Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần Song Phát
LỜI NÓI ĐẦU

Sau những năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đang dần chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh doanh. Tuy vậy cơ hội luôn luôn đồng nghĩa với sự thử thách và khó khăn. Các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường thì phải chấp nhận cạnh tranh và tìm cho mình một phương án kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Để thực hiện được điều đó các doanh nghiệp phải tiến hành một cách đồng bộ các yếu tố cũng như các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh. Cùng với sự thay đổi của nền kinh tế là sự thay đổi về cách nhìn nhận về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập mở cửa, tham gia các tổ chức kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Do đó không ít các doanh nghiệp tỏ ra lúng túng, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không có hiệu quả thậm chí dẫn đến phá sản.
Trong cơ chế như vậy câu hỏi đặt ra cho các doanh nghiệp là sản xuất kinh doanh cái gì? sản xuất như thế nào? kinh doanh hàng hoá gì và sản xuất cho ai? bán hàng hoá cho những đối tượng nào để mục đích cuối cùng là có nhiều lợi nhuận, khẳng định vai trò cũng như vị trí của mình trên thương trường.
Với vai trò là một nhân viên kế toán đặc biệt là ngành kế toán tổng h_một ngành khong chuyên sâu vào một môn kế toán nào nhưng lại được học nhiều môn về ngành kế toán.Chính vì vậy mà em cần phải học hỏi va trau dồi những kiến thức về chuyên ngành của mình cũng như những kiến thức cần thiết ở ngoài xã hội để giúp cho Giám Đốc cũng như toàn Công ty có được lợi nhuận cao.
Vì thế mà sau khi chuẩn bị ra trường được nhà trường tạo điều kiện thực tập cuối khoá tại Công ty cổ phần Song Phát với thời gian là hai tháng đã giúp em hiểu hơn về chuyên ngành kế toán tổng hợp của mình và vận dụng những kiến thức đã học vào trong thực tế.

Báo cáo thực tập gồm ba phần:

Phần I: Tình hình chung của doanh nghiệp

Phần II: Tìm hiểu nghiệp vụ chuyên môn

Phần III: Nhận xét và kiến nghịXem Thêm: Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần Song Phát
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần Song Phát sẽ giúp ích cho bạn.