Kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Thành LongLỜI NÓI ĐẦU

Hòa vào xu thế mở cửa, hội nhập của nền kinh tế quốc tế của thế giới trong thế kỷ 21, các doanh nghiệp Việt Nam đã không ngừng cố gắng nâng cao trình độ quản lý, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, cải tiến mẫu mã, giảm giá thành sản phẩm để nâng cao tính cạnh tranh và tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường.
Hạch toán kế toán là một công cụ quan trọng trong hệ thống quản lý kinh tế tài chính, giữ vai trò tích cực trong việc điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh doanh. Là một khâu của hạch toán kế toán, công tác kế toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp giữ vai trò hết sức quan trọng. Chi phí sản xuất là các chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh trình độ quản lý, sử dụng tài sản, vật tư, lao động, cũng như trình độ tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của các doanh nghiệp, là thước đo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc kế toán chi phí sản xuất không chỉ dừng lại ở chỗ tính đúng, tính đủ mà còn phải tính đến việc cung cấp thông tin cho công tác quản trị doanh nghiệp. Mặt khác, việc quản lý chi phí một cách hợp lý còn có tác dụng tiết kiệm các nguồn lực cho doanh nghiệp tích lũy, góp phần cải thiện đời sống công nhân viên. Chính vì vậy, để phát huy tốt chức năng của mình, việc tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất cần phải được cải tiến và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao của doanh nghiệp.
Với những kiến thức đã tiếp thu được ở nhà trường và qua quá trình thực tập tại Công ty Cơ khí - Điện Thủy Lợi, em đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán, đặc biệt là công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất. Được sự hướng dẫn của cô giáo Lê Thị Thanh Hải em đã chọn đề tài: "Hoàn thiện phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cơ khí - Điện Thủy Lợi theo hướng vận dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam".

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I 3
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

1.1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 3
1.1.1./ Khái niệm chi phí sản xuất 3
1.2./ Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất 7
1.2.1. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất 7
1.2.2.Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất. 7
1.3./ Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất. 8
1.3.1/ Kế toán chi phí sản xuất theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam 8
1.3.2.2/. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất 12
1.3.2.2.1./ Phương pháp kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên. 12

1.3.2.2.2./ Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong trường hợp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 16
CHƯƠNG II 22
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ ĐIỆN THỦY LỢI 22

2.1. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất tại Công ty Cơ khí - Điện Thuỷ lợi. 22
2.1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cơ khí - Điện Thuỷ lợi 23
a, Tổ chức bộ máy kế toán: 23
b, Chế độ kế toán áp dụng tại công ty 24
c, Hệ thống tài khoản sử dụng. 24
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cơ khí - Điện Thuỷ lợi 26
2.2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất của Công ty. 26
2.2.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tập hợp 27
2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất 27
2.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 27
2.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 35
2.2.3.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung. 41
2.2.3.4. Hạch toán chi phí sản xuất toàn Công ty 45
CHƯƠNG III 46
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ ĐIÊN- THỦY LỢI 46

3.1. Đánh giá thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cơ khí - Điện Thủy lợi 46
3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cơ khí - Điện Thủy lợi 49
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cơ khí - Điện Thủy lợi 49
3.2.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cơ khí - Điện Thủy lợi 50
3.2.2.1 Về hệ thống tài khoản sử dụng 50
3.2.2.2. Về quá trình tập hợp chi phí và phân bổ chi phí sản xuất 51

3.2.2.3. Về áp dụng máy vi tính vào công tác kế toán tại Công ty Cơ khí - Điện Thủy lợi 52
Kết Luận 53


Xem Thêm: Hoàn thiện phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cơ khí - Điện Thủy Lợi theo hướn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cơ khí - Điện Thủy Lợi theo hướn sẽ giúp ích cho bạn.