Kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
LỜI MỞ ĐẦU


Nguyên vật liệu là một trong những yếu tố đầu vào không thể thiếu được của bất kỳ một doanh nghiệp nào. Tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu có ý nghĩa thiết thực không chỉ phục vụ cho công tác quản lý nguyên vật liệu mà còn là tiền đề để tính chi phí và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.
Có thể thấy, yếu tố quyết định giành thắng lợi trong cạnh tranh của sản phẩm tiêu thụ là chất lượng và giá cả. Nhiệm vụ của doanh nghiệp không chỉ là ngày càng sản xuất nhiều sản phẩm với chất lượng cao mà còn phải tìm mọi biện pháp để hạ giá thành sản phẩm. Mà chất lượng sản phẩm lại phụ thuộc chính vào nguyên vật liệu dùng để sản xuất sản phẩm. Hơn nữa, chi phí nguyên vật liệu lại chiếm phần lớn trong giá thành sản phẩm sản xuất. Do vậy, ta khẳng định nguyên vật liệu là yếu tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp sản xuất.
Nhận thức được vấn đề trên đồng thời được sự khuyến khích của cô giáo PGS.TS Nguyễn Thị Đông, em đã chọn đề tài: “Kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
Ngoài lời mở đầu và kết luận, kết cấu đề án gồm 2 phần:
Phần I: Lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
Phần II: Thực trạng và một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp Việt Nam
Do trình độ còn hạn chế, đề án không thể tránh khỏi những thiều sót nhất định. Em rất mong được sự góp ý, chỉ bảo của cô để đề án của em được hoàn thiện hơn nữa.
Môc lôc

LỜI MỞ ĐẦU 1
Phần I. Lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu 2
trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 2

I. Nguyên vật liệu và tầm quan trọng của kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp 2
1.1 Khái niệm nguyên vật liệu 2
1.2 Đặc điểm nguyên vật liệu 2
1.3 Nguyên tắc quản lý nguyên vật liệu 2
1.4 Sự cần thiết phải hạch toán nguyên vật liệu và nhiệm vụ hạch toán 3
II. Phân loại, tính giá và tổ chức chứng từ kế toán nguyên vật liệu 4
2.1 Phân loại nguyên vật liệu (NVL) 4
2.2 Tính giá nguyên vật liệu 5
2.2.1 Tính giá NVL nhập vào 6
2.2.2 Tính giá NVL xuất kho 7
III. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 10
3.1 Phương pháp thẻ song song: 10
3.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 12
3.3 Phương pháp sổ số dư 13
IV. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu 14
4.1. Phương pháp hạch toán tổng hợp 14
4.2. Hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKTX 15
4.3 Hạch toán NVL theo phương pháp KKĐK 18
V. Sổ kế toán nguyên vật liệu 19
5.1 Tổ chức hạch toán tổng hợp NVL theo hình thức Nhật ký chung 19
5.2 Tổ chức hạch toán tổng hợp NVL theo hình thức Nhật ký - Sổ cái 20
5.3 Tổ chức hạch toán tổng hợp NVL theo hình thức chứng từ ghi sổ 21
5.4 Tổ chức hạch toán tổng hợp NVL theo hình thức NKCT 21
VI. Đặc điểm kế toán NVL tại một số nước trên thế giới 23
6.1 Kế toán Pháp 23
6.2 Kế toán Mỹ 25
Phần II. Thực trạng và phương hướng hoàn thiện kế toán NVL trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 26
1. Thực trạng kế toán NVL trong doanh nghiệp hiện nay 26
1.1 Ưu điểm 26
1.2 Mặt hạn chế 27
2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL 30
2.1 Về phía doanh nghiệp 30
2.2 Về phía Nhà nước 35
Kết luận 36
Tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.