Bàn về kế toán thuế giá trị gia tăng trong doanh nghiệp
ĐỀ TÀI: Bàn về kế toán thuế giá trị gia tăng trong doanh nghiệp
LỜI MỞ ĐẦU:
Thuế là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế, là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước. Thuế là công cụ tác động đến đầu tư, lãi suất, tiết kiệm Chính sách thuế gắn liền với chính sách phát triển của mọi quốc gia đang thực hiện nền kinh tế chuyển đổi, tiến sâu vào hội nhập quốc tế thì chính thuế năng động, phù hợp càng trở nên cực kỳ quan trọng. Trong các loại thuế, thuế giá trị gia tăng đóng góp một phần đáng kể vào ngân sách Nhà nước. Thuế giá trị gia tăng có nguồn gốc từ thuế doanh thu được nghiên cứu, áp dụng từ sau Đại chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918) nhắm động viên sự đóng góp rộng rải của quần chúng nhân dân cho nhu cầu chi tiêu của Nhà nước, để nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh. Qua nhiều lần sữa đổi bổ sung nhưng thuế doanh thu vẩn còn nhiều nhược điểm như: chồng chéo, trùng lặp Đến năm 1954, Chính phủ Pháp đã ban hành loại thuế mới với tên gọi là thuế giá trị gia tăng (viết tắt là TVA), thuế giá trị gia tăng ra đời sau nhiều năm sửa đổi đã khắc phục được một số nhược điểm của thuế doanh thu. Khai sinh từ nước Pháp, thuế giá trị gia tăng đã nhanh chóng được áp dụng rộng rãi trên thế giới, trở thành nguồn thu quan tr ọng của nhiều nước, đến nay đã có hơn 130 nước áp dụng thuế giá trị gia tăng, chủ yếu là các nước Châu Phi, Châu Mĩ la tinh, các nước cộng đồng Châu Âu và Châu Á, trong đó có Việt Nam. Luật thuế GTGT đã được Quốc hội khoá IX thông qua tại kỳ họp thứ 11 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999 và gọi là thuế giá trị gia tăng (viết tắt là VAT). Việt Nam chọn thuế giá trị gia tăng là một sự lựa chọn đúng đắn để khuyến khích quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, góp phần tăng trưởng kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế. Chính vì vậy mà em muốn nghiên cứu để hiểu rõ hơn về thuế giá trị gia tăng. Nhưng trong giới hạn về thời gian, về tài liệu do đó nội dung em nghiên cứu chủ yếu về cách hạch toán và một số bất cập hiện nay về kế toán thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam. Vì vậy đề tài nghiên cứu của em là bàn về thuế giá trị gia tăng trong doanh nghiệp.
Lần đầu làm đề án, chưa trải qua kinh nghiệm thực tế nên không thể tránh khỏi thiếu sót, em mong cô giáo giúp đỡ để em hoàn thành đề án của mình tốt hơn, em xin chân thành cảm ơn


Xem Thêm: Bàn về kế toán thuế giá trị gia tăng trong doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bàn về kế toán thuế giá trị gia tăng trong doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.