Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty xây dựng số 34

Lời nói đầu

Hiện nay trong nền kinh tế quốc dân nói chung và trong từng doanh nghiệp xây lắp nói riêng đã không ngừng được đổi mới và phát triển cả hình thức, quy mô và hoạt động xây lắp. Cho đến nay cùng với chính sách mở cửa, các doanh nghiệp tiến hành hoạt động xây lắp đã góp phần quan trọng trong việc thiết lập nền kinh tế thị trường và đẩy nền kinh tế hàng hoá trên đà ổn định và phát triển. Thực hiện hạch toán trong cơ chế hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp xây lắp phải tự lấy thu bù chi, tự lấy thu nhập của mình để bù đắp những chi phí bỏ ra và có lợi nhuận. Để thực hiện những yêu cầu đó các đơn vị phải quan tâm tới tất cả các khâu trong quá trình thi công từ khi bỏ vốn ra cho đến khi thu được vốn về, đảm bảo thu nhập cho đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN và thực hiện tái sản xuất mở rộng. Muốn vậy các đơn vị xây lắp phải thực hiện tổng hoà nhiều biện pháp, trong đó biện pháp quan trọng hàng đầu không thể thiếu được là thực hiện quản lý kinh tế trong mọi hoạt động xây lắp của doanh nghiệp.
Hạch toán là một trong những công cụ có hiệu quả nhất để phản ánh khách quan và giám đốc có hiệu quả quá trình hoạt động xây lắp của doanh nghiệp.
Chi phí vật liệu là một trong những yếu tố của qúa trình sản xuất kinh doanh, thông thường chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng rất lớn khoảng từ 70% giá trị công trình. Vì thế công tác quản lý nguyên vật liệu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thông qua công tác quản lý nguyên vật liệu có thể làm tăng hoặc giảm giá thành công trình. Từ đó buộc các doanh nghiệp phải quan tâm tới việc tiết kiệm triệt để chi phí nguyên vật liệu, làm sao cho với một lượng chi phí nguyên vật liệu như cũ sẽ làm ra được nhiều sản phẩm xây lắp hơn, tức là làm cho giá thành giảm đi mà vẫn đảm bảo chất lượng. Bởi vậy làm tốt công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ là nhân tố quyết định làm hạ thấp chi phí giảm giá thành, tăng thu nhập cho doanh nghiệp, đây là một yêu cầu thiết thực, một vấn đề đang được quan tâm nhiều trong quá trình thi công xây lắp của các doanh nghiệp xây lắp hiện nay.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong việc quản lý chi phí của doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại Công ty xây dựng số 34 em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu đề tài"Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty xây dựng số 34" làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Trong quá trình nghiên cứu về lý luận thực tế để hoàn thành đề tài. Em nhận được sự tận tình giúp đỡ của cô giáo Nguyễn Bích Nga và các thầy cô giáo trong khoa kế toán trường ĐH KTTCHN. Cùng các bạn, các cô phong tài chính kế toán công ty XD số 34. Kết hợp với kiến thức học hỏi ở trường và sự nỗ lực của bản thân nhưng do thời gian và trình độ chuyên môn còn hạn chế, nên chuyên đề của em không thể tránh khỏi những thiếu sót.
Nội dung của chuyên đề này ngoài lời mở đầu và kết luận được chia làm 3 phần:
Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ ở doanh nghiệp xây lắp.
Phần thứ hai: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu - công cụdụng cụ ở công ty XD số 34.
Phần thứ ba: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ ở công ty XD số 34.

Mục lục

Trang
Lời nói đầu
1
Phần thứ I: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp xây lắp 3
I/ Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây lắp 3
1. Vị trí của vật liệu - công cụ dụng cụ đối với quá trình xây lắp 3
2. Đặc điểm, yêu cầu quản lý vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây lắp 4
3. Nhiệm vụ kế toán vật liệu công cụ dụng cụ ở các doanh nghiệp xây lắp 5
II/ Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ 6
1. Phân loại nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ 6
2. Đánh giá quá trình thi công xây lắp 8
III/ Kế toán chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ 11
1. Chứng từ sử dụng 11
2. Các phương pháp kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ 12
IV/ Kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ dụng cụ 17
A. Kế toán tổng hợp VL, CCDC theo phương pháp kê khai thường xuyên 18
A1. Kế toán tổng hợp các trường hợp tăng vật liệu CCDC 18
1. Tài khoản kế toán sử dụng 18
2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu 19
A2. Kế toán tổng hợp các trường hợp giảm vật liệu, CCDC 23
1. Kế toán tổng hợp giảm vật liệu 23
2. Phương pháp kế toán tổng hợp xuất CCDC 25
B. Kế toán tổng hợp vật liệu, CCDC theo phương pháp kiểm kê định kỳ 28
V. Sổ kế toán sử dụng cho kế toán tổng hợp vật liệu, CCDC ở doanh nghiệp xây lắp
29
Phần thứ II: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán vật liệu, CCDC ở Công ty xây dựng số 34 31
I/ Đặc điểm tình hình chung ở công ty xây dựng số 34 31
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty xây dựng số 34 31
2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng số 34 33
3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty xây dựng số 34 34
4. Tổ chức công tác kế toán của công ty xây dựng số 34 35
II/ Tình hình thực tế tổ chức kế toán vật liệu - CCDC ở công ty xây dựng số 34 40
1. Phân loại vật liệu CCDC ở công ty xây dựng số 34 40
2. Tổ chức công tác kế toán vật liệu, CCDC ở công ty xây dựng số 34 41
3. Trình tự nhập - xuất kho vật liệu 54
4. Kế toán chi tiết vật liệu, CCDC tại công ty xây dựng số 34 55
5. Đánh giá vật liệu 58
A. Đối với nguyên vật liệu 59
B. Đối với công cụ dụng cụ 59
6. Tài khoản sử dụng cho công tác kế toán vật liệu tại công ty xây dựng số 34 60
7. Kế toán tổng hợp nhập - xuất vật liệu công cụ dụng cụ
61
Chương thứ III: Nhận xét về công tác kế toán vật liệu tại Công ty xây dựng số 34 và một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công ty 81
I/ Nhận xét về công tác kế toán vật liệu tại công ty xây dựng số 34 81
1. Ưu điểm 82
2. Hạn chế 84
II/ Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác vật liệu ở công ty xây dựng số 34 85
Kết luận 87


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty xây dựng số 34
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty xây dựng số 34 sẽ giúp ích cho bạn.