Tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả ở công ty Viễn Thông Quốc Tế
LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay kinh doanh dịch vụ Bưu Chính viễn thông là một trong những ngành có thế mạnh của Việt Nam. Nhưng không phải bất cứ tổ chức, cá nhân nào cũng có khả năng tài chính để sử dụng những dịch vụ do ngành Bưu chính viễn thông cung cấp bởi giá cước cung cấp các dịch vụ còn cao so với thu nhập của người dân. Do vậy để mọi dịch vụ của ngành cung cấp được sử dụng rộng rãi hơn thì giá cước phải giảm xuống, muốn làm được điều này các đơn vị phải tổ chức tốt công tác hạch toán kinh tế trong từng đơn vị. Điều đó đòi hỏi các đơn vị phải thực hiện triệt để nguyên tắc tiết kiệm chi phí trong quá trình hoạt động sản xuất đồng thời hạch toán đầy đủ, chính xác doanh thu để có thể bù đắp chi phí sản xuất để có lãi. Chính vì vậy công ty cần tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất, xác định doanh thu và xác định kết quả chính xác ,kịp thời, khoa học, đúng phương pháp và đúng chế độ.
Trong thời gian thực tập tại công ty Viễn Thông Quốc Tế, nhờ sự hướng dẫn tận tình của cô Nguyễn Thị Ngọc Thạch, các thầy cô giáo cùng các cô bác trong phòng kế toán tài chính của công ty em đã hoàn thành bản chuyên đề tốt nghiệp với đề tài : “ Tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả ở công ty Viễn Thông Quốc Tế”.

MỤC LỤC

Lời mở đầu
Chương I . lý luận cơ bản về kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả trong ngành bưu điện

1.1.Đặc điểm ,vị trí, vai trò của ngành bưu điện và sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả
1.1.1.Đặc điểm kinh tế của ngành Bưu điện
1.1.2.Đặc điểm hoạt động kinh doanh của ngành Bưu điện
1.1.2.1.Tổ chức bộ máy kinh doanh ngành Bưu điện
1.1.2.2.Tổ chức mạng lưới kinh doanh ngành Bưu điện:
1.1.3.Vị trí của ngành Bưu điện
1.1.4.Vai trò của ngành Bưu điện trong nền kinh tế quốc dân:
1.2.Lý luận cơ bản về kế toán chi phí , doanh thu và xác định kết quả trong ngành Bưu diện:
1.2.1. Chi phí kinh doanh bưu điện và phân loại chi phí kinh doanh trong Bưu điện:
1.2.2.Doanh thu ngành bưu điện:
1.2.3.Phương pháp kế toán chi phí, doanh thu và xác đinh kết quả của ngành bưu điện:
1.2.3.1.Tài khoản kế toán:
1.2.3.2.Phương pháp kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả trong ngành bưu điện:
Chương II : Thực trạng về tổ chức kế toán chi phí, doanh thu, xác định kết quả của công ty viễn thông quốc tế (VTI).
2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty viễn thông quốc tế
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty:
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty viễn thông quốc tế
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh:
2.1.4.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán:
2.1.4.1.Tổ chức bộ máy kế toán:
2.1.4.2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán tại Công ty Viễn thông Quốc tế.
2.2.Thực tế tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh dịch vụ Viễn thông quốc tế tại công ty Viễn thông quốc tế:
2.2.1.Đặc điểm chi phí sản xuất kinh doanh dịch vụ viễn thông quốc tế tại VTI:
2.2.2.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh dịch vụ viễn thông quốc tế tại VTI:
2.2.3.Kế toán doanh thu kinh doanh dịch vụ viễn thông quốc tế tại VTI:
2.2.4.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp:
2.2.5.Kế toán xác định kết quả kinh doanh:
Chương III- Một số nhận xét và giải pháp đổi mới hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả ở công ty Viễn thông quốc tế.
3.1.Một số nhận xét về công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả ở công ty viễn thông quốc tế
3.1.1.Nhận xét về hoạt động kinh doanh:
3.1.2.Nhận xét về tổ chức công tác kế toán:
3.1.2.1.Công tác tài chính kế toán:
3.1.2.2.Tổ chức hệ thống sổ kế toán:
3.1.3.Nhận xét về công tác kế toán chi phí, doanh thu tại công ty VTI:
3.1.3.1.Nhận xét chung về công tác kế toán chi phí:
3.1.3.2.Nhận xét chung về công tác kế toán doanh thu:
3.2.Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tại công ty Viễn thông quốc tế
Kết luận
Tài liệu tham khảoXem Thêm: Tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả ở công ty Viễn Thông Quốc Tế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả ở công ty Viễn Thông Quốc Tế sẽ giúp ích cho bạn.