Hoàn thiện phương pháp kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của người lao động ở công ty thương mại hương lúa trong điều kiện vận dụng các chuẩn mực kế toán việt nam
Lời nói đầu

Tiền lương luôn là vấn đề được xã hội quan tâm chú ý bởi ý nghĩa kinh tế và xã hội to lớn của nó.
Tiền lương cũng là một vấn đề hết sức quan trọng, nó quyết định đến sự thành công hay thất bại của từng doanh nghiệp. Một chính sách tiền lương hợp lý là cơ sở, đòn bẩy cho sự phát triển của Doanh nghiệp.
Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tiền lương là một phần không nhỏ của chi phí sản xuất. Nếu doanh nghiệp vận dụng chế độ tiền lương hợp lý sẽ tạo động lực tăng năng suất lao động .
Đối với người lao động tiền lương có một ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi nó là nguồn thu nhập chủ yếu giúp cho họ đảm bảo cuộc sống của bản thân và gia đình. Do đó tiền lương có thể là động lực thúc đẩy người lao động tăng năng suất lao động nếu họ được trả đúng theo sức lao động họ đóng góp, nhưng cũng có thể làm giảm năng suất lao động khiến cho quá trình sản xuất chậm lại, không đạt hiệu quả nếu tiền lương được trả thấp hơn sức lao động của người lao động bỏ ra.
Ở phạm vi toàn bộ nền kinh tế, tiền lương là sự cụ thể hơn của quá trình phân phối của cải vật chất do chính người lao động làm ra. Vì vậy, việc xây dựng tháng lương, bảng lương, lựa chọn các hình thức trả lương hợp lý để sao cho tiền lương vừa là khoản thu nhập để người lao động đảm bảo nhu cầu cả vật chất lẫn tinh thần, đồng thời làm cho tiền lương trở thành động lực thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn, có tinh thần trách nhiệm hơn với công việc thực sự là việc làm cần thiết.
Trong thời gian thực tập tại Công ty Thương mại Hương Lúa, em đã có cơ hội và điều kiện được tìm hiểu và nghiên cứu thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty. Nó đã giúp em rất nhiều trong việc củng cố và mở mang hơn cho em những kiến thức em đã được học tại trường mà emchưa có điều kiện để được áp dụng thực hành
Em xin chân thành cám ơn sự tận tình giúp đỡ, hướng dẫn của Cô giáo hướng dẫn cũng như sự nhiệt tình của Ban Giám đốc và các anh chị trong Công ty, đặc biệt là Phòng Kế toán, trong thời gian thực tập vừa qua, giúp em hoàn thành được chuyên đề thực tập này.

Nội dung của chuyên đề, ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 phần chính sau đây:
Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của người lao động.
Chương 2: Thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thương mại Hương Lúa.
Chương 3: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thương mại Hương Lúa.

HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI HƯƠNG LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN VẬN DỤNG CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

MỤC LỤC
Lời nói đầu
chương I :Cơ sở lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của người lao động
1.1. Bản chất tiền lương trong doanh nghiệp
1.1. Khái niệm về tiền lương1.1.2. Tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế :
a. Tiền lương danh nghĩa
b. Tiền lương thực tế
1.1.3. ý nghĩa và vai trò của tiền lương trong sản xuất kinh doanh:
a. ý nghĩa
b. Vai trò của tiền lương trong sản xuất kinh doanh
1.1.4. Tiền lương tối thiểu - cở sở các mức lương:
1.1.5. Các yêu cầu của tổ chức lao động tiền lương:
a. Yêu cầu của tổ chức tiền lương
b. Các nguyên tắc của tổ chức tiền lương
1.1.6. Các hình thức trả lương:
a. Tiền lương theo thời gian
b. Tiền lương theo sản phẩm
c. Tiền lương khoán
1.1.7. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong Doanh nghiệp
1.2. kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của người lao động.
1.2.1. Kế toán tiền lương
a. Chứng từ
b. Tài khoản sử dụng
c. Trình tự hạch toán
1.2.2. Kế toán các khoản trích theo lương của người lao động
a. Cách tính và trích lập quỹ BHXH, quỹ BHYT và KPCĐ
b. Tài khoản sử dụng
c. Trình tự hạch toán
1.2.3. Hệ thống sổ sách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp
a. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức nhật ký sổ cáI
b. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức nhật ký chung
c. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ
d. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức nhật ký chứng từ
chương 2 :Thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thương Mại Hương Lúa
2.1. đặc điểm chung của Công ty Thương Mại Hương Lúa
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty thuơng mại Hương Lúa
2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty:
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty Thương Mại Hương Lúa
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty Thương Mại Hương Lúa
a. Tổ chức bộ máy Kế toán tại Công ty Thương mại Hương Lúa
b. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán và luân chuyển chứng từ tại Công ty thương mại Hương Lúa
c. Hệ thồng tài khoản kế toan Công ty sử dụng
d. Tổ chức hệ thống sổ kế toán tại Công ty
e. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tại Công ty
2.2. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của người lao động tại Công ty Thương Mại Hương Lúa.
2.2.1. Một số vấn đề chung về quản lý và kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương tại Công ty Thương Mại Hương Lúa
a. Công tác quản lý lao động và tiền lương tại Công ty Thương mại Hương Lúa 29
b. Hình thức trả lương tại Công ty Thương mại Hương Lúa
c. Xác định đơn giá tiền lương tại Công ty
d. Chế độ thanh toán BHXH trả thay lương tại Công ty thương mại Hương Lúa
2.2. 2. Thực tế công tác kế toán tiền lương tại Công ty Thương Mại Hương Lúa
2.2.3. Thực tế kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty Thương Mại Hương Lúa
a. Phương pháp trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ tại Công ty
b. Các nghiệp vụ trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ
2.2.4. Chế độ thanh toán BHXH trả thay lương tại Công ty
chương 3:Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thương mại Hương Lúa
3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của người lao động trong công ty
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2.Nhược điểm
3.2. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thương Mại Hương Lúa
3 2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
3 2. 2. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
3 2.3. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và cách khoản trích theo lương.
Kết luận
TàI liệu tham khảo


Xem Thêm: Hoàn thiện phương pháp kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của người lao động
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện phương pháp kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của người lao động sẽ giúp ích cho bạn.