Một số giải pháp hoàn thiện dịch vụ bán hàng và sau bán hàng tại doanh nghiệp TM&DV Điện tử điện lạnh Hưng Long

LỜI NÓI ĐẦU

Tiêu thụ là khâu cuối cùng trong hoạt động kinh doanh của bất kỳ một doanh nghiệp nào và dịch vụ bỏn hàng – sau bỏn hàng cũng trong tiêu thụ của doanh nghiệp. Nó trực tiếp thực hiện chức năng lưu thông hàng hoá, phục vụ sản xuất và đời sống xó hội và cũng là khõu quan trọng nhất nhất của doanh nghiệp. Trong nền kinh tế tập trung, quan liờu, bao cấp, hoạt động tiêu thụ không được chú ý vỡ cỏc doanh nghiệp nhà nước thỡ sản xuất theo chỉ tiờu của nhà nước, họ không cần để ý đến nhu cầu về sản phẩm nhà nước đó đảm bảo cho họ khâu tiêu thụ. Đối với các doanh nghiệp thương mại hiện nay nhà nước chỉ định hướng ở tầm vi mô nên việc sản xuất theo yêu cầu là tất yếu. Nói chung trong cơ chế tập trung khái niệm tiêu thụ không được hiểu theo đúng nghĩa. Kể từ năm 1986 khi nền kinh tế nhà nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, nhà nước không cũn định lượng giá cả và lượng bán cho các doanh nghiệp nữa, nền kinh tế vận hành theo các quy luật kinh tế như quy luật cung – cầu, quy luật giỏ cả, quy luật giỏ trị thỡ hoạt động tiêu thụ mới được chú ý đến và trở thành hoạt động cực kỳ quan trọng đối với sự thành bại của doanh nghiệp. Công tác tiêu thụ lại cực kỳ quan trọng đối với các doanh nghiệp thương mại do tính chất hoạt động của nó. Tuy nhiên, ngày nay công tác tiêu thụ trong các doanh nghiệp thương mại vẫn cũn một số bất cập. Một vấn đề được nhiều doanh nghiệp thương mại ngày này quan tâm là làm sao năng chất lượng của công tác tiêu thụ. Sau khi được học các môn học của khoa quản trị kinh doanh tổng hợp, em đó quyết định chọn đề tài: “ Một số giải pháp hoàn thiện dịch vụ bán hàng và sau bán hàng tại doanh nghiệp TM&DV Điện tử điện lạnh Hưng Long”.

MỤC LỤC

Lời nói đầu
Chương I: Quá trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Doanh nghiệp TM & DV điện tử điện lạnh Hưng Long.
I) Lịch sử hỡnh thành doanh nghiệp
II) Cơ cấu tổ chức hoàn thiện dịch vụ bán hàng và sau bán hàng của công ty
III) Một số kết quả hoạt động và kinh doanh của doanh nghiệp
IV.Một số đặc điểm kinh tế-kĩ thuật ảnh hưởng đến dịch vụ bỏn hàng và sau bỏn hàng tại cụng ty Hưng Long
Chương II: Thực trạng dịch vụ bỏn hàng và sau bán hàng tại công ty TM&dv điện tử điện lạnh HưngLong
Chương III: Giải pháp hoàn thiện hoạt động cung cấp dịch vụ bán hàng và sau bán hàng tại công ty TM&DV điện tử điện lạnh Hưng LongXem Thêm: Một số giải pháp hoàn thiện dịch vụ bán hàng và sau bán hàng tại doanh nghiệp TM&DV Điện tử điện lạn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp hoàn thiện dịch vụ bán hàng và sau bán hàng tại doanh nghiệp TM&DV Điện tử điện lạn sẽ giúp ích cho bạn.