Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty TNHH Thương mại và bao bì Hà An
LỜI NÓI ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường nói chung, và sự phát triển kinh tế theo hướng kinh tế thị trường có định hướng của Việt Nam nói riêng, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các Công ty trong nước, các Công ty liên doanh, doanh nghiệp nước ngoài . chuyên kinh doanh, sản xuất, tiêu thụ các mặt hàng tương trị hoặc thay thế lẫn nhau diễn ra sự cạnh tranh hết sức gay gắt. Xuất phát từ đó, đặc biệt là trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển nhanh chóng và ngày càng được hoàn thiện, thì thị trường là yếu tố quyết định đến sự tồn tại, phát triển và phá sản của doanh nghiệp, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của mỗi doanh nghiệp đều gắn liền với thị trường, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của thị trường và khách hàng. Chính sự đáp ứng kịp thời về chất lượng và giá cả, chủng loại hàng hoá của doanh nghiệp đối với thị trường, thị hiếu, nhu cầu của khách hàng là yếu tố quan trọng đặc biệt để giúp các doanh nghiệp tồn tại và phát triển.
Một trong những mục tiêu quan trọng của các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường là lợi nhuận. Vì vậy trong điều kiện cạnh tranh, quy luật của kinh tế thị trường được vận hành thì việc thực hiện tốt chính sách bán hàng, mở rộng thị trường và tổ chức tốt công tác kế toán bán hàng của doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp và rất lớn đến doanh số bán ra và lợi nhuận của doanh nghiệp. Kế toán cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho quản lý doanh nghiệp từ đó có những hoạch định và quyết sách mang tính tức thời và chiến lược cho hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng.
Quan tâm tới vấn đề này, đã được sự giúp đỡ của PGS - TS Đặng Thị Loan và Công ty TNHH Thương mại và bao bì Hà An - nơi em thực tập. Em chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty TNHH Thương mại và bao bì Hà An” làm đề tài thực tập của mình.
Mục tiêu của đề tài này là tìm hiểu công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá ở Công ty TNHH Thương mại và bao bì Hà An. Trên cơ sở đó đối chiếu với chế độ kế toán của Việt Nam và từ đó rút ra những ưu điểm và hạn chế trong tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
Đề tài ngoài phần lời nói đầu và kết luận còn có phần:
Phần I: Một số vấn đề lý luận chung về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ ở các doanh nghiệp thương mại
Phần II: Thực tế tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty TNHH Thương mại và bao bì Hà An
Phần III: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ tại Công ty TNHH Thương mại và bao bì Hà An
Do thời gian, trình độ và kinh nghiệm thực tế còn nhiều hạn chế nên đề tài này không khỏi có nhiều thiếu sót, hạn chế. Vì vậy em mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo và phòng kế toán cỷa Công ty TNHH Thương mại và bao bì Hà An để hoàn thiện thêm đề tài này.
Em xin chân thành cảm ơn


MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Phần I: Một số vấn đề lý luận chung về kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ ở các doanh nghiệp thương mại 3

I- Tiêu thụ và ý nghĩa quản lý quá trình tiêu thụ hàng hoá 3
1- Quá trình tiêu thụ và yêu cầu quản lý 3
2- Quá trình tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp thương mại và ý nghĩa của nó 4
II- Nội dung của kế toán tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại 9
1- Chứng từ ban đầu 9
2- Các phương pháp tính giá vốn hàng bán 9
3- Phương pháp hạch toán kế toán tiêu thụ 13
III- Kế toán xác định kết quả kinh doanh 34
3.1. Xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại 34
IV- Hệ thống sổ sách sử dụng trong kế toán (bán hàng) tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ 36
Phần II: Thực tế tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH Thương mại và bao bì Hà An
I- Đặc điểm và tình hình chung của Công ty 40
1- Quá trình hình thành và phát triển 40
2- Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 40
3- Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán của Công ty Hà An 42
II- Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và bao bì Hà An 45
1- Một số vấn đề chung về quản lý và kế toán tiêu thụ hàng hoá, xác định kết quả kinh doanh của Công ty 45
2- Chứng từ hạch toán tiêu thụ thành phẩm 46
3- Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH Thương mại và bao bì Hà An 48
III- Công tác phân tích tình hình tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Hà An 63
Phần III: Một số đề suất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Hà An 68
I- Đánh giá, nhận xét chung về thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Hà An 68
II- Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH thương mại Hà An 69
1- Tổ chức bộ máy kế toán 69
2- Phương pháp xác định giá vốn hàng hoá tiêu thụ 70
3- Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ 70
4- Hoàn thiện quá trình tiêu thụ 70
Kết luận 72


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty TNHH Thương mại và bao b
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty TNHH Thương mại và bao b sẽ giúp ích cho bạn.