Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp giầy vải
LỜI NÓI ĐẦU


Khi cơ chế thị trường chi phối sự phát triển của một nền kinh tế, để có thể đứng vững trước quy luật cạnh tranh khắc nghiệt, đòi hỏi sản xuất phải tìm tòi những hướng đi phù hợp cho mình nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

Để có được lợi nhuận cao, các doanh nghiệp phải quan tâm nhiều đến vấn đề sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong đó yếu tố quyết định đến lợi nhuận là gía thành sản phẩm. Từ đó xác định lợi nhuận thu được từ sản xuất kinh doanh và có quyết định lựa chọn mặt hàng nào phù hợp để sao cho sản xuất có hiệu quả nhất.

Do vậy hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác hạch toán kinh tế ở bất cứ doanh nghiệp nào . Qua thời gian thực tập tại Xí nghiệp giầy vải tôi đã chọn đề tài “Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp giầy vải” cho luận văn của mình.
Được sự giúp đỡ tận tình của thầy và các nhân viên phòng kế toán Xí nghiệp, tôi đã cố gắng tìm hiểu tham khảo tư liệu và xin đề xuất một số ý kiến mong góp phần hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp giầy vải.

Nội dung của bản luận văn chia làm 3 chương như sau:

Chương I: Những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.

Chương II: Thực trạng về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp giầy vải trực thuộc Công ty Da giầy Hà nội.

Chương III: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp giầy vải trực thuộc Công ty Da giầy Hà nội.
Mục lục
Lời nói đầu
Chương I Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
I. chi phí sản xuất và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất.
1. Khái niệm.
2. Phân loại chi phí sản xuất.
2.1 Phân loại chi phí theo nội dung tính chất kinh tế của chi phí.
2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích công dụng của chi phí .
2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với sản phẩm dịch vụ sản xuất trong kỳ.
2.4. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí.
2.5. Phân loại chi phí theo nội dung cấu thành của chi phí.
3. Đối tượng của kế toán tổng hợp chi phí sản xuất.
4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất.
4.1. Tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên.
a) Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
b) chi phí nhân công trực tiếp.
c) Chi phí sản xuất chung
4.2. Tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.
5.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
5.2.Đánh giá sản phẩm cuối kỳ theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương.
5.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến.
5.4.Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức.
II. GIÁ THÀNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH.
1. Giá thành sản xuất sản phẩm.
1.1.Khái niệm.
1.2.Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
2.Phân loại giá thành.
2.1.Phân loại giá thành theo thời điểm và cơ sở số liệu tính.
2.2.Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán và nội dung chi phí cấu thành trong giá thành.
3.Đối tượng tính giá thành và kỳ tính gía thành.
3.1.Đối tượng tính giá thành.
3.2.Kỳ tính giá tthành
4. Các phương pháp tính gía thành .
4.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn.
4.2.Phương pháp tính gía thành phân tích.
a. Phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm .
b) trường hợp tính giá thành phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm.
4.3.Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng.
4.4.Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ.
Chương IIThực trạng về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại xí nghiẹp giầy vải trực thuộc công ty da giầy Hà nội.
I khái quát quá trình thành lập Xí nghiệp giầy vải trực thuộc Công ty Da giầy Hà nội.
1. Giới thiệu chung về Công ty Da giầy Hà nội.
2.Xí nghiệp giầy vải.
2.1. Tổ chức sản xuất.
2.1.1.Đặc điểm của sản phẩm.
1.1.2 Quy trình công nghệ sản xuất.
2.2 Tổ chức quản lý.
2.3. Công tác kế toán và đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán.

2.3.1 Công tác kế toán
2.3.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán.
II.TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP GIẦY VẢI.
1. Đặc điểm của chi phí sản xuất ở xí nghiệp giầy vải
2. Phân loại chi phí sản xuất ở xí nghiệp.
2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
2.2. Chi phí nhân công trực tiếp .
2.3. Chi phí sản xuất chung.
2. Công tác quản lý chi phí sản xuất ở xí nghiệp .
3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất.

4. Trình tự kế toán chi phí sản xuất.

4.1. Trình tự kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
5.2.Trình tự kế toán nhân công trực tiếp.
5.2.Trình tự kế toán nhân công trực tiếp.
5.3. Trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung.
5.4. Tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp.
III. KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP GIẦY VẢI.
1. Công tác quản lý tính giá thành sản phẩm.
2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp giầy vải.
3.Phương pháp tính giá thành.
Chương IIImột só ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp giầy vải trực thuộc công ty da giầy hà nội
I. Nhận xét chung về công tác quản lý công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp.
II .Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp giầy vải trực thuộc công ty Da giầy hà nội.
Kết luận


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp giầy vải
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp giầy vải sẽ giúp ích cho bạn.