Hoàn thiện tổ chức công tác Kế toán nguyên vật liệu tại công ty Dệt may Hà Nội
Lời mở đầu
* * *
Trong quá trình sản xuất của bất cứ một doanh nghiệp nào, nguyên vật liệu luôn là yếu tố cơ bản và quan trọng, là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể sản phẩm. Chi phí về nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất và việc nhận thức yếu tố này giúp cho nhà quản trị xác định được tổng vốn nguyên vật liệu cần thiết cho nhu cầu sản xuất kinh doanh trong kỳ. Trên cơ sở đó, nhà quản trị sẽ hoạch định được tổng mức luân chuyển, tổng mức dự trữ cần thiết của nguyên vật liệu để tránh tình trạng ứ đọng vốn hoặc thiếu nguyên vật liệu gây cản trở cho quá trình sản xuất kinh doanh.
Kế toán nguyên vật liệu đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình thực hiện các yêu cầu và mục tiêu đã đề ra của doanh nghiệp đặc biệt là việc ổn định nguồn cung cấp nguyên vật liệu, không ngừng góp phần giảm đơn giá nguyên vật liệu (chi phí vận chuyển, bốc dỡ, ), giảm các chi phí để bảo quản nguyên vật liệu, Bên cạnh đó, hạch toán nguyên vật liệu tốt sẽ làm cho công tác quản lý nguyên vật liệu trở nên có hiệu quả cao đảm bảo cho việc sử dụng vốn lưu động đạt kết quả như mong đợi.
Công ty Dệt may Hà Nội (tên giao dịch quốc tế là HANOSIMEX) là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tổng công ty Dệt may Việt Nam chuyên sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm may mặc, sợi dựa trên các dây chuyền công nghệ đồng bộ, hiện đại cùng đội ngũ cán bộ có trình độ kỹ thuật và nhiều kinh nghiệm. Bên cạnh đó, Công ty còn có chức năng hoạt động thương mại, dịch vụ có liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty, trực tiếp tham gia mua bán với đối tác nước ngoài nếu có điều kiện thuận lợi cho phép.
Công tác kế toán nguyên vật liệu được Công ty triển khai tương đối tốt, tạo điều kiện cho việc quản lý và sử dụng nguyên vật liệu được hợp lý và có hiệu quả. Tuy vậy, nó vẫn bộc lộ ít nhiều nhược điểm cần phải khắc phục một cách triệt để. Có như vậy, công tác kế toán nói chung và kế toán nguyên vật liệu của Công ty nói riêng mới có thể hoàn thiện hơn để đáp ứng những yêu cầu thiết yếu của sản xuất kinh doanh.
Được sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của các cô chú và các anh chị trong phòng Kế toán Tài chính, phòng Tổ chức Hành chính, của công ty Dệt may Hà Nội đặc biệt dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Thị Đông em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: "Hoàn thiện tổ chức công tác Kế toán nguyên vật liệu tại công ty Dệt may Hà Nội " cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
Chuyên đề của em bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
* Chương I: Đặc điểm chung về kinh doanh, quản lý và kế toán có ảnh hưởng đến Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Dệt may Hà Nội.
* Chương II: Thực trạng Tổ chức công tác Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Dệt may Hà Nội.
* Chương III: Hoàn thiện Tổ chức công tác Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Dệt may Hà Nội
Vì còn nhiều hạn chế về khả năng và thời gian tiếp cận với thực tế của Công ty nên chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến của các thầy cô và các cán bộ trong Công ty Dệt may Hà Nội để chuyên đề thực tập của em được hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I
ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ KINH DOANH, QUẢN LÝ VÀ KẾ TOÁN CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI

1.1 Đặc điểm chung về kinh doanh và quản lý có ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Dệt may Hà Nội
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Dệt may Hà Nội
1.1.2 Kinh doanh và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Dệt may Hà Nội
1.1.2.1 Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh
1.1.2.2 Đặc điểm chính của sản phẩm
1.1.2.3 Thị trường tiêu thụ sản phẩm

1.1.2.4 Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất
1.1.3 Tổ chức quản lý trong Công ty Dệt may Hà Nội
1.1.3.1 Đặc điểm về tình hình quản lý tài chính của Công ty Dệt may Hà Nội
1.1.3.2 Đặc điểm về kinh tế, kỹ thuật

1.1.3.3 Bộ máy quản lý của Công ty Dệt may Hà Nội
1.2 Đặc điểm chung về tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại Công ty Dệt may Hà Nội
1.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Dệt may Hà Nội
1.2.2 Chính sách kế toán và tổ chức công tác kế toán
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI

2.1 Đặc điểm nguyên vật liệu và các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Dệt may Hà Nội
2.1.1 Đặc điểm của nguyên vật liệu trong Công ty Dệt may Hà Nội
2.1.2 Các chính sách quản lý và kế toán áp dụng trong Công ty Dệt may Hà Nội
2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Dệt may Hà Nội
2.2.1 Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu trong Công ty Dệt may Hà Nội
2.2.2 Tổ chức kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty Dệt may Hà Nội
2.2.2.1 Tài khoản sử dụng
2.2.2.2 Hạch toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu

2.2.2.3Hạch toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu
2.2.2.4 Tổ chức kiểm kê kho nguyên vật liệu


CHƯƠNG III:
HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI

3.1 Đánh giá thực trạng tổ chức quản lý, kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Dệt may Hà Nội
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Tồn tại và những nguyên nhân chủ yếu
3.2 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Dệt may Hà Nội
3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Dệt may Hà Nội
3.2.2 Nội dung hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Dệt may Hà Nội
3.2.3 Điều kiện thực hiện các nội dung hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Dệt may Hà Nội
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác Kế toán nguyên vật liệu tại công ty Dệt may Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác Kế toán nguyên vật liệu tại công ty Dệt may Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.