài:
  - Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình thành và tồn tại, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Trong điều kiện hiện nay phạm vi hoạt động của doanh nghiệp không còn bị giới hạn ở trong nước mà đã được mở rộng, tăng cường hợp tác với nhiều nước trên thế giới. Do đó, quy mô và kết cấu của vốn bằng tiền rất lớn và phức tạp, việc sử dụng và quản lý chúng có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  - Mặt khác, kế toán là công cụ để điều hành quản lý các hoạt động tính toán kinh tế và kiểm tra việc bảo vệ tài sản, sử dụng tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong công tác kế toán của doanh nghiệp chia ra làm nhiều khâu, nhiều phần hành nhưng giữa chúng có mối quan hệ hữu cơ gắn bó tạo thành một hệ thống quản lý thực sự có hiệu quả cao. Thông tin kế toán là những thông tin về tính hai mặt của mỗi hiện tượng, mỗi quá trình : Vốn và nguồn, tăng và giảm . Mỗi thông tin thu được là kết quả của quá trình có tính hai mặt : thông tin và kiểm tra. Do đó, việc tổ chức hạch toán vốn bằng tiền là nhằm đưa ra những thông tin đầy đủ nhất, chính xác nhất về thực trạng và cơ cấu của vốn bằng tiền, về các nguồn thu và sự chi tiêu của chúng trong quá trình kinh doanh để nhà quản lý có thể nắm bắt được những thông tin kinh tế cần thiết, đưa ra những quyết định tối ưu nhất về đầu tư, chi tiêu trong tương lai như thế nào. Bên cạnh nhiệm vụ kiểm tra các chứng từ, sổ sách về tình hình lưu chuyển tiền tệ, qua đó chúng ta biết được hiệu quả kinh tế của đơn vị mình.
  - Thực tế ở nước ta trong thời gian qua cho thấy ở các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư nói chung và vốn bằng tiền nói riêng còn rất thấp , chưa khai thác hết hiệu quả và tiềm năng sử dụng chúng trong nền kinh tế thị trường để phục vụ sản xuất kinh doanh, công tác hạch toán bị buông lỏng kéo dài.
  - Xuất phát từ những vần đề trên và thông qua một thời gian thực tập em xin chọn đề tài sau để đi sâu vào nghiên cứu và viết báo cáo:“ Kế toán vốn bằng tiền và thanh toán nợ tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tân Tiến”.
  2.Mục tiêu nghiên cứu:
  2.1.Mục tiêu chung:
  Tìm hiểu quá trình xác lập chứng từ,ghi chép sổ sách hạch toán và tính toán để xác định vốn và thanh toán nợ của công ty.Trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp nhằm năng cao hiệu quả sử dụng vốn bằng tiền tại công ty cổ phần xây dựng Tân Tiến.
  2.2.Mục tiêu cụ thể:
  - Thu thập chứng từ,các sổ sách về các nghiệp vụ phát sinh đến vốn và thanh toán nợ của công ty.
  - Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán bằng tiền và thanh toán nợ tại công ty - Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bằng tiền tại công ty cổ phần xây dựng Tân Tiến.
  3.Phạm vi nghiên cứu:
  3.1.Phạm vi về thời gian:
  + Thời gian thực hiện trong thời gian:08/02/2011 đến 06/04/2010.
  + Số liệu thu thập trong thời gian từ năm 2008 – 2010.
  + Số liệu hạch toán trong đề tài là tháng 12/2010.
  3.2.Phạm vi không gian:
  Đề tài được thực hiện tại công ty cổ phần xây dựng Tân Tiến.
  4.Phương pháp nghiên cứu:
  4.1.Phương pháp thu thập số liệu:
  + Số liệu sử dụng trong đề tài được thu thập tại phòng kế toán của công ty cổ phần Tân Tiến.
  + Tham khảo thêm số liệu và các tài liệu trên báo chí và tạp chí .
  4.2.Phương pháp phân tích số liệu:
  + Đề tài sử dụng các phương pháp thống kê mô tả ,so sánh biến động và tổng hợp để phân tích thực trạng.
  + Trên cơ sở đó sử dụng phương pháp suy luận để đề xuất các giải pháp.


  Xem Thêm: Kế toán vốn bằng tiền và thanh toán nợ tại công ty Cổ phần xây dựng Tân Tiến
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán vốn bằng tiền và thanh toán nợ tại công ty Cổ phần xây dựng Tân Tiến sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status