Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần ôtô khách Hà Tây


Mục lục
Trang
Lời mở đầu . 2
Chương I: Một số lý luận cơ bản về vốn .
3
I . Vốn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp : 3
1.1 khái niệm và đặc điểm cơ bản vốn 3
1.2 Vai trò của vốn 3
II. Phân loại vốn trong doanh nghiệp 4
2.1 Vốn cố định : 4
2.2 Vốn lưu động : 4
III. Quản lý và sử dụng vốn trong doanh nghiệp : 6
3.1Quản lý vốn cố định . 6
3.2Quản lý vốn lưu động . 7
IV. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn : 7
Chương II. Phân tích tình hình sử dụng vốn của công ty cổ phần
ôtô khách Hà Tây
. 9
I. Khái quát về công ty cổ phần ôtô khách Hà Tây . 9
11. Giới thiệu khái quát về công ty . 9
12. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty . 9
II.Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cuả công ty cổ phần ôtô khách Hà Tây : 13
2.1. Khái quát tình hình tài chính của công ty . 14
2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty . 18
Chương III.Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần ôtô khách Hà Tây . 26
I. Mục tiêu và phương hướng của công ty trong thời kỳ tới ( 2003 –2005 ) . 26
II .Những mặt hạn chế trong việc sử dụng vốn của công ty . 27
III.Những biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty
cổ phần ôtô khách Hà Tây. 28
Kết luận . 29
Tài liệu tham khảo . 30


Lời mở đầu :
Trong điều kiện chuyển sang cơ chế thị trường , với sự phát triển nhiều thành phần kinh tế ở các trình độ phát triển lực lượng sản xuất khác nhau . Nhu cầu về vốn đòi cho hoạt động kinh doanh là rất là lớn ,nhất là đòi hỏi của cách mạng khoa học kỹ thuật và cách mạng quản lý phát triển theo định hướng xã hôị chủ nghĩa , dưới sự quản lý của nhà nước thì nhu cầu về vốn lại càng lớn . Trong bối cảnh nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trờng , các doanh nghiệp để có thể tồn tại và hoạt động có hiệu quả thì yếu tố quan trọng hàng đầu là tiền vốn để kinh doanh ,sau đó là trình độ tổ chức sản xuất , quản lý trang thiết bị công nghệ
Vốn nó giống như nguồn sinh lực , quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp . Với nguốn vốn tài chính giới hạn mà doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển với qui mô ngày càng được mở rộng thì doanh nghiệp đó coi như sử dụng khá hiệu quả nguồn vốn . Ngược lại với số vốn kinh doanh như vậy trong thời gian doanh nghiệp không có khả năng phát triển đồng vốn đó lên thì có nghĩa là doanh nghiệp đó làm ăn không hiệu quả hay nói cách khác doanh nghiệp đó sử dụng đồng vốn chưa hiệu quả .Do vậy việc sử dụng vốn hợp lý hay không hợp lý sẽ mang lại kết quả tốt hay xấu . Nhưng vấn đề đặt ra ở đây đối với các doanh nghiệp quản lý vốn như thế nào cho phù hợp với nhu cầu thị trường , đảm bảo quá trình tuần hoàn vốn , duy trì sản xuất kinh doanh đều đặn và tạo khả năng sinh lợi của đồng vốn cao.
Trong phạm vị của một công ty cổ phần ôtô khách Hà Tây , em xin trình bày về hiệu quả sử dụng vốn trong những năm gần đây với ý hiểu của mình em xin phép
được đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho công ty cổ phần ôtô khách Hà Tây. Trong chuyên đề của em ngoài lời mở đầu và mục lục ra thì gồm những nội dung chính sau :
Chương I : Một số lý luận cơ bản về vốn .
Chương II: Phân tích tình hình sử dụng vốn của công ty cổ phần ôtô khách Hà Tây .
Chương III: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần ôtô khách Hà Tây .
Phần kết luận .

Em xin chân thành cảm ơn tiến sỹ Nguyễn Đình Huấn và các thầy giáo trong khoa , cùng toàn thể các cô chú trong công ty cổ phần ôtô khách Hà Tây đã tận tình giúp đỡ em để em hoàn thành chuyên đề này . Tuy nhiên do trình độ của bản thân còn hạn chế , chắc chắn trong chuyên đề này không thể tránh khỏi sai sót và kiếm khuyết . Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô .
Em xin chân thành cảm ơn


Xem Thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần ôtô khách Hà Tây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần ôtô khách Hà Tây sẽ giúp ích cho bạn.