Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty phát triển tin học, công nghệ và môi trường

Lời nói đầu

Trong những năm qua nền kinh tế của đất nước đã có một bước ngoặt quan trọng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế đã chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế mở nhiều thành phần, theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Cùng với sự đổi mới của cơ chế quản lý kinh tế, các doanh nghiệp đã thực sự vận động để tồn tại và đi lên bằng chính thực lực của mình.
Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tài chính, phải bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh. Cơ chế thị trường đoi hỏi các doanh nghiệp phải năng động, tự mình tìm ra nguồn vốn để sản xuất, sản phẩm làm ra phải cạnh tranh về chất lượng, giá cả và các yếu tố liên quan đến yêu cầu của thị trường. Việc phấn đấu để không ngừng tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm là nhiệm vụ thiết thực, thường xuyên của công tác quản lý kinh tế cũng như quản lý doanh nghiệp. Một trong những công cụ để thực hiện điều đó thì kế toán với tư cách là công cụ quản lý ngày càng khai thác tối đa sức mạnh và sự linh hoạt của nó. Đi đôi với sự đổi mới trong cơ chế quản lý kinh tế, sự đổi mới của hệ thống kế toán doanh nghiệp đã tạo kế toán một bộ mặt mới, khẳng định vị trí của kế toán trong các công cụ quản lý. Trong công tác kế toán, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một trong những phần hành kế toán quan trọng, luôn được coi là công tác trọng tâm của kế toán các doanh nghiệp sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng góp phần rất quan trọng giúp các doanh nghiệp quản lý và sử dụng hợp lý nguồn lực cũng như tạo ra hiệu quả cao nhất cho mình.
Xuất phát tư tầm quan trọng đó, trong thời gian thực tập tại công ty phát triển tin học, công nghệ và môi trường em đã chọn đề tài:"Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty phát triển tin học, công nghệ và môi trường" cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Trong phạm vi chuyên đề này bên cạnh lời nói đầu, kết luận, nội dung của chuyên đề được chia thành 3 phần:
Phần I: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
Phần II: Tình hình thực tế về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty phát triển tin học, công nghệ và môi trường.
Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty phát triển tin học, công nghệ và môi trường.
Để hoàn thành được chuyên đề này em đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các cô, các chú cán bộ kế toán công ty phát triển tin học, công nghệ và môi trường và sự hướng dẫn trực tiếp của thầy Trần Văn Dung cùng với sự nỗ lực của bản thân. Nhưng do nhận thứ và trình độ có hạn nên chắc chắn trong bài viết của em còn có nhiều thiếu sót và hạn chế. Vi vậy, em rất mong được tiếp thu những ý kiến chỉ bảo để em có điều kiện học tập nâng cao kiến thức và công tác thực tế sau này.
Em xin chân thành cảm ơn!


Mục lục

Trang
Lời nói đầu 1
Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất trong điều kiện hiện nay 3
I/ Chi phí sản xuất - vai trò của thông tin chi phí với quản trị doanh nghiệp 3
1. Khái niệm chi phí sản xuất 3
2. Phân loại chi phí sản xuất 4
a. Phân loại theo yếu tố chi phí 4
b. Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm 5
c. Phân loại quan hệ của chi phí với khối lượng, công việc, sản phẩm hoàn thành 6
d. Phân loại theo chức năng trong sản xuất kinh doanh 6
3. Vai trò và ý nghĩa của công tác hạch toán chi phí sản xuất 7
II/ Giá thành sản phẩm - công tác quản lý giá thành ở doanh nghiệp 8
1. Khái niệm giá thành sản phẩm 8
2. Phân loại giá thành 8
a. Phân loại theo thời điểm và nguồn số liệu để tính giá thành 9
b. Phân loại theo phạm vi phát sinh chi phí 9
3. Sự khác nhau giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 10
III/ Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 11
1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 11
2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 12
IV/ Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất 13
1. Tài khoản sử dụng 13
2. Phương pháp hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 14
2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 14
2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 16
2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 17
3. Đánh giá sản phẩm làm dở trong các doanh nghiệp sản xuất 19
V/ Phương pháp tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất 19Phần thứ hai: Tình hình thực tế về việc tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty phát triển tin học công nghệ và môi trường 24
I/ Đặc điểm tình hình chung của công ty phát triển tin học công nghệ và môi trường 24
1. Quá trình hình thành và phát triển 24
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 27
3. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ 28
4. Tổ chức công tác kế toán 30
a. Tổ chức bộ máy kế toán 30
b. Hình thức sổ kế toán 31
II/ Thực tế kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần phát triển tin học công nghệ và môi trường 33
A/ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 33
1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 33
2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty 33
a. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 33
b. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 42
c.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 46
d. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí trả trước, chi phí phải trả 49
e. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn bộ công ty 49
f. Đánh giá sản phẩm dở dang 54
B/ Tình hình thực tế công tác tính giá thành sản phẩm ở công ty phát triển tin học công nghệ và môi trường 54
1. Đối tượng tính giá thành 54
2. Kỳ tính giá thành 55
3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 55
Phần thứ ba: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty phát triển tin học công nghệ và môi trường 57
I/ Những nhận xét chung về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty phát triển tin học công nghệ và môi trường 57
II/ Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty phát triển tin học công nghệ và môi trường 59
Kết luận 63


Xem Thêm: Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty phát triển tin học, công ngh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty phát triển tin học, công ngh sẽ giúp ích cho bạn.