Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Dịch vụ Thương mại số 1
LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế thị trường mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp hội nhập và phát triển với nền kinh tế thế giới. Hội nhập kinh tế là xu thế tất yếu để phát triển của nền kinh tế nước ta nói chung và của doanh nghiệp nói riêng. Hội nhập cũng là thách thức và khó khăn rất lớn mà các doanh nghiệp phải đối diện. Nó đặt các doanh nghiệp trong một môi trường kinh tế cạnh tranh khốc liệt về mọi mặt. Vì vậy để có thể tồn tại và đứng vững trong cơ chế thị trường, các doanh nghiệp cần không ngừng nâng cao trình độ quản lí tổ chức sản xuất kinh doanh. Do đó công tác hạch toán kế toán nói chung và công tác kế toán các nghiệp vụ thanh toán luôn được các doanh nghiệp quan tâm, cố gắng hoàn thiện để thích ứng và phát huy tác dụng của nó trong cơ chế mới.
Qua thời gian thực tập tại Công ty Dịch vụ Thương mại số 1, nhận thức rõ được vai trò, tầm quan trọng của việc hạch toán các nghiệp vụ thanh toán, em xin chọn đề tài “ Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Dịch vụ Thương mại số 1.” cho Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.

Chuyên đề của em ngoài Lời mở đầu và Kết luận còn gồm hai phần chính:
Phần I: Thực trạng hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Dịch vụ Thương mại Số 1.
Phần II: Một số ý kiến về thực trạng hạch toán tại Công ty và đề xuất các kiến nghị hoàn thiện việc hạch toán các nghiệp vụ thanh toánXem Thêm: Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Dịch vụ Thương mại số 1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Dịch vụ Thương mại số 1 sẽ giúp ích cho bạn.