Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty Nông thổ sản I - Bộ Thương mại
Lời mở đầu

Trong cơ chế thị trường đa dạng, phức tạp với sự xuất hiện của nhiều thành phần kinh tế đã tạo ra môi trường cạnh tranh gay gắt, khốc liệt đòi hỏi muốn đứng vững và phát triển, các doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ, theo dõi sát sao quá trình kinh doanh nhằm ngày càng tạo ra nhiều lợi nhuận.
Là một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, chức năng chủ yếu là mua và bán, vốn của doanh nghiệp chỉ vận động qua hai giai đoạn T-H-T. Do vậy, việc tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh đóng vai trò sống còn đối với doanh nghiệp. Bởi vì thông qua tiêu thụ, giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá được thực hiện, đơn vị thu hồi được vốn bỏ ra và có lãi. Việc đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ còn góp phần tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn nói riêng và hiệu quả sử dụng vốn nói chung, đồng thời góp phần thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Vì thế, vấn đề đặt ra cho công tác hạch toán kế toán là phải phản ánh đầy đủ, chính xác khách quan tình hình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cùng các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ, từ đó xác định kịp thời kết quả tiêu thụ của từng loại nhằm cung cấp thông tin cho nhà quản lý nghiên cứu và ra quyết định.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, sau thời gian thực tập tại công ty Nông thổ sản I, trên cơ sở những kiến thức đã học kết hợp với tình hình thực tiễn thu được trong quá trình thực tập, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty Nông thổ sản I- Bộ Thương mại” cho luận văn tốt nghiệp của mình.
Kết cấu bài viết gồm 3 phần:
Phần I: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty Nông thổ sản I- Bộ Thương Mại
Phần II: Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Nông thổ sản I
Em xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo Tiến sĩ- Nghiêm Văn Lợi và các cán bộ của công ty Nông thổ sản I trong quá trình thực tập và hoàn thành đề tài này.
Do kiến thức và kinh nghiệm còn nhiều hạn chế, thời gian thực tế chưa nhiều nên bài viết sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của thầy cô cùng các anh chị phòng kế toán- công ty Nông thổ sản I.
Em xin chân thành cảm ơn.
Mục lục
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I 3
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THU TẠI CÔNG TY NTS
I – BTM 3
I. đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức công tác kế toán 3
I.1.1. Đặc điểm về mặt hàng và thị trường kinh doanh của công ty 3
I.1.2. Các phương thức tiêu thụ và hình thức thanh toán được áp dụng tại công ty 6
I.1.3. Tình hình tiêu thụ hàng hoá từ năm 2000 – 2002 7
Sơ đồ 2: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại công ty NTS I 12
II. Hạch toán tiêu thụ hàng hoá 12
II.1. Chứng từ sử dụng 12
II.2. Xác định giá vốn 12
II.3. Xác định doanh thu 13
II.4. Trình tự hạch toán tiêu thụ hàng hoá 13
Thẻ kho 16
(Biểu số 2.35) 45
III/ Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 45
(Biểu 3.36) 46
IV/ Hạch toán xác định kết quả kinh doanh 46
IV.1. Thời điểm hạch toán 47
IV.2. Chứng từ sử dụng 47
IV.3. Sổ kế toán 47
IV.4. Trình tự hạch toán 47
PHẦN II 51
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY NÔNG THỔ SẢN I 51

I/ Nhận xét chung về công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Nông thổ sản I 51
I.1 Những ưu điểm 51
I.2. Những tồn tại cần khắc phục 55
II. Một vài đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ 59
II.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá tại các doanh nghiệp thương mại 59
II.2 Một vài đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ 60
KẾT LUẬN 76850


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty Nô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty Nô sẽ giúp ích cho bạn.