Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty Cầu 12
LỜI NÓI ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường, một vấn đề luôn làm đau đầu các nhà quản lý doanh nghiệp đó là làm sao để sản xuất kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận năm sau tăng cao hơn năm trước, không những đủ bù đắp chi phí bỏ ra mà còn phải có tích luỹ, đảm bảo quá trình tái sản xuất.
Đối với doanh nghiệp (DN) xây dựng cơ bản nói riêng thì hiệu quả kinh doanh càng là vấn đề sống còn, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi mà thực trạng đấu thầu với giá trúng thầu quá thấp, lãi vay ngân hàng ngày càng có xu hướng tăng lên trong khi đó nguồn vốn thanh toán lại vô cùng chậm trễ. Để DN có thể tồn tại và phát triển được thì không những DN xây dựng cơ bản mà tất cả các DN thuộc mọi lĩnh vực kinh doanh đều phải không ngừng cải tiến sản xuất, áp dụng công nghệ tiên tiến, giảm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh, . bằng mọi biện pháp phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của DN. Chính vì thế, quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh là một trong những biện pháp đầu tiên thiết thực nhất của DN, không những giúp DN có thể hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận mà còn có thể giúp DN định ra được giá đấu thầu phù hợp, nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp.
Qua quá trình tìm hiểu về mặt lý luận, thực tiễn tại Công ty cầu 12, nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề trên, em chọn đề tài: "Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty Cầu 12

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CFSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG DN XÂY LẮP 2

Đặc trưng tổ chức hoạt động SXKD cửa ngành XDCB nói chung và xây dựng cầu nói riêng 2
Đặc điểm hoạt động SXKD ngành XDCB 2
Sự cần thiết và yêu cầu của công tác quản lý, hạch toán CFSX và tính Z sản phẩm xây dựng 3
Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 4
CFSX trong DN xây lắp và phân loại CFSX 4
Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 4
Phân loại CFSX trong DN xây lắp 5
Phân loại theo yếu tố chi phí 5
Phân loại theo khoản mục giá thành công tác xây lắp 5
Giá thành SP xây lắp và các loại Z 6
Khái niệm giá thành xây lắp 6
Các loại giá thành SP xây lắp 7
Giá thành dự toán công tác xây lắp 7
Giá thành kế hoạch xây lắp 7
Giá thành thực tế xây lắp 7
Kế toán tập hợp CF trong DN xây dựng 8
Đối tượng kế toán tập hợp CFSX 8
Phương pháp kế toán tập hợp CFSX 8
Kế toán tập hợp CFSX theo phương pháp kê khai thường xuyên 8
Kế toán tập hợp CFSX theo phương pháp kiểm kê định kỳ 9
Trình tự kế toán tập hợp và hạch toán CFSX 9
Kế toán tập hợp và hạch toán CF NVLTT 9
Kế toán tập hợp và hạch toán CF NCTT 10
Kế toán tập hợp và hạch toán CF máy thi công 10
Kế toán tập hợp và hạch toán CF sản xuất chung 11
Tính giá thành SP xây lắp 11
Đối tượng tính giá thành SP xây lắp 11
Kiểm kê sản phẩm xây lắp dở dang 12
Phương pháp đánh giá SP làm dở theo CF dự toán 12
Phương pháp đánh giá SP làm dở theo giá dự toán 13
Phương pháp đánh giá SP dở dang theo tỷ lệ hoàn thành tương đương 13
Các phương pháp tính giá thành chủ yếu trong DN xây lắp 13
Phương pháp trực tiếp (Phương pháp giản đơn) 13
Phương pháp tính giá theo đơn đặt hàng 14
Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất chi phí sản xuất theo phương pháp khán gọn trong xây lắp 14
THỰC TẾ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN CFSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CÔNG TY CẦU 12 16
Khái quát chung về công ty cầu 12 16
Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cầu 12 16
Nhiệm vụ chủ yếu của công ty 16
Đặc điểm sản xuất kinh doanh 17
Đặc điểm về quy trình hoạt động SXKD 17
Đặc điểm tổ chức quản lý 17
Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cầu 12 20
Tình hình thực tế tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp tại công ty Cầu 12 22
Kế toán tập hợp CFSX 22
Đặc điểm CFSX ở Công ty cầu 12 22
Đối tượng kế toán CFSX 22
Trình tự hạch toán CFSX ở Công ty cầu 12 22
Hạch toán chi phí NVLTT 23
Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 29
Hạch toán chi phí sản xuất chung 36
Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 44
Kế toán tổng hợp CFSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp 51
Tổng hợp CFSX theo công trình thi công 51
Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cầu 12 53
Đánh giá sản phẩm dở ở Công ty cầu 12 53
Tính giá thành sản phẩm ở Công ty cầu 12 54
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HẠCH TOÁN CFSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY CẦU 12 56
Nhận xét chung về công tác quản lý và hạch toán CFSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty cầu 12 56
Một số vấn đề cần lưu ý trong quản lý và tổ chức hạch toán CFSX 57
Kết luận 61Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty Cầu 12
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty Cầu 12 sẽ giúp ích cho bạn.