Kiểm toán các ước tính kế toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ do Công ty Kiểm toán Việt Nam thực hiện
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 3
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CÁC ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ 5
I. Bảo hiểm và đặc điểm của các đơn vị kinh doanh bảo hiểm 5
1. Khái niệm 5
2. Bản chất của bảo hiểm 6
3. Phân loại 7
4. Đặc điểm của các đơn vị kinh doanh bảo hiểm 9
II. Ước tính kế toán và kiểm toán các ước tính kế toán trong kiểm toán tài chính 10
1. Khái niệm các ước tính kế toán 10
2. Tính chất của các ước tính kế toán 11
3. Hạch toán các ước tính kế toán trong đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ 12
4. Mục tiêu kiểm toán đối với các ước tính kế toán 22
5. Thủ tục kiểm toán các ước tính kế toán 22
III. Quy trình kiểm toán các ước tính kế toán trong đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ 25
1. Lập kế hoạch và thiết kế các phương pháp kiểm toán 25
2. Thực hiện kế hoạch kiểm toán 28
3. Hoàn thành kiểm toán và công bố báo cáo kiểm toán 34

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CÁC ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN 36
I. Đặc điểm chung về Công ty kiểm toán Việt Nam 36
1. Lịch sử hình thành và phát triển 36
2. Bộ máy tổ chức của công ty 41
3. Các dịch vụ chính của công ty 44
4. Hệ thống phương pháp kiểm toán Audit System 2 47
II. Quy trình kiểm toán các ước tính kế toán trong các đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ do VACO thực hiện 50
1. Những công việc thực hiện trước khi kiểm toán 50
2. Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát 54
3. Lập kế hoạch kiểm toán cụ thể 61
4. Thực hiện kiểm toán các ước tính kế toán 63
5. Kết thúc kiểm toán và các công việc thực hiện sau kiểm toán 84


CHƯƠNG III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN MỘT SỐ CÁC ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN 87
I. Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn kiểm toán do Công ty kiểm toán Việt Nam thực hiện 87
II. Những khó khăn và thách thức gặp phải khi tiến hành kiểm toán các ước tính kế toán tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm 90
III. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán các ước tính kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm tại Công ty Kiểm toán Việt Nam 91
1. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình kiểm toán các ước tính kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm 91
2. Một số phương hướng nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán các ước tính kế toán trong các đơn vị kinh doanh bảo hiểm 94

KẾT LUẬN 97
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98

LỜI MỞ ĐẦU
K
iểm toán là một ngành non trẻ ở Việt Nam so với rất nhiều các ngành kinh tế khác trong nền kinh tế quốc dân. Kiểm toán thực sự ra đời và tồn tại kể từ khi nền kinh tế nước ta chuyển từ nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Cùng với sự ra đời của rất nhiều các doanh nghiệp thuộc đủ mọi thành phần kinh tế, nhu cầu kiểm toán, đặc biệt là kiểm toán Báo cáo tài chính ngày càng tăng cao. Với chính sách mở cửa của Nhà nước ta, rất nhiều các hãng kiểm toán lớn của nước ngoài đã mở các văn phòng đại diện tại Việt Nam, hợp tác với các Công ty kiểm toán trong nước, tăng cường sự giao lưu, học hỏi khiến cho thị trường kiểm toán Việt Nam sôi động hơn bao giờ hết. Vì vậy, tuy là một ngành còn khá mới mẻ nhưng kiểm toán lại là ngành có mức phát triển hàng đầu tại Việt Nam. Hiện nay, "kiểm toán" không còn là một từ xa lạ với nhiều người dân Việt Nam như trước đây nữa.
Bảo hiểm tuy ra đời từ rất lâu kể từ khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mới thành lập nhưng chỉ thực sự từ 10 năm lại đây, sau khi có Chỉ thị 100/CP của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm thì ngành kinh doanh bảo hiểm mới thực sự phát triển. Bảo hiểm có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, chi nhỏ rủi ro và giúp những người mua bảo hiểm (đặc biệt là các doanh nghiệp) mau chóng khắc phục được khó khăn do rủi ro, ổn định nền kinh tế. Các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cũng là những khách hàng thường xuyên của các công ty kiểm toán. Qua hoạt động kiểm toán, các công ty kiểm toán giúp cho các doanh nghiệp bảo hiểm kịp thời phát hiện những sai phạm để khắc phục, lành mạnh hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp để có thể tồn tại trong một ngành kinh tế mang tính cạnh tranh cao và đầy rủi ro này.
Đó là lý do tại sao em lựa chọn đề tài "Kiểm toán các ước tính kế toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ do Công ty Kiểm toán Việt Nam thực hiện" cho Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Chuyên đề này ngoài phần mở đầu và kết luận thì gồm có 3 chương:
- Chương I: Cơ sở lý luận về kiểm toán các ước tính kế toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.
- Chương II: Thực trạng kiểm toán các ước tính kế toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ do Công ty kiểm toán Việt Nam thực hiện.
- Chương III: Bài học kinh nghiệm và phương hướng hoàn thiện quy trình kiểm toán các ước tính kế toán tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ do VACO thực hiện.
Cũng nhân dịp này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo hướng dẫn- KTV Trần Mạnh Dũng, Chủ nhiệm kiểm toán trực tiếp hướng dẫn- KTV Trần Văn Dũng, các anh chị kiểm toán viên Phòng Đào Tạo, Công ty Kiểm toán Việt Nam cùng các bạn sinh viên thực tập đã giúp đỡ em để có thể hoàn thành Chuyên đề thực tập tốt nghiệp này!


Xem Thêm: Kiểm toán các ước tính kế toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kiểm toán các ước tính kế toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm sẽ giúp ích cho bạn.