Tỷ giá hối đoái và vấn đề áp dụng chế độ tỷ giá ở Việt Nam


LỜI NÓI ĐẦU

Xu hướng quốc tế hoá và toàn cầu hoá đang diễn ra một cách sâu sắc, toàn diện trên phạm vi toàn thế giới. Nó là qui luật khách quan mà Việt Nam cần sớm nắm bắt vận dụng. Việc tham gia vào nền kinh tế khu vực và thế giới sẽ mở ra cho chúng ta nhiều cơ hội đồng thời cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đòi hỏi phải có những chính sách phù hợp. Một hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế là ngoại thương. Quyết định tới sự thành công hay thất bại của chính sách kinh tế đối ngoại phải kể đến vai trò quan trọng của chế độ tỷ giá hối đoái mỗi quốc gia. Chúng ta chưa quên sự can thiệp bất thành của 15 Ngân hàng Trung ương trước sự sụp đổ của hệ thống tỷ giá hối đoái Châu Âu những năm 90; sự phá giá bất ngờ của đồng Bảng Anh tháng 9/1996 trước sự tấn công của những kẻ đầu cơ mặc dù đã có sự can thiệp tích cực của Ngân hàng Trung ương Đức và Anh với khối lượng 15 tỷ Bảng Anh; hay hai sự kiện làm rung chuyển thế giới chỉ trong một thời gian ngắn, đó là: Sự khủng hoảng của đồng Pê-sô (Mê hi cô) tháng 12/1998 và sự mất giá kỉ lục trong năm 1999, rồi lại lên giá đột biến của đồng USD năm 1996.
Là một nước đang đi những bước đi đầu tiên cả về phương diện lí luận và thực tiễn, hơn bao giờ hết việc nghiên cứu tỉ giá hối đoái đang trở thành vấn đề cấp bách đặt ra cho chúng ta. Xuất phát từ thực tế khách quan đó, bài viết sẽ đi sâu nghiên cứu Tỷ giá hối đoái và vấn đề áp dụng chế độ tỷ giá ở Việt Nam.

Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I - TỔNG QUAN VỀ TỶ GIÁ 2

1-/ Khái niệm tỷ giá, thị trường ngoại hối 2
2-/ Vai trò của tỷ giá 2
3-/ Những nhân tố tác động tới tỷ giá 3
4-/ Sự can thiệp điều hành tỷ giá 4
5-/ Các chế độ tỷ giá trong lịch sử 7

PHẦN II - KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC VÀ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ Ở VIỆT NAM 10

I-/ KINH NGHIỆM LỰA CHỌN CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ Ở MỘT SỐ NƯỚC 10

1-/ Đức 10
2-/ Mêhicô 11
3-/ Các nước ASEAN và NICs 12

II-/ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ Ở VIỆT NAM 13
1-/ Bối cảnh áp dụng chế độ tỷ giá thời gian qua ở Việt Nam 13
2-/ Quan điểm chế độ tỷ giá cố định 17
3-/ Quan điểm phá giá đồng tiền 19
4-/ Chế độ tỷ giá hối đoái ở Việt Nam hiện nay 21

PHẦN III - CÁC GIẢI PHÁP XÚC TIẾN VÀ ĐƯA CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ Ở VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ. 23
1-/ Tăng lượng dự trữ ngoại tệ cho Ngân hàng Nhà nước. 23
2-/ Xử lý tốt mối quan hệ giữa lãi suất và tỷ giá. 23
3-/ Các cơ chế quản lý ngoại hối cần được hoàn chỉnh hơn. 24

KẾT LUẬN 25

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOXem Thêm: Tỷ giá hối đoái và vấn đề áp dụng chế độ tỷ giá ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tỷ giá hối đoái và vấn đề áp dụng chế độ tỷ giá ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.