Tình hình tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cosevco 7
LỜI NÓI ĐẦU

Khi chuyển sang kinh doanh trong nền cơ chế thị trường và hạch toán kinh tế độc lập. Một trong những mối quan tâm của doanh nghiệp là công tác tổ chức quản lý lao động- tiền lương. Nó là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, là nhân tố giúp cho doanh nghiệp hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình.
Để nắm bắt kịp thời, đầy đủ về số lượng lao động, thời gian và năng suất lao động, các nhà quản lý lao động đã sử dụng nhiều công cụ quản lý khác nhau. Trong đó, kế toán là công cụ quan trọng không thể thiếu được trong hệ thống các công cụ quản lý sản xuất kinh doanh nói chung và quản lý lao động tiền lương nói riêng.
Để gắn liền lý luận với thực tiễn, sau khi học xong lý thuyết nhà trường đã tổ chức cho chúng em đi thực tập để tìm hiểu thực tế tại các doanh nghiệp nhằm nắm được một số công việc chủ yếu của cán bộ quản lý lao động tiền lương.
Vận hành trong cơ chế thị trường, Công ty Cosevco 7 một doanh nghiệp Nhà nước- cũng chịu sự tác động của các quy luật kinh tế thị trường. Nhưng với sự nhạy bén, năng động và hoạt động có hiệu quả, Công ty đã được đánh giá là một doanh nghiệp thành công. Trong những năm vừa qua, Công ty đã đạt được một vị trí vững vàng trên thương trường và chiếm được lòng tin của người tiêu dùng trong nước cũng như quốc tế.
Mặt khác, Công ty Cosevco 7 đã tạo được một môi trường làm việc rất tốt cho cán bộ công nhân viên. Công ty rất quan tâm đến quyền lợi người lao động và thường xuyên chăm lo đến đời sống của anh em trong Công ty. Để đảm bảo công bằng cho người lao động, Công ty đã thiết lập một chế độ chính sách tiền lương tương đối hợp lý cho cán bộ công nhân viên trong Công ty dựa trên chính sách tiền lương của Nhà nước. Mặt khác, công tác quản lý, tổ chức lao động tiền lương đã thực sự trở thành một trong những khâu trung tâm của công tác kế toán của Công ty.

Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU .01
PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY COSEVCO 7

1. Đặc điểm chung của công ty Cosevco 7 02
Sơ đồ : MÔ HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TY COSEVCO 7 NĂM 2005 07
2. Tổ chức công tác kế toán trong Công ty Cosevco 7 09
PHẦN 2: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNGVÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
1. Tình hình chung về quản lý, sử dụng lao động và quản lý quỹ tiền lương 11
PHẦN 3 : MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY COSEVCO 7
1. Nhận xét chung về công tác kế toán của Công ty 28
2. Một số ý kiến về công tác kế toán tiền lương tại Công ty Cosevco 7 29
KẾT LUẬN 33


Xem Thêm: Tình hình tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cosevco 7
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cosevco 7 sẽ giúp ích cho bạn.