Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Nhựa cao cấp Hàng Không

​Lời nói đầu


Nền kinh tế nước ta đang bước sang giai đoạn đầu của nền kinh tế thị trường, có sự điều tiết của Nhà nước. Cơ chế quản lý kinh tế có sự đổi mới đã tác động rất lớn đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường của các doanh nghiệp đứng trước sự cạnh tranh hết sức gay gắt, chịu sự điều tiết của các quy luật cung cầu. Trong môi trường đó, để có thể tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải luôn có sự đổi mới để không ngừng hoàn thiện quá trình sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả xác thực là lợi nhuận.
Hiện nay, các doanh nghiệp được Nhà nước giao quyền tự chủ sản xuất kinh doanh, hạch toán kinh tế độc lập tức là lấy thu bù chi, có lợi nhuận để tăng tích luỹ, mở rộng sản xuất. Để thực hiện được điều đó doanh nghiệp phải thực hiện tổng hoà nhiều biện pháp quản lý với mọi hoạt động sản xuất sản phẩm nhằm giảm chi phí sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm xuống mức thấp nhất. Một trong các công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp đó là hạch toán kế toán nói chung và công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng.Việc tính đúng, tính đủ và chính xác chi phí sản xuất và tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm là hết sức cần thiết để từ đó doanh nghiệp có thể xác định được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đề ra những biện pháp kịp thời nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất , hạ giá thành sản phẩm, tạo điều kiện cho sản phẩm sản xuất ra có tính cạnh tranh cao.
Nhận thức được tầm quan trọng và vai trò tích cực của kế toán, những năm qua các đồng chí lãnh đạo của Công ty Nhựa cao cấp Hàng Không luôn quan tâm đến công tác kế toán mà trọng tâm là bộ phận kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Qua thời gian thực tập tại Công ty, được sự chỉ bảo và hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo trong bộ môn kế toán , đặc biệt là Cô giáo Mai Thị Bích Ngọc, được sự giúp đỡ của các đồng chí trong phòng kế toán tại Công ty, em đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài : “ Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Nhựa cao cấp Hàng Không.
Bản luận văn được trình bày gồm 3 phần chính như sau:
Chương 1 : Một số vần đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất .
Chương 2 : Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Nhựa cao cấp Hàng Không.
Chương 3 : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Nhựa cao cấp Hàng Không
Do nhận thức và trình độ có hạn, thời gian thực tập ngắn, nên dù đã rất cố gắng nhưng bản luận văn chắc chắn không tránh được những thiếu sót và hạn chế . Em rất mong được sự chỉ bảo và đóng góp của thầy cô và các bạn để em ngày càng hoàn thiện kiến thức của mình.Mục lục
Lời nói đầu
Chương 1 3
Một số vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3

1.1. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 3
1.1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất. 3
1.1.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 8
1.1.3 . Mối quan hệ giữa CPSX và GTSP: 10
1.1.4. ý nghĩa, nhiêm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 11
1.1.5. Đối tượng tập hợp CPSX và đối tượng tính giá thành 12
1.2. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 15
1.2.1. Phương pháp tập hợp CPSX 15
1.2.2 Phương pháp kế toán tập CPSX và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 16
1.2.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 34
1.2.4. Các loại sổ kế toán sử dụng trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành. 35
chương 2- tình hình thực tế về công tác kế toán 37
tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty nhựa cao cấp hàng không 37

2.1 Đặc điểm chung của công ty 37
2.1.1. Sự ra đời và phát triển của công ty 37
2.1.2.Đặc điểm sản xuất và tổ chức quản lý ở Công ty Nhựa cao cấp Hàng Không 38
2.1.3. Bộ máy kế toán của Công ty 41
2.2. Kế toán tập hợp chi phí tại Công ty Nhựa cao cấp Hàng Không . 45
2.2.1- Đối tượng tập hợp Chi phí sản xuất ở Công ty Nhựa cao cấp Hàng Không. 45
2.2.2. Kế toán tập hợp CPSX 45
2.2.3.Tập hợp chi phí toàn Công ty 60
2.3. Tổ chức công tác tính giá thành tại Công ty 60
2.3.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm:ở Công ty Nhựa cao cấp Hàng không 60
2.3.2. Công tác đánh giá thành sản phẩm làm dở ở Công ty 61
2.3.3 Phương pháp tính giá thành 61
Chương 3- Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty nhựa cao cấp hàng không 67
3.1. Một số nhận xét về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty. 67
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty nhựa cao cấp hàng không. 69
3.2.1. Một số ý kiến chung về tổ chức công tác kế toán tại Công ty 69
3.2.2. Một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán tập chi phí sản xuất tại Công ty 71
Kết luận 77


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Nhựa cao cấ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Nhựa cao cấ sẽ giúp ích cho bạn.