Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty in và đầu tư Mỹ Thuật Việt
LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay, xu hướng chung của nền kinh tế thế giới là sự quốc tế hoá và hợp tác hoá, các quốc gia trên thế giới ngày càng xích lại gần nhau hơn về kinh tế, chính trị Nền kinh tế càng được quốc tế hoá bao nhiêu thì sự cạnh tranh giữa các quốc gia, các công ty càng trở nên mạnh mẽ. Tất cả các quốc gia đều phải bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt đó để tránh bị đẩy lùi lại phía sau. Thị trường cạnh tranh tự do đã thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của các doanh nghiệp.
Hạch toán kế toán với tư cách là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính, đã góp phần tích cực vào sự thành công của công cuộc đổi mới kinh tế ở đất nước ta. Trong đó tổ chức tốt công tác kế toán nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh không những đảm bảo cung cấp vật liệu được đồng bộ, kịp thời, chính xác mà còn là điều kiện để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm bớt chi phí trung gian và thực hiện tiết kiệm vật liệu. Tổ chức tốt công tác kế toán nguyên vật liệu sẽ có ảnh hưởng tích cực tới việc tăng năng suất lao động, cải tiến sử dụng máy móc thiết bị, thúc đẩy tiến bộ khoa học kỹ thuật, góp phần trong việc phấn đấu hạ giá thành sản phẩm và tích luỹ cho ngân sách.
Vật liệu là đối tượng lao động, là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, chi phí vật liệu chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng số chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trong khi đó vật liệu của doanh nghiệp bao gồm nhiều loại, nó thường biến động về cả số lượng, chất lượng và giá cả. Do đó việc tổ chức hạch toán vật liệu dùng cho sản xuất có ý nghĩa quan trọng, nó tác động mạnh mẽ đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Xuất phát từ tầm quan trọng đó của nguyên vật liệu, sau một thời gian thực tập tại Công ty in và đầu tư Mỹ Thuật Việt, với kiến thức thu nhận được trong thời gian học tập, nghiên cứu tại trường em đã tìm hiểu và lựa chọn đề tài “Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty in và đầu tư Mỹ Thuật Việt”

Nội dung của chuyên đề ngoài lời nói đầu và kết luận, gồm một số vấn đề chính như sau:

Chương I- Các vấn đề chung về kế toán nguyên liệu,vật liệu và công cụ,dụng cụ của Công ty in và đầu tư Mỹ Thuật Việt.

Chương II- Thực tế tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty in và đầu tư Mỹ Thuậ Việt.

Chương III- Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán nguyên liệu,vật liệu tại Công ty in và đầu tư Mỹ Thuật Việt.Xem Thêm: Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty in và đầu tư Mỹ Thuật Việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty in và đầu tư Mỹ Thuật Việt sẽ giúp ích cho bạn.