Tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Doanh nghiệp


Lời nói đầu
Kế toán ra đời, tồn tại và phát triển cùng với nền văn minh nhân loại, đây được coi là một trong những phát minh to lớn nhất của xó hội loài người. Ngày nay công tác kế toán đóng một vai trũ hết sức quan trọng trong quản lý kinh tế. Nú đó trở thành một công cụ không thể thiếu để nâng cao chất lượng quản lý kinh tế và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp .
Trong nền kinh tế thị trường, khi hiệu quả kinh doanh được xem là vấn đề tồn tại hay không tồn tại của doanh nghiệp thỡ cú rất nhiều biện pháp được đặt ra nhằm nâng cao hơn nữa lợi nhuận đạt được. Một biện pháp hiệu quả đang được các doanh nghiệp áp dụng rộng rói đó là phấn đấu không ngừng để tiết kiệm chi phí sản xuất (CPSX), hạ giá thành sản phẩm .
Trong doanh nghiệp sản xuất, chi phớ chiếm một tỷ trọng lớn và có tính quyết định đến giá thành sản phẩm. Chi phí và giá thành được coi là hai chỉ tiêu cơ bản, có mối quan hệ khăng khít với nhau trong hệ thống chỉ tiêu kinh tế chính của một doanh nghiệp nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp trong từng chu kỳ kinh doanh. Tiết kiệm CPSX và hạ giỏ thành sản phẩm cú ý nghĩa to lớn đối với việc tăng tích luỹ cho doanh nghiệp cũng như tăng sự đóng góp cho nền kinh tế của doanh nghiệp. Để tiết kiệm CPSX, hạ giá thành sản phẩm thỡ doanh nghiệp phải thực hiện tổ chức kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm. Tuy đó cú được quan tâm thích đáng nhưng vấn đề nay vẫn cũn tồn tại nhiều bất cập cả về lý luận và thực tiễn. Thụng tin về kế toỏn tập hợp CPSX và tớnh giỏ thành sản phẩm chưa được thu thập, xử lý và cung cấp một cỏch kịp thời, cú hiệu quả cho cỏc đối tượng sử dụng thông tin, nhất là đối với các nhà quản lý kinh tế .
Trong xu hướng phát triển của nền kinh tế Việt Nam, đũi hỏi phải cú những nghiờn cứu mang tớnh lý luận và thực tiễn về tổ chức kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm để phục vụ cho việc đề ra quyết định kinh tế nhằm bổ xung và hoàn thiện cả về lý luận và thực tiễn, từ đó giúp cho công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm có thể cung cấp những thông tin kinh tế tin cậy , có hiệu quả cho các đối tượng sử dụng thông tin .
Từ nhận thức về vai trũ và tầm quan trọng của cụng tỏc kế toỏn núi chung và cụng tỏc kế toỏn tập hợp CPSX và tớnh giỏ thành sản phẩm núi riờng, qua tỡm hiểu thực tế tại cụng ty Sợi Trà Lý Thỏi Bỡnh trực thuộc tổng cụng ty Dệt May Việt Nam , Em đó đi sâu nghiên cứu đề tài: “ Tổ chức cụng tỏc tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm ở Doanh nghiệp “.
Nội dung của Luận văn tốt nghiệp gồm 3 chương :
Chương 1 : Lý luận chung về kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm .
Chương 2 : Thực trạng tổ chức kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm ở cụng ty Sợi Trà lý Thỏi bỡnh .
Chương 3 : Hoàn thiện tổ chức kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm .
Được sự hướng dẫn tận tỡnh của cỏc Thầy cụ cựng với sự nỗ lực phấn đấu của bản thân, Luận văn của em đó hoàn thành đúng thời gian quy định .
Em xin chân thành cảm ơn các Thầy cô giáo trong KHOA KẾ TOÁN và PHềNG KẾ TOÁN TÀI VỤ CễNG TY SỢI TRÀ Lí, đó giỳp đỡ và đóng góp nhiều ý kiến quý báu để em hoàn tất bản luận văn này .
Tuy nhiờn do thời gian và kiến thức cú hạn nờn trong quỏ trỡnh thực hiện chắc chắn luận văn không tránh được thiếu sót, em xin tiếp thu ý kiến chỉ bảo của cỏc Thầy cụ và cỏc nhà chuyờn mụn.


Kết luận
Qua lý luận và tìm hiểu thực tiễn cho thấy : tính đúng ,tính đủ chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm luôn là vấn đề quan tâm của người quản lý , đặc biệt là với những người làm công tác kế toán . Giữa lý thuyết và thực tiễn luôn có một khoảng cách , do vậy phải vận dụng một cách linh hoạt lý luận vào thực tế song vẫn phải đảm bảo phù hợp với chế độ hiện hành để vừa đảm bảo được tính chính xác , hợp lý vừa đơn giản trong công tác kế toán.
Là sinh viên , qua thời gian tìm hiểu thực tế tại công ty Đay Trà Lý Thái Bình , em thấy rõ được công tác kế toán nói chung , công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng có vị trí quan trọng trong công tác hạch toán kinh doanh . Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là cơ sở để công ty xây dựng giá bán sản phẩm , xây dựng thu nhập , là chỉ tiêu phản ánh chất lượng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cùng với các thông tin về cung cầu giá cả thị trường . Chính vì vậy , công tác kế toán chi phí nói riêng và công tác kế toán nói chung cần phải không ngừng nâng cao chất lượng và hoàn thiện hơn nữa.
Vận dụng một cách sáng tạo lý luận vào thực tiễn , Công ty Đay Trà Lý Thái Bình đã tổ chức công tác kế toán trong công ty một cách khoa học , hợp lý làm cho công tác kế toán phát huy hết vai trò của nó trong quá trình quản lý kinh tế tại công ty .
Những bài học thực tế tích luỹ được trong thời gian thực tập tốt nghiệp đã giúp cho em củng cố và nắm vững hơn kiến thức đã được trang bị trong nhà trường. Trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn với lòng mong muốn được góp phần nhỏ bé của mình vào việc hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty . Em mong rằng những ý kiến đã đề cập trong bản luận văn sẽ có tính khả thi phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác kế toán cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Một lần nữa em xin cảm ơn Ban Lãnh đạo Công ty và Phòng Kế toán tài vụ, và đặc biệt là Thầy giáo hướng dẫn : Thạc sĩ : Nguyễn Văn Dậu đã tạo điều kiện cho Em hoàn thiện bản luận văn nàyXem Thêm: Tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.